Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2023)

Home

Opleidingen

Business Studies - Hogeschool Inholland

Hbo bachelor - Economie en Bedrijf

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) Hogeschool Inholland Rotterdam

Voltijd

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2)

Over de opleiding Open dag: 29 maart

=Een ondernemende mentaliteit is waar het in deze tijd om draait. Doen waar je in gelooft en waar je goed in bent. Daarvoor kun je zelf gaan ondernemen, maar dat kun je ook doen in een bedrijf of organisatie. De eerste stap daartoe is ontdekken waar jouw kwaliteiten en interesses liggen. Dan wil je in je opleiding niet beperkt worden doordat je vanaf dag één een specialisatie moet kiezen.
Inholland Business Studies is de enige opleiding in Nederland waarbij je leert over alle aspecten van een onderneming, de business. Niet alleen over marketing, financieel of logistiek, maar ook over personeel, organisatie en management. In de eerste fase van de opleiding leer je het bedrijfsleven beter kennen, en daardoor ook jouw kwaliteiten en ambities ontdekken. Leren, groeien en ondernemend zijn; daar gaat het om bij Business Studies.
Je wilt in het bedrijfsleven werken, maar je weet nog niet in welke rol of bij welke afdeling. Toch weet je dat jij thuishoort in de wereld van business en finance...

Keuzes binnen de opleiding

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Kennismaken met de opleiding?

29 maart

Open Avond Inholland Rotterdam

17:00 - 20:00 uur

Rotterdam

+ Meer open dagen Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (4)

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite

Taal: Nederlands(100%)
Bekostiging: Overheid

Studenten: 429
Studiepunten: 240 ECTS

Diploma: Bachelor of Arts

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (6)

Toelatingseisen

 • Havo
 • Vwo
 • Mbo-4

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Deze opleiding is direct toegankelijk met een mbo-4 diploma.

Bekijk de aanvullende toelatingseisen die door de instelling worden gesteld op de website van de onderwijsinstelling.

Studiekeuzecheck

Als je je op tijd hebt aangemeld voor een opleiding, heb je recht op een studiekeuzecheck. Dit helpt je te checken of de opleiding bij je past. Soms is deelname verplicht. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan.

 • Lees meer over de studiekeuzecheck

Collegegelden

€ 2.314
Wettelijk collegegeld

€ 2.209
Wettelijk collegegeld

Halvering wettelijk collegegeld

Ga je voor het eerst studeren? Dan hoef je in het eerste jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. In studiejaar 2023/2024 is dat €1.157,- Lees meer.

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de hogeschool

Meer weten?

Hoe meld ik mij aan? Welke stappen moet je nemen wanneer je je aanmeldt voor een opleiding? Wij zetten het op een rij! Uitleg
Alles over collegegeld Als je studeert aan een universiteit of hogeschool, dan betaal je collegegeld. Hoeveel dat is, hangt af van jouw situatie. Uitleg
Belangrijke data 1 mei landelijke aanmelddeadline

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (10)

 • 29 maart 2023
  Open dag / avond
  Meer open dagen
 • 1 mei 2023
  Landelijke aanmelddeadline
  31 juli aanmelddeadline opleiding
 • Je wordt uitgenodigd
  Studiekeuzecheck
  Lees meer
 • 1 september 2023
  Start opleiding
  Alle startmomenten

Waarom moet ik mij op tijd aanmelden?

Praktische zaken rond aanmelden Waar moet je allemaal aan denken? Wij zetten het voor je op een rij! Blog 22 apr., 2021
Rechten en plichten rond aanmelden Aanmelden voor een bachelor of ad? Lees hier wat je rechten en plichten zijn. Je moet aan bepaalde regels voldoen. Maar, er zijn o... Uitleg
Studiekeuzecheck (matching) Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, word je meestal uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Dit heeft soms een andere na... Uitleg
Tijdens de opleiding 125 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (15)

Studeren bij deze instelling

429 studenten volgen deze opleiding

125 eerstejaars aan deze opleiding

66% van de eerstejaars studenten is man

34% van de eerstejaars studenten is vrouw

92 opleidingen

73.399 studenten in de gemeente Rotterdam Meer info over Rotterdam

Het eerste jaar

50 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

76%

stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

23%

studeert door na afronden van deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

30%

behaalt een diploma voor deze opleiding

5%

behaalt een ander bachelor of master diploma

65%

behaalt geen diploma

Tevredenheid 3.4/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (17)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Hogeschool Inholland
Landelijk gemiddelde
Business Studies
Vergelijk alle 6 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.4 / 5 3.4 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Sfeer 3.8 / 5 3.8 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Studiefaciliteiten 3.6 / 5 3.6 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Studie opnieuw kiezen 3.4 / 5 3.4 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Inhoud en opzet 3.6 / 5 3.5 / 5

0.1 meer dan landelijk gemiddelde

Aansluiting beroepspraktijk 3.4 / 5 3.4 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Business Studies

49% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt

67% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

 • Bekijk de tevredenheid over de ondersteuning bij Hogeschool Inholland
Na afstuderen 89% van de werkenden vond een baan op niveau

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (19)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Business Studies

89% van de werkenden vond een baan op niveau

65% vond een baan binnen het vakgebied van de studie

€ 2.700 bruto startsalaris op basis van 38 uur per week

1% is werkloos

Oordeel Alumni

3.9


tevredenheid over de huidige baan

3.8


tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs 8%
Vakspecialisten website-ontwikkeling en -beheer 8%
Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 6%
Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling 6%
Vertegenwoordigers, accountmanagers retail en exportmanagers 6%
+ Meer

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - management, bedrijfs- en personeelwetenschappen)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Matig
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Erghoog
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Erghoog
Contact Contact0900 - 464655263

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Hogeschool Inholland

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (21)

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (22)

Adres

Posthumalaan 90
3072 AG Rotterdam

Bekijk locatie Hogeschool Inholland op de kaart

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (23)

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Hogeschool Inholland 0900 - 464655263

Business Studies - Hogeschool Inholland - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (24)

Meer informatie

Bezoek ook de website van Hogeschool Inholland

Bezoek website van Hogeschool Inholland

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 03/10/2023

Views: 5971

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.