2-jarige Ad Sociaal Werk in de Zorg | Deeltijd in Zwolle (2022)

Jouw flexibele route tot hbo-zorgprofessional

De deeltijdopleiding Sociaal Werk in de Zorg is een flexibele studie. Je kunt dus zelf kiezen wat je wanneer volgt én hoe je iets afsluit. Je stippelt dus zelf de eindbestemming en tijdsduur van je studie uit.

  • Hoe ziet je Ad in deeltijd eruit?

   Jouw toekomstige werkveld lijkt niet meer op dat van een tiental jaar geleden. Waar vroeger veel voor de cliënt geregeld werd, wordt nu meer en meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en op de hulp van mensen uit de eigen omgeving.

   Wat leer je bij Sociaal Werk in de Zorg?

   Je richt je op het werken met (kwetsbare) groepen mensen, die vaak door chronische problemenbelemmeringen in hun leven ervaren. Je leert hoe je samen met deze mensen naar diverse creatieve mogelijkheden zoekt. Met de competenties die je opdoet in deze Associate degree kun jij je straks richten op het betrekken van andere hulpverleners, het gebruikmaken van sociale netwerken rondom mensen en het professioneel communiceren en samenwerken met betrokken partijen.

   Waarom bij Windesheim?

   • Studeer in eigen tempo, bepaal zelf je leerroute én studieduur
   • Je bouwt verder op wat jij als professional al weet
   • Een studiecoach helpt je bij het maken van keuzes
   • Ondersteuning van leerwerkbegeleiders door fysieke/online trainingen

   Voor wie is deze Associate degree?

   • Mbo-professionals die nu in de gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg, verslavingszorg of sociale wijkteams werken en die hun kennis willen upgraden naar hbo-niveau
   • Zij-instromers die in 2 jaar een diploma op hbo-niveau willen halen

   Waarvoor leiden we je op?

   Onze betrokken en vakdeskundige docenten stimuleren je om een nieuwsgierige, ondernemende en onderzoekende houding te ontwikkelen. Je zult creatief om moeten gaan met de wensen van de cliënt en de kansen die er zijn. Er zal altijd een passende oplossing gevonden moeten worden. Maatwerk dus. Je ondersteunt burgers, het netwerk om hen heen, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarnaast coördineer je de organisatie van de hulpverlening en de begeleiding.

   Duur van jouw studie

   Jij bepaalt bij ons in Zwolle je eigen route. De volgorde van de modules of de momenten waarop je je wil laten toetsenbepaalt dus ook hoelang je studeert. Let op: Heb je MBO4 Zorg en Welzijn gedaan, meer dan 5 jaar werkervaring, een relevante werkplek op MBO4 niveau met soms wat HBO taken? Dan kom je misschien in aanmerking om Module 1 en 2 gecomprimeerd te doorlopen waardoor je 3 modules in één jaar kan afronden. Vraag hiernaar tijdens het intake gesprek.

   Afgestudeerd?

   Gefeliciteerd, dan heb jij een erkend diploma op zak: de Associate degree.

  • Zo voer jij regie over studeren

   Sociaal Werk in de Zorg in deeltijd is modulair van opzet. Je studeert, ontwikkelt jezelf als persoon en als professionalen leert bij onsop basis van leeruitkomsten. Het gaat dan om de resultaten van het leren (het doel) en niet zozeer om de wijze waarop die resultaten behaald zijn (het proces). Zo kun je op allerlei manieren toewerken naar je diploma. Dit noemen we flexibel studeren.

   Flexibel studeren

   Wij sluiten aan op de wensen van de arbeidsmarkt en op individuele voorkeuren van onze studenten. Wij hebben onze Ad-opleiding daarom modulair opgebouwd. Dit houdt in dat jij bepaalt welke leeractiviteiten je wilt inzetten. Maar ook voor welke vorm van toetsing je kiest. Jij hebt dus zelf de regie en volgt een route die het best bij jouw situatie past:

   • Aanbodroute: je volgt alle modules in een vaste volgorde
   • Flexibele route: je volgt modules in jouw eigen tempo en volgorde
   • Maatwerkroute: met werkervaring op zak kun jij leeruitkomsten direct bewijzen en een onderdeel dus al afsluiten

   Wat ga je doen?

