Ervaringen met HBO Rechten (1 jaar) (2022)

Tijdsduur
1 jaar

HBO Rechten (1 jaar)

Ervaringen met HBO Rechten (1 jaar) (1)Efficienter Werken

Nu inschrijven

Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,4 Efficienter Werken heeft een gemiddelde beoordeling van 8,4 (uit 14 ervaringen)

(Video) HvA - HBO-Rechten: Iets voor jou?

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Nu inschrijvenGratis brochure aanvragen

 • Overzicht
 • Beschrijving
 • Ervaringen
 • FAQ

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

 • Vraag informatie aan over startdata. Extra hulp nodig bij het uitzoeken? Een Springest adviseur zet zich graag voor je in.
 • Bekijk gerelateerde producten mét startdata: Nederlands recht.

Efficienter Werken biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Zwolle

(Video) EEN PAAR DAGEN UIT HET LEVEN VAN EEN RECHTEN STUDENT - VLOG

Beschrijving

‘Beter worden in je baan’. Dat is het motto van EfficiënterWerken Programma. Door constant jezelf te ontwikkelen, verbeter jeje persoonlijke vaardigheden. Hierdoor vergroot je je positie op dehuidige arbeidsmarkt.

Met het Efficiënter Werken Programma leer je om efficiënt en opde juiste manier je werkzaamheden in te plannen zodat je stappen inje carrière maakt. Wil jij ook beter worden in je baan?

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) heeft u een volledig inzicht in alle aspecten van het vakgebied Recht. U heeft inzicht in privaatrecht, bent in staat om een huurovereenkomst op te stellen en weet hoe u het familierecht kunt toepassen. U bent in staat om een verbintenis op te stellen, heeft inzicht in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en kunt rechtsbescherming en bestuursprocesrecht toepassen. U kentt de aspecten van handhaving van het bestuursrecht, bent in staat om privaatrechtelijke instrumenten toe te passen, heeft inzicht in het hanteren van een wettenbundel en u kent de grondrechten en organisatie van het Koninkrijk. U weet waarom communicatie…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

 • Nu inschrijven
 • Gratis brochure aanvragen

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Nederlands recht, Vermogensrecht, Staats- en bestuursrecht, Privaatrecht en Strafrecht.

‘Beter worden in je baan’. Dat is het motto van EfficiënterWerken Programma. Door constant jezelf te ontwikkelen, verbeter jeje persoonlijke vaardigheden. Hierdoor vergroot je je positie op dehuidige arbeidsmarkt.

Met het Efficiënter Werken Programma leer je om efficiënt en opde juiste manier je werkzaamheden in te plannen zodat je stappen inje carrière maakt. Wil jij ook beter worden in je baan?

(Video) Q&A | Mijn studieloopbaan als rechtenstudent/van HAVO naar de UNI

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) heeft ueen volledig inzicht in alle aspecten van het vakgebied Recht. Uheeft inzicht in privaatrecht, bent in staat om eenhuurovereenkomst op te stellen en weet hoe u het familierecht kunttoepassen. U bent in staat om een verbintenis op te stellen, heeftinzicht in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en kuntrechtsbescherming en bestuursprocesrecht toepassen. U kentt deaspecten van handhaving van het bestuursrecht, bent in staat omprivaatrechtelijke instrumenten toe te passen, heeft inzicht in hethanteren van een wettenbundel en u kent de grondrechten enorganisatie van het Koninkrijk. U weet waarom communicatie engesprekstechnieken van belang zijn binnen het juridisch vakgebieden u kent de rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen. Eenbrede maar vooral ook een praktijkgerichte opleiding op basis vanaction based learning, door het opstellen van een VerbeterplanPraktijk Case© brengt u het geleerde meteen in de praktijk.

Beschrijving


U wilt zich specialiseren op het vakgebied Rechten? Met dezeopleiding HBO Rechten (1 jaar) leert u het brede vakgebied kennen.Dit is niet alleen de theorie, maar zeker ook de praktijk. Dezeopleiding HBO Rechten (1 jaar) biedt u de handvatten om de theorievan recht in de praktijk te brengen. De opleiding HBO Rechten (1jaar) staat grotendeels in het teken van de praktijk. Door hetopstellen van een verbeterplan brengt u het geleerde meteen in depraktijk. Veel ambitieuze juristen en (aankomend) advocaten hebbendeze opleiding reeds gevolgd. Na afloop van deze opleiding HBORechten (1 jaar) bent u in staat op doeltreffende wijze Recht toete passen.

