HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2022)

HBO Bachelor - Recht en Bestuur

Deze opleiding heet ook wel: International and European Law
Varianten: HBO-Rechten, HBO-Rechten

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) De Haagse Hogeschool Den Haag

Voltijd Deeltijd Duaal

Over de opleiding Studiepunten: 240 ECTS

Deze opleiding richt zich op de belangrijkste aspecten van Internationaal Recht, Europees Recht en nationale wetgeving in vergelijkend perspectief.
Het studieprogramma van de opleiding Internationaal en Europees Recht aan De Haagse Hogeschool duurt vier jaar en leidt op tot International Bachelor of Law. Je leert er alles wat je nodig hebt om jurist te worden in de wereld van de internationale samenwerking en op het gebied van internationale vrede en recht. In een internationale omgeving werken vraagt om cultureel bewustzijn. Een van de aspecten die ons studieprogramma uniek maakt, is de nadruk op interactie tussen verschillende culturen en nationaliteiten. Onze docenten en studenten komen uit dertig verschillende landen. Je studeert in multiculturele teams, waardoor je begrip leert krijgen van en voor andere denkwijzen.

Keuzes binnen de opleiding

 • Varianten
 • U bent sociaal, kritisch, integer en bezit overtuigingskracht? De 4-jarige opleiding HBO-Rechten leidt u op tot een breed inzetbare juridische professional, die adviseert, reguleert en ondersteunt.
  Bij de opleiding HBO-Rechten leer je om juridische problemen te analyseren en te beoordelen. Je leert, naast een grote hoeveelheid kennis, juridisch te adviseren, reguleren, bemiddelen, maar ook belangen te behartigen. De opleiding HBO-Rechten wordt ook in het Engels aangeboden onder de naam: Law.

 • U werkt al in een juridische omgeving. Daarnaast wilt u studeren en doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheden en nieuwe uitdagingen. De deeltijdopleiding HBO-Rechten is dan ideaal.
  Bij de opleiding HBO-Rechten leer je om juridische problemen te analyseren en te beoordelen. Je leert, naast een grote hoeveelheid kennis, juridisch te adviseren, reguleren, bemiddelen, maar ook belangen te behartigen. De opleiding HBO-Rechten wordt ook in het Engels aangeboden onder de naam: Law.

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (3)

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite

Talen: Engels
Bekostiging: Overheid

Studenten: 1.288
Studiepunten: 240 ECTS

Diploma: Bachelor of Laws

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (5)

Toelatingseisen

 • HAVO
 • VWO
 • MBO 4

Wettelijke eisen

 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang

Wettelijke eisen

 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang

Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

Collegegelden

€ 2.209
Wettelijk collegegeld

€ 1.084
Wettelijk collegegeld

Halvering wettelijk collegegeld

Ga je voor het eerst studeren? Dan hoef je in het eerste jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. In studiejaar 2022/2023 is dat €1105,- Lees meer.

Studiekeuzecheck

Als je je op tijd hebt aangemeld voor een opleiding, heb je recht op een studiekeuzecheck. Dit helpt je te checken of de opleiding bij je past. Soms is deelname verplicht. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan.

Meer weten?

Toelating en aanmelding, hoe werkt dat? Toelating tot een bacheloropleiding aan een hogeschool is mogelijk na het behalen van een mbo 4-, havo- of vwo-diploma. Voor toela... Uitleg
Hoe meld ik mij aan? Welke stappen moet je nemen wanneer je je aanmeldt voor een opleiding? Wij zetten het op een rij! Uitleg
Alles over collegegeld Als je studeert aan een universiteit of hogeschool, dan betaal je collegegeld. Hoeveel dat is, hangt af van jouw situatie. Uitleg
Belangrijke data 1 mei landelijke aanmelddeadline

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (9)

 • 1 mei 2022
  Landelijke aanmelddeadline
  15 augustus aanmelddeadline opleiding
 • Je wordt uitgenodigd
  Studiekeuzecheck
  Lees meer
 • 1 september 2022
  Start opleiding
  Alle startmomenten
 • 1 mei 2023
  Landelijke aanmelddeadline

Waarom moet ik mij op tijd aanmelden?

Praktische zaken rond aanmelden Waar moet je allemaal aan denken? Wij zetten het voor je op een rij! Blog 22 apr., 2021
Rechten en plichten rond aanmelden Aanmelden voor een bachelor of ad? Lees hier wat je rechten en plichten zijn. Je moet aan bepaalde regels voldoen. Maar, er zijn o... Uitleg
Studiekeuzecheck (matching) Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, word je meestal uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Dit heeft soms een andere na... Uitleg
Tijdens de opleiding 390 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (14)

Studeren bij deze instelling

1.288 studenten volgen deze opleiding

390 eerstejaars aan deze opleiding

31% van de eerstejaars studenten is man

69% van de eerstejaars studenten is vrouw

49 opleidingen

32.970 studenten in de gemeente Den Haag Meer info over Den Haag

Het eerste jaar

50 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

70%

stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

41%

studeert door na afronden van deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

36%

behaalt een diploma voor deze opleiding

4%

behaalt een ander hbo-bachelor diploma of hoger

60%

behaalt geen diploma

Tevredenheid 3.4/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (16)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
De Haagse Hogeschool
Landelijk gemiddelde
HBO - Rechten
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.4 / 5 3.5 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Sfeer 3.5 / 5 3.7 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Studiefaciliteiten 3.7 / 5 3.6 / 5

0.1 meer dan landelijk gemiddelde

Studie opnieuw kiezen 3.4 / 5 3.6 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Inhoud en opzet 3.5 / 5 3.5 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Aansluiting beroepspraktijk 3.8 / 5 3.6 / 5

0.2 meer dan landelijk gemiddelde

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie HBO - Rechten

57% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt

83% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Na afstuderen 79% van de werkenden vond een baan op niveau

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (18)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie HBO - Rechten

79% van de werkenden vond een baan op niveau

72% vond een baan binnen het vakgebied van de studie

€ 2.500 bruto startsalaris op basis van 33 uur per week

4% is werkloos

Oordeel Alumni

3.9


tevredenheid over de huidige baan

3.8


tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Notarieel en juridisch assistenten en deurwaarders 21%
Ambtenaren sociale verzekeringen 11%
Overheidsambtenaren 11%
Juristen 9%
Ambtenaren vergunningen 5%
+ Meer

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - recht)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Slecht
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Gemiddeld
Contact Contact070 - 4458888

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met De Haagse Hogeschool

HBO - Rechten - De Haagse Hogeschool - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (20)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 06/30/2022

Views: 6099

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.