   Bij deze Ad-deeltijdopleiding volg je 4 modules van elk 30 studiepunten. In iedere module staat er een taakgebied uit het beroep centraal. De inhoud hiervan is samen met het werkveld tot stand gekomen. Bij elke module hoort een pakket van leeractiviteiten dat je ondersteunt bij het behalen van de leeruitkomsten en het aantonen hiervan via toetsing. Denk aan:

   • Het volgen van lessen (én begeleiding) op Windesheim in Zwolle
   • Online leren
   • Vaardigheden trainen
   • Leren op de werkplek, met soms deelname aan specifieke leeractiviteiten

   Voorbeeld leeractiviteit

   Een voorbeeld is het vak methodisch handelen. Daar leer je hoe je aansluit bij ondersteuningsvragen van mensen en hun omgeving en hoe je hierbij het netwerk inzet bij het bieden van ondersteuning. De leeruitkomst is dat je inzicht ontwikkelt in hoe je verschillende situaties beoordeelt en hoe je kunt inschatten in welke situaties je hulp moet bieden en in welke andere situaties je juist moet loslaten.

   Sparringpartner

   Jouw eerste aanspreekpunt in je studie is je studentenbegeleider. Samen maken jullie twee keer per jaar afspraken over leeruitkomsten waaraan je op je werkplek gaat werken en de leeractiviteiten die je daarvoor wilt inzetten. Bij hem of haar kun je terecht voor vragen over jouw route, je keuze voor toetsvormen of vrijstellingen. Maar ook als je worstelt met een juiste balans tussen studie, werk en privé staat jouw coach voor je klaar. Ook bij deze begeleiding geldt: jij hebt de regie!

  • Zo mix je werk, privé en studie

   De Ad Sociaal Werk in de Zorg in deeltijd start in Zwolle elk jaar in september en februari. Je hebt zelf de regie over jouw traject. Dit ondersteunen we met de optie om je competenties al in te brengen via assessments. Zo kun je je studieduur verkorten. Ook tijdens je studie kun je keuzes maken waarna je de Ad-opleiding in versneld tempo kunt doorlopen. Wat mogelijk is hangt af van jouw situatie.

   Wij bieden je:

   • Keuzemogelijkheden voor de leeractiviteiten
   • Keuzemogelijkheden voor de manier van toetsen
   • Mogelijkheden om in eigen tempo onderwijs te volgen
   • Optie om eerder verworven competenties te valideren via een portfolio-assessment
   • Mogelijkheden om het leren op de werkplek optimaal in te zetten
   • Een goede studiebegeleiding

   Jouw lesdag

   In de Associate degree Sociaal Werk in de Zorg mix je werken en leren. De studie is zo opgezet dat je werk en studie kunt combineren. De lessen worden op verschillende dagen aangeboden. Bij de intake word je daarover geïnformeerd.

   Jouw tijdsinvestering

   Ook op alle andere dagen ben je welkom op onze campus, zodat je gebruik kunt maken van onze studiefaciliteiten of met medestudenten aan een opdracht kunt werken. Naast alle lessen moet je rekening houden met zelfstudie en ga je 2 tot 3 dagen in de week aan de slag in de praktijk.

  • Via 4 modules naar je diploma

   Jij bepaalt straks zelf waar, hoe en wanneer je studeert – online, op jouw werkplek of op Windesheim bijvoorbeeld. Met uitzondering van de colleges die je op onze campus in Zwolle volgt. Hier volg je in elk geval les, bespreek je opdrachten, wissel je kennis uit en deel je jouw ervaringen met al je medestudenten. Zo leer je van én met elkaar.Je leert via een mix van praktijkleren, zelfstudie, netwerkleren en colleges.

   De opbouw: 4 modules

   Er staan straks 4 modules op jouw studieprogramma van elk 30 studiepunten. In totaal dus 120 studiepunten voor je Ad-diploma Sociaal Werk in de Zorg. Benieuwd naar onze modules? Dat zijn:

   1. Van contact leggen tot en met verwijzen
   2. Begeleiden van mensen en het bieden van netwerkgerichte zorg
   3. Signaleren en preventief werken binnen de maatschappelijke context
   4. Als professional werken aan innovatieve oplossingen bij de aanpak van sociale ondersteuningsvragen binnen Sociaal Werk in de Zorg

   Module 1 t/m 3 zijn ook onderdeel van de bachelor Social Work. Module 4 is de afstudeermodule die specifiek is voor de Associate degree Sociaal Werk in de Zorg in Zwolle.

