HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (2022)

De hbo bachelorstudie HBO-Rechten is gericht op de juridische beroepspraktijk. Je leert bijvoorbeeld beroeps- en bezwaarschriftprocedures voorbereiden en juridische dossiers aanleggen. Je leert wet- en regelgeving op zakelijk-juridisch gebied te analyseren, toe te passen en aan de betrokkenen uit te leggen. Tijdens de studie wordt aandacht besteedt aan het toepassen van theoretische juridische kennis op het gebied van privaatrecht en publiekrecht in praktijksituaties. Je wordt opgeleid voor het vervullen van een zelfstandige juridische functie of voor een ondersteunende rol.

Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepjes van tien tot twaalf studenten. Je werkt aan projecten in groepen van hetzelfde formaat. Ook krijg je vaardigheidstrainingen waarbij gelet wordt op de praktische toepasbaarheid van wat je geleerd hebt. Verder organiseren we bezoeken aan internationale organisaties en instellingen van de Europese Unie. En we bieden je het 'Meet-a-lawyer programme', waarin je als student kennismaakt met professionals in het juridische veld.

Deze opleiding is te volgen als deeltijd, duaal, voltijd.

De Haagse Hogeschool in Den Haag

HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (1)

Deze opleiding kun je volgen bij De Haagse Hogeschool in Den Haag in Den Haag.

HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (2)

 • Niveau: HBO
 • Soort opleiding: Bachelor
 • Voltijd/deeltijd/duaal: Deeltijd
 • Titel: Bachelor of Laws
 • Collegegeld 2020/2021: € 2143
 • Collegegeld 2021/2022: € 2168
 • Bekostiging: Overheid
 • Studielast: 240 ECTS

Gerelateerde Thuisstudies

Bekijk alle HBO - Rechten gerelateerde thuisstudies

Wanneer word je toegelaten?

Een hogeschool of universiteit kan bepaalde toelatingseisen hanteren, voordat je wordt toegelaten aan de opleiding. Bij deze toelatingseisen wordt er gekeken naar je voorgaande studie en bijbehorend profiel. Zo kan het zijn dat er een eis wordt gesteld aan zowel het niveau als het vakkenpakket. Hieronder vind je de toelatingseisen voor de opleiding HBO - Rechten.

Toelatingseisen

Vooropleidingseisen: Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Vooropleidingseisen: Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Vooropleidingseisen: Direct toelaatbaar

Vooropleidingseisen: Direct toelaatbaar

Studiekeuzecheck

Voor je in september 2014 kunt starten met een opleiding aan De Haagse Hogeschool, moet je je (om te beginnen) aanmelden. Dat doe je liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 mei 2014 (voor Huidtherapie uiterlijk 31 maart 2014). Je doorloopt daarvoor de volgende stappen:. Lees meer!

Collegegelden

Als je een opleiding gaat volgen aan een universiteit of hogeschool, dan krijg krijg je te maken met het zogeheten collegegeld. Uiteraard wil je weten hoe hoog dit collegegeld is. Hieronder vind je de tarieven en bedragen voor zowel de standaard studies als de collegelden voor een mogelijk intensief programma.

 • Collegejaar 2020
 • Tarief Wettelijk
 • Bedrag € 2143
 • Collegejaar 2021
 • Tarief Wettelijk
 • Bedrag € 2168

Informatie over de opleiding

Hieronder vind je de algemene informatie over de opleiding HBO - Rechten, die je kunt volgen bij De Haagse Hogeschool in Den Haag. Zo kun je in één oogopslag al gauw een indruk krijgen wat deze hbo-opleiding inhoudt.

Studenten statistieken

 • Aantal studenten aan deze opleiding116 studenten
 • Aantal eerstejaars aan deze opleiding 44 eerstejaars
 • Eerstejaars man 35%
 • Eerstejaars vrouw 65%

Het studieverloop

 • Stroomt door naar tweede jaar 43%

Studenttevredenheid

Hieronder vind je de uitslag van de Nationale Studenten Enquete voor de opleiding HBO - Rechten (deeltijd). Uiteraard horen we ook graag van jou wat jij van deze opleiding vindt. Reageer hiervoor onderaan de pagina, zodat ook de toekomstige studenten dit kunnen gebruiken bij hun afweging en keuze voor een geschikte opleiding.

Nationale Studenten Enquete 2018

Voor het gemiddelde cijfer van deze deeltijd opleiding, zijn er studenten gevraagd om te stemmen. Tijdens de Nationale Studenten Enquete van 2018 hebben studenten gestemd op de opleiding HBO - Rechten. Waarvan er 0.0% een 1 hebben gegeven, 0.0% een 2, 0.0% een 3, 0.0% een 4 en tot slot heeft 0.0% van alle stemmende studenten een 5 uit 5 gegeven aan deze opleiding.