Door het volgen van deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) krijgt ueen volledig inzicht in alle aspecten van het vakgebied Recht.Tijdens de leergang komen ook onderwerpen aan de orde die een goedetoegevoegde waarde opleveren voor het uitvoeren van de functiebinnen het vakgebied recht.

Doelgroep HBO Rechten (1 jaar)

Deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) is ontwikkeld voor iederejurist, aankomend advocaat of voor mensen die binnen het vakgebiedeen functie willen gaan bekleden. De opleiding is ook geschikt vooriedereen die inzicht willen hebben in rechten binnen een Profit ofNon-Profit organisatie.

Blended Learning

Efficienter Werken Programma biedt haar deelnemers optimalestudiebegeleiding in de vorm van Blended Learning. Blended Learningis het goede van twee werelden, klassikaal leren en E-learning. Ditbetekent dat iedere cursist, naast de klassikale lessen, eenpersoonlijke StudieCoach toegewezen krijgt. U kunt gedurende uwstudie alle vragen stellen over uw studie en over het schrijven vanuw verbeterplan. De StudieCoach beoordeelt tevens al uwpraktijkopdrachten per studieles en geeft u daarop een helderefeedback. Met dit unieke concept verhoogt u uw slagingskans.

Vooropleiding

Wij stellen geen eisen aan uw vooropleiding. Enige werkervaringis een pré. Indien u twijfelt over het instapniveau, dan kunt ucontact opnemen met ons team van Advies & Voorlichting.

Studiewijze

Tijdens de opleiding staat het leren door doen centraal, actionbased learning. U werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcasesen praktijk gerelateerde oefeningen. Als rode draad door deopleiding doorloopt ustap voor stap de onderdelen vanRechten. Door onder meer het inbrengen van uw eigen situaties wordtde opleiding gericht op de eigen werksituatie.Een modulebestaat uit 8 lessen. Per les werkt u diverse praktijkopdrachtenuit tot een compleet opdrachtenportfolio. Deze praktijkopdrachtenworden beoordeeld door de StudieCoach. De opleiding wordtafgesloten met een Verbeterplan Praktijk-Case©.

Studietijd

U studeert in uw eigen tempo en op de momenten die u zelf kuntbepalen. De StudieCoach begeleidt u bij de gehele studie. Deopleiding dient wel binnen 1 jaar volledig afgerond te zijn, zodatu de verbanden tussen de verschillende onderwerpen blijft zien.

Studievoorbereiding

Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uurstudievoorbereiding.

De prijs is inclusief arrangementskosten. Er worden dus geenextra kosten in rekening gebracht voor koffie en thee.

(Video) Eerstejaarsstudent hbo-rechten | Windesheim in Almere

Duur en locaties

Wij verzorgen deze opleiding in zowel dag- als in avondopleidingop 14 locaties in Nederland. De dag- en weekend opleiding is van10.00 tot 16.00 uur.De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00uur. Al onze opleidingen hebben een 100% startgarantie op deaangegeven locatie, dag, tijdstip en startdatum.

Studiemateriaal

Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.

Resultaat

 • U krijgt inzicht in privaatrecht
 • U bent in staat om een huurovereenkomst op te stellen
 • U leert hoe u het familierecht kunt toepassen
 • Ubent in staat om een verbintenis op te stellen
 • U heeft inzicht inde algemene beginselen van behoorlijkbestuur
 • U kuntrechtsbescherming en bestuursprocesrechttoepassen
 • U leertde aspecten van handhaving van hetbestuursrecht
 • U bent in staat om privaatrechtelijke instrumenten toe tepassen
 • Uheeft inzicht in het hanteren van een wettenbundel
 • U kent de grondrechten en organisatie van het Koninkrijk
 • U weet waarom communicatie en gesprekstechnieken van belangzijn binnen het juridisch vakgebied
 • U kent de rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen

Programma

Module 1 HBO Privaatrecht

 • Rechtshandeling en overeenkomst
 • Pand, hypotheek, voorrechten en retentierecht
 • Eigendom en beperkte rechten
 • De verbintenis in het algemeen en nakoming enniet-nakoming
 • Onrechtmatige daad en schadevergoeding
 • Huurovereenkomst. arbeidsovereenkomst en verzekeringsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Erfrecht en burgerlijk procesrecht

Module 2 HBO Bestuursrecht

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Organisatie en bevoegdheden van het openbaar bestuur
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Besluiten en beschikkingen
 • Handhaving van het bestuursrecht
 • Privaatrechtelijke instrumenten
 • Rechtsbescherming en bestuursprocesrecht
 • Aansprakelijkheid