  • De praktijk als je leeromgeving

   Een vak leer je het best wanneer je tijdens je studie de beroepspraktijk inzet als krachtige leeromgeving. Dit stimuleren wij. De kracht ligt in het realistische karakter van de setting waarin jij straks leert, toetst en werkt. Je verbindt de theorie uit de Ad-opleiding direct met de praktijk én hebt vanaf de start toegang tot actuele en relevante praktijkvraagstukken.

   Wat is jouw leerwerkplek?

   Het is bij de start van je Ad-opleiding van belang dat je een relevante praktijkomgeving hebt waar je je opdrachten kunt uitvoeren. Je regelt daarbij zelf een praktijkbegeleider die jou kan begeleiden in de relevante praktijkomgeving.

   Je kunt daarbij denken aan:

   • Een baan of stageplek in het werkveld van Sociaal Werk in de Zorg
   • Vrijwilligerswerk bij een relevante organisatie
   • Organisaties waarmee je afspraken maakt hoe je beroepstaken en opdrachten uitvoert op Ad-niveau

   Laat jouw werkplek scannen

   Via een werkplekscan checken we of jouw praktijkomgeving voldoende kansen biedt om straks aan alle leeruitkomsten van onze opleiding te werken. We vinden het belangrijk dat je in je studie voldoende ervaring opdoet in de praktijk: wij adviseren 2 à 3 dagen in de week. Ook is het belangrijk dat je begeleiding krijgt vanuit je werkplek op Ad-niveau.

   Je kunt een voorproefje van de werkplekscan downloaden. Zo kun je voor jezelf nagaan of je huidige werkplek geschikt is. De definitieve en uitgebreide scan gebeurt nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding.

   Download de werkplekscan (pdf)

  • Doe je Ad op z'n Windesheims

   Onze Associate degrees (Ad’s) zijn compact, praktisch en actueel. Je leert in 2 jaar wat er in de praktijk toe doet en wat je nu en straks in je werk nodig hebt. Alle Ad’s zijn kleinschalig: docenten met praktijkervaring gaan er voor jouw toekomst. Ze kennen je en staan naast je. En via hen werk je met professionals uit het werkveld. Dat is een Ad op z’n Windesheims.

   Jij?

   Jij hebt hart voor mensen. Voor mensen die er zelf niet uitkomen. Met een frisse blik wil je uitzoeken hoe zij de regie op hun leven (terug) kunnen krijgen. En je wil hier vooral praktisch mee aan de slag! Je weet dat de zorg steeds complexer wordt. Want als persoonlijk begeleider krijg je een steeds meer coördinerende rol. Een stevige rol die jij wilt pakken.

   Wij?

   In 2 jaar krijg je alle handvatten om je toekomstige rol goed in te vullen. We leren je om vanuit de behoefte van de cliënt te denken en een plan te maken, praktisch en innovatief. Je voert uit, evalueert, denkt én doet! Tijdens de opleiding ga je meteen aan de slag. Op je werkplek (als je kiest voor deeltijd of duaal) of op je stage (bij voltijd).

   Waarom jij en wij?

   Je wilt leren op jouw manier
   Wil je doorstromen, je verdiepen in je werk óf je juist laten omscholen? De stof is hetzelfde, jij kiest de vorm die past.

   Je wilt een stap verder
   Je wilt leren hoe je als begeleider sterk in je schoenen staat. Coachend, regisserend. De zorgprofessional van nu!

   Je docenten zijn betrokken
   We zien je vaak, omdat we kleinschalig zijn. Ook komen we zelf uit de zorg, dus weten we uit ervaring wat je nodig hebt.

   Je houdt van denken én doen
   Je doet onderzoek, maar zonder dikke rapporten. Je gaat voor verbetering in de praktijk. Voor je cliënt én je collega's.

   Je wilt goede baankansen
   De veranderende zorg staat te springen om mensen zoals jij: praktisch ingesteld en met een analytische blik.

   Je wilt doorleren
   Heb je de smaak te pakken? Na 2 jaar kun je als je dat wilt doorstromen naar de bachelor Social Work.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 06/14/2022

Views: 5924

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.