 • Inhoud 6.9 / 10
 • Algemene vaardigheden 6.7 / 10
 • Toetsing en informatie 6.4 / 10
 • Informatievoorziening 6.0 / 10
 • Studielast 6.0 / 10
 • Groepsgrootte 5.9 / 10
 • Studiefaciliteiten 6.4 / 10
 • Kwaliteitszorg 5.4 / 10
 • Uitdagend onderwijs 6.2 / 10

HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (3)

Afgestudeerd, en nu?

Er worden geregeld afgestudeerden gevraagd wat zij over enkele punten vinden, na het afronden van hun opleiding HBO - Rechten (deeltijd). Hieronder vind je de resultaten. Uiteraard horen we ook graag van jou wat jij van deze opleiding vond en hoeveel jij er aan gehad hebt op de arbeidsmarkt. Reageer hiervoor onderaan de pagina, zodat ook de toekomstige studenten dit kunnen gebruiken bij hun afweging en keuze voor een geschikte opleiding.

Kansen op de arbeidsmarkt (landelijke cijfers)

matig

Toekomstige prognose arbeidsmarkt.

gemiddeld

Samenhang baankans met de economie.

gemiddeld

Uitwijkmogelijkheden naar een andere sector.

gemiddeld

Uitwijkmogelijkheden naar een andere beroepsgroep.

test

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je de meest gekozen beroepen, voortkomend uit de opleiding HBO - Rechten. Achter het beroep zie je het percentage van de afgestudeerden staan, die dit beroep hebben gekozen. Heb jij deze HBO-opleiding zelf ook gevolgd? Laat ons in de reacties weten welk beroep jij uiteindelijk hebt gekozen!

 • Overheidsambtenaren15.6% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Ambtenaren sociale verzekeringen2.0% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers2.0% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs2.0% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Databank- en netwerkspecialisten2.0% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Politie-inspecteurs en rechercheurs2.0% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Zakelijke dienstverleners2.0% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Administratief medewerkers statistiek, financiën en verzekeringen2.4% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Juristen2.4% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Ambtenaren vergunningen2.8% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Taxateurs en schadeëxperts3.2% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Notarieel en juridisch assistenten en deurwaarders30.4% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Fiscalisten, belastingadviseurs en -ambtenaren5.2% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Administratief medewerkers, algemeen5.6% heeft gekozen voor dit beroep.

Reviews, ervaringen en recensies

Wil je een review, recensie of ervaring over HBO - Rechten van De Haagse Hogeschool in Den Haag achterlaten? Dat kan via het formulier aan de linkerkant. Het e-mailadres is puur voor onze eigen controle en zal niet gepubliceerd worden op deze pagina. Zie je een review of recensie over de studie HBO - Rechten dat niet correct is of niet klopt, dan horen wij het graag!

Laat jouw review achter!

HBO - Rechten Reviews & Ervaringen

Hieronder vind je enkele reviews en ervaringen van de studie HBO - Rechten. Heb je zelf ook ervaring met HBO - Rechten van De Haagse Hogeschool, laat dan nu jouw review achter!

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

Heb je moeite met de juiste opleiding kiezen?

Er zijn genoeg studenten die moeite hebben om de juiste opleiding te vinden. Maar de juiste keuze maken is wel belangrijk, want je zult er toch al snel een aantal jaren aan moeten werken. Twijfel jij of de opleiding HBO - Rechten (deeltijd) in Den Haag de juiste voor jou is?

Neem dan eens contact op met deze Studiekeuzebegeleiders of Loopbaanbegeleiders in Den Haag!

HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (4)

Veelgestelde Vragen over HBO - Rechten

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over HBO - Rechten te volgen bij De Haagse Hogeschool:

Bij welke onderwijsinstelling kan ik de opleiding HBO - Rechten volgen?

De opleiding HBO - Rechten kun je onder andere bij De Haagse Hogeschool in Den Haag volgen.

Hoe hoog bedraagt het collegegeld van de opleiding HBO - Rechten?

Als je de opleiding HBO - Rechten wil volgen bij De Haagse Hogeschool, dan is het collegegeld momenteel gesteld op € 2143.

Welke toelatingseisen zijn er als ik van de vwo kom?

Wil je van de havo naar de opleiding HBO - Rechten, dan zul je moeten voldoen aan: Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Hoeveel studenten studeren er aan de opleiding HBO - Rechten?

Aan de HBO - Rechten van De Haagse Hogeschool studeren momenteel rond de 116 studenten.

Adresgegevens

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN, Den Haag
Zuid-Holland

Postadresgegevens

Postbus 13336
2501 EH, Den Haag
Zuid-Holland

070 - 4458888

HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (5)HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (6)HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (7)HBO - Rechten - Deeltijd - Studiegids.nl (8)

 • Was deze informatie nuttig?
 • JazekerNee

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 06/13/2022

Views: 6101

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.