Module 3 HBO Juridische en CommunicatieveVaardigheden

 • Leren hanteren van een wettenbundel
 • Ontleden van wetsartikelen
 • Jurisprudentie zoeken en gebruiken
 • Het gebruik van juridische literatuur en parlementairestukken
 • Casus oplossen via een stappenplan enrapportagevaardigheden
 • Gebruik van taal door juristen
 • Dossierbeheer en dossiermanagement
 • Communicatie, gesprekstechnieken en adviesvaardigheden

Module 4 HBO Staatsrecht

 • Rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen
 • Grondrechten en organisatie van het Koninkrijk
 • Regering en parlement
 • Wet- en regelgeving
 • Bestuur en beleid
 • Rechtsbescherming en rechtspraak
 • Decentralisatie
 • Volkenrecht en gemeenschapsrecht

Diploma

De opleiding HBO Rechten (1 jaar) biedt u de mogelijkheid om hetdiploma te behalen:

 • HBORechten (1 jaar)

Tijdens de opleiding schrijft u een Verbeterplan Praktijk-Case©.Hieruit moet uw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naarvoren komen. Als u dit onderdeel met een positief resultaatafsluit, ontvangt u het officiële HBO Rechten (1 jaar) diploma.

 • Nu inschrijven
 • Gratis brochure aanvragen

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

 • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
 • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Nederlands recht.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

(Video) Wat zeggen studenten over HBO-Rechten? #askastudent

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

FAQs

Wat als je je p niet haalt in 2 jaar? ›

Wat als je je propedeuse op het hbo niet haalt? Als het je niet lukt om in je eerste jaar voldoende studiepunten te halen of je propedeuse niet binnen twee jaar, moet je dus in de meeste gevallen stoppen met je studie. Je moet dan op zoek naar een andere bachelor en vaak ook naar een andere hogeschool.

Hoe lang mag je over een hbo-opleiding doen? ›

De studiepunten kun je, na je BSA, in een langzamer tempo halen. Veel studenten doen vier jaar over een driejarige universitaire bacheloropleiding. Hbo studenten doen vaak vijf jaar over hun vierjarige bacheloropleiding. Je mag er, als je Bindend Studieadvies positief is, langer over doen.

Hoe lang mag ik over mijn propedeuse doen? ›

Een propedeuse is een soort tussentijds diploma dat u kunt behalen als u een HBO studie volgt. Dit diploma kunt u in het eerste jaar behalen als u al uw vakken in een jaar haalt, u mag maximaal twee jaar over uw propedeuse doen.

Hoeveel studiepunten hbo tweede jaar? ›

Met een positief studieadvies kun je door naar het 2e jaar. Daarvoor moet je een minimaal aantal studiepunten halen. Vaak zijn dat er 45 maar dit kan per opleiding verschillen. Soms moet je ook bepaalde tentamens halen.

Is het erg als je je propedeuse niet haalt? ›

Voor je propedeuse kan je 60 punten halen, maar het is meestal verplicht om er minimaal 45 of 50 te halen in het eerste jaar. Als je dit niet haalt, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA) en dan mag je niet verder met je studie.

Wat gebeurt er als je een vak niet haalt? ›

Voor de meeste vakken zijn er per jaar twee of drie tentamenkansen. Blijven zitten bestaat niet. Wanneer de student een vak niet haalt, moet hij dat net zo lang herkansen tot het wel gehaald is. Het kan dus voorkomen dat iemand in zijn derde jaar zit maar nog vakken uit het tweede of eerste jaar moet halen.

Is hbo altijd 4 jaar? ›

Bacheloropleiding hbo of universiteit

Een voltijds bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit. Voor een bacheloropleiding aan de hogeschool heeft u minimaal een mbo- of havodiploma nodig.

Kan je blijven zitten op het hbo? ›

In het hbo kun je niet “blijven zitten”. De meeste hbo-opleidingen hebben een bindend studieadvies aan het eind van het eerste jaar. Dit betekent dat je moet stoppen met de opleiding als je een negatief studieadvies krijgt.

Kan je na 2 jaar hbo naar de universiteit? ›

Na een jaar hbo doorstromen naar het wo in plaats van twee jaar vwo en dan pas naar de universiteit. Deze studenten hebben het vaak relatief zwaar op de universiteit. Het is beter om eerst je vwo-diploma te halen. In het algemeen geldt: bedenk goed of een universitaire studie is wat je het echt wilt.

Wat als je je propedeuse niet haalt in jaar 1? ›

Als je minder studiepunten hebt gehaald, krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Je moet dan helaas stoppen met de opleiding. In het tweede leerjaar kan je ook nog een negatief BSA krijgen als je aan het einde van het tweede studiejaar je propedeuse nog steeds niet hebt gehaald.

Wat is de waarde van een propedeuse? ›

Als je je propedeuse in het eerste studiejaar haalt, is het voor hbo'ers mogelijk om te starten met een studie op de universiteit. Voor veel hbo'ers is dit dus dé reden om hun P in een keer te halen! Verder verandert er niet heel veel wanneer je je P binnen hebt.

Wat voor een niveau is een propedeuse? ›

Na het behalen van de 60 punten uit het eerste jaar, heb je jouw propedeuse. Dit is een officieel papiertje waarmee je toegang kunt krijgen tot een universiteit. De propedeuse geeft niet direct toegang tot alle opleidingen op een universiteit.

Hoeveel studiepunten per jaar hbo? ›

Studielast per opleiding
OpleidingDuurStudielast
Associate degree hbo2 jaar120 studiepunten
Bachelor hbo4 jaar240 studiepunten
Bachelor wo3 jaar180 studiepunten
Master hbo/wominimaal 1 jaarminimaal 60 studiepunten

Hoeveel studiepunten moet je in jaar 2 halen? ›

BSA en studiepunten

Hoeveel punten je voor je BSA moet halen, hangt af van de opleiding. Soms heb je aan 36 punten genoeg, maar sommige opleidingen vragen 45 of zelfs 60 (alle punten voor dat jaar), om je BSA te halen en dus door te mogen naar het tweede jaar.

Hoeveel studiepunten voor volgend jaar? ›

In principe ben je vrij om in een academiejaar het aantal studiepunten op te nemen dat je wil tot maximaal 66. Als je inschrijft in de eerste bachelor, raden we je aan om de 60 studiepunten van het modeltraject op te nemen. Dat is dan tussen de 24 en de 36 studiepunten per semester.

Wat als je het aantal studiepunten niet haalt? ›

Haal je die 36 studiepunten niet, dan heb je je Bindend Studieadvies niet gehaald. Je krijgt een negatief advies van de opleiding en moet dus stoppen. Let op. Het aantal studiepunten dat je moet halen is voor elke opleiding weer anders.

Hoeveel procent van de hbo haalt propedeuse 1 jaar? ›

Opleidingen met selectie

Toch was dat tot nu toe geen reden voor spectaculaire rendementen bij de twee opleidingen. Tot vorig jaar scoorde vormgeving gemiddeld iets boven de veertig procent en dbkv iets eronder, waar op de HR gemiddeld zo'n dertig procent van de eerstejaars zijn propedeuse haalt.

Wat is het voordeel van een propedeuse? ›

Dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste kun je opgelucht ademen: je wordt niet van de opleiding gegooid en je hoeft je in het tweede jaar geen zorgen te maken over punten uit het eerste jaar. Het staat ook goed op je cv: als je alle 60 studiepunten meteen haalt, heb je je propedeuse binnen.

Wat betekent het als je je propedeuse hebt gehaald? ›

Je propedeuse halen, je P halen, zeggen studenten ook wel, betekent dat je al je studiepunten van het eerste jaar hebt gehaald. Op het hbo krijg je dan ook vaak een 'propedeusediploma'. Op de meeste universiteiten leeft de term propedeuse niet zo.

Wat is het voordeel van een propedeuse? ›

Dit heeft een aantal voordelen. Ten eerste kun je opgelucht ademen: je wordt niet van de opleiding gegooid en je hoeft je in het tweede jaar geen zorgen te maken over punten uit het eerste jaar. Het staat ook goed op je cv: als je alle 60 studiepunten meteen haalt, heb je je propedeuse binnen.

Is er een propedeuse uitreiking? ›

Elke opleiding organiseert een propedeuse-uitreiking. Je ontvangt van je opleiding hiervoor een officiële uitnodiging.

Na deze opleiding HBO Rechten (2 jaar) bent u in staat op doeltreffende wijze het Recht toe te passen. Van Privaat tot Europessrecht.

Met deze opleiding HBO Rechten (2 jaar) leert u het brede vakgebied kennen.. Deze opleiding HBO Rechten (2 jaar) biedt u de handvatten om de theorie van Recht in de praktijk te brengen.. De opleiding HBO Rechten (2 jaar) staat grotendeels in het teken van de praktijk.. Door het volgen van deze 2-jarige studie krijgt u een volledig inzicht in alle aspecten rond het vakgebied van Rechten.. Tijdens de leergang komen ook onderwerpen aan de orde die een goede toegevoegde waarde opleveren voor het uitvoeren van de functie binnen het vakgebied Recht.. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die inzicht willen hebben in rechten binnen een Profit of Non-Profit organisatie.. U kunt gedurende uw studie alle vragen stellen over uw studie en over het schrijven van uw verbeterplan.. Een module bestaat uit 8 lessen.. Per les werkt u diverse praktijkopdrachten uit tot een compleet opdrachtenportfolio.. Deze praktijkopdrachten worden beoordeeld door de StudieCoach.. Wij verzorgen deze opleiding in zowel dag- als in avondopleiding op 14 locaties in Nederland.. U krijgt inzicht in privaatrecht U bent in staat om een huurovereenkomst op te stellen U leert hoe u het familierecht kunt toepassen U bent in staat om een verbintenis op te stellen U heeft inzicht in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur U kunt rechtsbescherming en bestuursprocesrecht toepassen U leert de aspecten van handhaving van het bestuursrecht U bent in staat om privaatrechtelijke instrumenten toe te passen U heeft inzicht in het hanteren van een wettenbundel U kent de grondrechten en organisatie van het Koninkrijk U weet waarom communicatie en gesprekstechnieken van belang zijn binnen het juridisch vakgebied U kent de rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen U kunt personenvennootschappen en eenmanszaak toepassen U weet de aspecten rond loon, vakantie, arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden U krijgt inzicht in het Europese recht U kunt een fusie en splitsing van rechtspersonen begeleiden. Rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen Grondrechten en organisatie van het Koninkrijk Regering en parlement Wet- en regelgeving Bestuur en beleid Rechtsbescherming en rechtspraak Decentralisatie Volkenrecht en gemeenschapsrecht. De basis van recht en rechtssysteem Rechtsbronnen De organisatie van de staat Wetgeving en rechtsbescherming Onrechtmatige daad Bestuurlijk procesrecht Strafrecht Verbintenissen en overeenkomsten. Module 6 HBO Ondernemingsrecht

Ben jij geïnteresseerd in het recht? Ben jij iemand die graag tot de bodem uitzoekt hoe het recht in elkaar steekt en dat ook graag in de praktijk wil brengen? Focus jij je niet alleen op Nederland, maar ben je ook nieuwsgierig naar het rechtssysteem over de grens? Dan is de opleiding HBO-Rechten zeker iets voor jou!

Ben jij geïnteresseerd in het recht?. Ben jij iemand die graag tot de bodem uitzoekt hoe het recht in elkaar steekt en dat ook graag in de praktijk wil brengen?. Focus jij je niet alleen op Nederland, maar ben je ook nieuwsgierig naar het rechtssysteem over de grens?. Dan is de opleiding HBO-Rechten zeker iets voor jou!. Nizama, 6 maanden geleden. Margit Balatoni, 6 maanden geleden. Heleen, 7 maanden geleden. Britt, 10 maanden geleden. Sanne, 10 maanden geleden. Daryl, 12 maanden geleden. Saranne van Baalen, ongeveer 1 jaar geleden. L, meer dan 1 jaar geleden. K, meer dan 1 jaar geleden. Annette, meer dan 2 jaar geleden

Nederlands grootste zakelijke kennisbank. Adviesbank, Expert content, zelfeducatie, vakinformatie MKB, ZZP, ondernemers, bestuurders, managers, professionals, ensie

Met deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) leert u het brede vakgebied kennen.. Deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) biedt u de handvatten om de theorie van recht in de praktijk te brengen.. De opleiding HBO Rechten (1 jaar) staat grotendeels in het teken van de praktijk.. Door het volgen van deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) krijgt u een volledig inzicht in alle aspecten van het vakgebied Recht.. Deze opleiding HBO Rechten (1 jaar) is ontwikkeld voor iedere jurist, aankomend advocaat of voor mensen die binnen het vakgebied een functie willen gaan bekleden.. Efficienter Werken Programma biedt haar deelnemers optimale studiebegeleiding in de vorm van Blended Learning.. U kunt gedurende uw studie alle vragen stellen over uw studie en over het schrijven van uw verbeterplan.. Per les werkt u diverse praktijkopdrachten uit tot een compleet opdrachtenportfolio.. Deze praktijkopdrachten worden beoordeeld door de StudieCoach.. De opleiding wordt afgesloten met een Verbeterplan Praktijk-Case©.. Wij verzorgen deze opleiding in zowel dag- als in avondopleiding op 14 locaties in Nederland.. U krijgt inzicht in privaatrecht U bent in staat om een huurovereenkomst op te stellen U leert hoe u het familierecht kunt toepassen U bent in staat om een verbintenis op te stellen U heeft inzicht in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur U kunt rechtsbescherming en bestuursprocesrecht toepassen U leert de aspecten van handhaving van het bestuursrecht U bent in staat om privaatrechtelijke instrumenten toe te passen U heeft inzicht in het hanteren van een wettenbundel U kent de grondrechten en organisatie van het Koninkrijk U weet waarom communicatie en gesprekstechnieken van belang zijn binnen het juridisch vakgebied U kent de rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen. De opleiding HBO Rechten (1 jaar) biedt u de mogelijkheid om het diploma te behalen:. Tijdens de opleiding schrijft u een Verbeterplan Praktijk-Case©.

Natuurlijk doet niet iedereen dat, dus zit je opeens een week voor de deadline zwaar te stressen om het maar af te maken, doe je dingen tijdens werktijd die ook eigenlijk niet kunnen en lever je iets in wat niet helemaal optimaal is.. bluewater schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 11:08 : Wie van jullie heeft er ervaring met de deeltijd opleiding HBO ICT bij bovengenoemde scholen en kan mij het een en ander vertellen m.b.t hoe de studie bevalt, wat de studielast is, hoe evt.. Ik ga je vragen even kort beantwoorden in dezelfde volgorde, en je kan altijd een berichtje sturen als je meer vragen hebt. - Bevalt mij prima, ik ben een jaar of wat niet bezig geweest met opleidingen, en dat bevalt me daar prima.. Ik ga je vragen even kort beantwoorden in dezelfde volgorde, en je kan altijd een berichtje sturen als je meer vragen hebt. - Bevalt mij prima, ik ben een jaar of wat niet bezig geweest met opleidingen, en dat bevalt me daar prima.. Deze vorm van de deeltijd is dit jaar begonnen (wij zijn dus de pilot), en heb begrepen dat iemand in een later jaar op de donderdag les had, dus wellicht een vraag voor de open avond?

HBO Programma Rechten studeren in deeltijd? Begin wanneer je wilt met deze verkorte HBO opleiding bij NTI en haal een erkend diploma.

Je leert hoe je een wettenbundel op de juiste manier gebruikt en hoe je een vonnis en arrest leest.. Tijdens de module Inleiding recht maak je kennis met de verschillende rechtsgebieden en leer je de verbanden en verschillen tussen die rechtsgebieden.. Wil je je bijscholen en meer verdieping geven aan je werk?. Door dit formulier te verzenden geef je hier toestemming voor, je toestemming kun je ieder moment weer intrekken.. Door dit formulier te verzenden geef je hier toestemming voor, je toestemming kun je ieder moment weer intrekken.. Ben je een dromer, een doener, een ochtendmens of studeer je het liefst 's nachts?. Als je voldoet aan een van onderstaande beschrijvingen kan je de STAP-subsidie aanvragen:. Je kunt dit aantonen met een diploma, certificaat of een bewijs dat je ten minste 80% van de tijd aanwezig bent geweest.. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding.. Wanneer je het hbo-programma met voldoende resultaat hebt afgerond, ontvang je een certificaat van NTI.. Heb je dit programma succesvol afgerond en wil je je verder verdiepen?

Wilt u zich specialiseren op het vakgebied rechten? Met deze opleiding leert u het brede vakgebied kennen. Dit is niet alleen de theorie, maar zeker ook de praktijk. Deze opleid...

Deze opleiding biedt u de. handvatten om de theorie van recht in de praktijk te brengen.. Door het volgen van deze 2-jarige studie krijgt u een volledig. inzicht in alle aspecten rond het vakgebied van rechten.. Tijdens de. leergang komen ook onderwerpen aan de orde die een goede. toegevoegde waarde opleveren voor het uitvoeren van de functie. binnen het vakgebied recht.. U studeert in uw eigen tempo en op de momenten die u zelf kunt. bepalen.De opleiding dient wel binnen 3 jaar volledig afgerond. te zijn, zodat u de verbanden tussen de verschillende onderwerpen. blijft zien.. U krijgt inzicht in privaatrecht U bent in staat om een huurovereenkomst op te stellen U leert hoe u het familierecht kunt toepassen U bent in staat om een verbintenis op te stellen U heeft inzicht in de algemene beginselen van behoorlijk. bestuur U kunt rechtsbescherming en bestuursprocesrecht. toepassen U leert de aspecten van handhaving van het. bestuursrecht U bent in staat om privaatrechtelijke instrumenten toe te. passen U heeft inzicht in het hanteren van een. wettenbundel U kent de grondrechten en organisatie van het Koninkrijk U weet waarom communicatie en gesprekstechnieken van belang. zijn binnen het juridisch vakgebied U kent de rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen U kunt personenvennootschappen en eenmanszaak toepassen U weet de aspecten rond loon, vakantie, arbeidstijden en. arbeidsvoorwaarden U krijgt inzicht in het Europese recht U kunt een fusie en splitsing van rechtspersonen. begeleiden. Rechtshandeling en overeenkomst Pand, hypotheek, voorrechten en retentierecht Eigendom en beperkte rechten De verbintenis in het algemeen en nakoming en. niet-nakoming Onrechtmatige daad en schadevergoeding Huurovereenkomst.. Algemene wet bestuursrecht Organisatie en bevoegdheden van het openbaar bestuur Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Besluiten en beschikkingen Handhaving van het bestuursrecht Privaatrechtelijke instrumenten Rechtsbescherming en bestuursprocesrecht Aansprakelijkheid. Leren hanteren van een wettenbundel Ontleden van wetsartikelen Jurisprudentie zoeken en gebruiken Het gebruik van juridische literatuur en parlementaire. stukken Casus oplossen via een stappenplan en. rapportagevaardigheden Gebruik van taal door juristen Dossierbeheer en dossiermanagement Communicatie, gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen Grondrechten en organisatie van het Koninkrijk Regering en parlement Wet- en regelgeving Bestuur en beleid Rechtsbescherming en rechtspraak Decentralisatie Volkenrecht en gemeenschapsrecht. De basis van recht en rechtssysteem Rechtsbronnen De organisatie van de staat Wetgeving en rechtsbescherming Onrechtmatige daad Bestuurlijk procesrecht Strafrecht Verbintenissen en overeenkomsten. Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden Soorten overeenkomsten en CAO\'s Loon, vakantie en arbeidstijden Arbeidsvoorwaarden die niet in wet en cao zijn geregeld Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Ziekte en bedrijfsongeval Tijdens het werk veroorzaakte schade Ontslag van een werknemer en de werking van het. concurrentiebeding. De basisbegrippen van de Europese Unie Interne markt Organisatie van de Europese Unie Europese regelgeving en rechtspraak Beroeps- en bedrijfsuitoefening Geld en kapitaal Intellectueel eigendom Steunverlening en overheidsopdrachten. Deze opleiding biedt u de handvatten om de theorie van recht in de praktijk te brengen.

Wilt u zich specialiseren op het vakgebied rechten? Met deze opleiding leert u het brede vakgebied kennen. Dit is niet alleen de theorie, maar zeker ook de praktijk. Deze opleid...

Deze opleiding biedt u de. handvatten om de theorie van recht in de praktijk te brengen.. De. opleiding staat grotendeels in het teken van de praktijk.. Door het. opstellen van een Verbeterplan Praktijk-Case© brengt u het geleerde. meteen in de praktijk.. Tijdens de leergang. komen ook onderwerpen aan de orde die een goede toegevoegde waarde. opleveren voor het uitvoeren van de functie binnen het vakgebied. recht.. Door onder meer het. inbrengen van uw eigen situaties wordt de opleiding gericht op de. eigen werksituatie.. U krijgt inzicht in privaatrecht U bent in staat om een huurovereenkomst op te stellen U leert hoe u het familierecht kunt toepassen U bent in staat om een verbintenis op te stellen U heeft inzicht in de algemene beginselen van behoorlijk. bestuur U kunt rechtsbescherming en bestuursprocesrecht. toepassen U leert de aspecten van handhaving van het. bestuursrecht U bent in staat om privaatrechtelijke instrumenten toe te. passen U heeft inzicht in het hanteren van een. wettenbundel U kent de grondrechten en organisatie van het Koninkrijk U weet waarom communicatie en gesprekstechnieken van belang. zijn binnen het juridisch vakgebied U kent de rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen. Rechtshandeling en overeenkomst Pand, hypotheek, voorrechten en retentierecht Eigendom en beperkte rechten De verbintenis in het algemeen en nakoming en. niet-nakoming Onrechtmatige daad en schadevergoeding Huurovereenkomst.. Algemene wet bestuursrecht Organisatie en bevoegdheden van het openbaar bestuur Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Besluiten en beschikkingen Handhaving van het bestuursrecht Privaatrechtelijke instrumenten Rechtsbescherming en bestuursprocesrecht Aansprakelijkheid. Leren hanteren van een wettenbundel Ontleden van wetsartikelen Jurisprudentie zoeken en gebruiken Het gebruik van juridische literatuur en parlementaire. stukken Casus oplossen via een stappenplan en. rapportagevaardigheden Gebruik van taal door juristen Dossierbeheer en dossiermanagement Communicatie, gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Rechtspositie van Nederlanders en vreemdelingen Grondrechten en organisatie van het Koninkrijk Regering en parlement Wet- en regelgeving Bestuur en beleid Rechtsbescherming en rechtspraak Decentralisatie Volkenrecht en gemeenschapsrecht. Deze opleiding biedt u de handvatten om de theorie van recht in de praktijk te brengen.. De opleiding staat grotendeels in het teken van de praktijk.

Met HBO-Rechten deeltijd komt de combinatie van juridische theorie met de praktijk meteen tot leven.

Vraag een adviesgesprek aan. Dit zijn een aantal vaardigheden die je leert:. juridisch medewerker bij een advocaten- en/of notariskantoor jurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar contractmanager bij een particulier bedrijf beleidsmedewerker gemeente of provincie juridisch adviseur in het mkb juridisch medewerker bij een rechtbank of het gerechtshof. Dan kun je overal aan de slag.. Wil jij je specialiseren in het civiele recht of het bestuursrecht?. Verder studeren aan de universiteit?. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit bieden ze een speciaal verkort programma aan voor studenten met een afgeronde opleiding HBO-Rechten.. Hoe is de opleiding HBO-Rechten deeltijd opgebouwd?. Een Meeloopdag laat je alvast ervaren hoe het is om een opleiding te gaan doen en hoe het is om op de HAN-campus te studeren.. Soms heb je een adviesgesprek samen met andere belangstellenden voor de opleiding.. Wie weet hebben ze goede tips!. Stel jezelf – en misschien ook de mensen die je steunen – iets leuks in het vooruitzicht als je weer een doel hebt behaald.. Als je studeert in deeltijd of duaal, ben je meer dan alleen student.. Je bent ook werknemer, misschien ook nog partner of ouder.. Stel al je vragen tijdens een adviesgesprek.

Wil je meer weten over HBO - Rechten - Deeltijd? Wij bieden je alle informatie, waaronder reviews van studenten, welke opleidingsmogelijkheden en bij welke hogescholen je moet zijn!

Hieronder vind je de tarieven en bedragen voor zowel de standaard studies als de collegelden voor een mogelijk intensief programma.. Hieronder vind je de algemene informatie over de opleiding HBO - Rechten, die je kunt volgen bij Hanzehogeschool Groningen in Groningen.. Hieronder vind je de uitslag van de Nationale Studenten Enquete voor de opleiding HBO - Rechten (deeltijd).. Waarvan er 0.0% een 1 hebben gegeven, 3.4% een 2, 17.2% een 3, 69.0% een 4 en tot slot heeft 10.3% van alle stemmende studenten een 5 uit 5 gegeven aan deze opleiding.. Uiteraard horen we ook graag van jou wat jij van deze opleiding vond en hoeveel jij er aan gehad hebt op de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten over HBO - Rechten - Voltijd? Wij bieden je alle informatie, waaronder reviews van studenten, welke opleidingsmogelijkheden en bij welke hogescholen je moet zijn!

Hieronder vind je de tarieven en bedragen voor zowel de standaard studies als de collegelden voor een mogelijk intensief programma.. Hieronder vind je de algemene informatie over de opleiding HBO - Rechten, die je kunt volgen bij HAN University of Applied Sciences in Nijmegen.. Hieronder vind je de uitslag van de Nationale Studenten Enquete voor de opleiding HBO - Rechten (voltijd).. Reageer hiervoor onderaan de pagina, zodat ook de toekomstige studenten dit kunnen gebruiken bij hun afweging en keuze voor een geschikte opleiding.. Waarvan er 1.8% een 1 hebben gegeven, 2.6% een 2, 16.8% een 3, 58.2% een 4 en tot slot heeft 20.5% van alle stemmende studenten een 5 uit 5 gegeven aan deze opleiding.. Uiteraard horen we ook graag van jou wat jij van deze opleiding vond en hoeveel jij er aan gehad hebt op de arbeidsmarkt.

Videos

1. Interview Hbo rechten jaar 1
(Taylor Geerman)
2. HBO Rechten | Windesheim
(Hogeschool Windesheim)
3. HAN Bacheloropleiding voltijd | De opleiding HBO-Rechten in beeld | HBO-Rechten
(HAN University of Applied Sciences)
4. HHS HBO Rechten Werkend Leren 2015
(Ernst van Bemmelen van Gent)
5. HBO-Rechten 2017
(JuridischeHogeschool)
6. HvA - Iman neemt je mee naar HBO-Rechten
(moviebitesNL)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 08/12/2022

Views: 5807

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.