Premies en bedragen voor werkgevers | UWV | Werkgevers (2022)

Table of Contents
Basispremie WAO/WIA Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. WW-premie Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskasparameters Maak een schatting van uw premie Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Maximumdagloon en maximummaandloon vanaf 1 juli 2022 Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Deskundigenoordeel Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Participatie in re-integratie Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Minimum(jeugd)loon vanaf 1 juli 2022 Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Sociaal minimum vanaf 1 juli 2022 (Toeslagenwet) Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV) Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2022 Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten Bent u geholpen met deze informatie? Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon. FAQs Videos

Op deze pagina vermeldt UWV de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast.

Basispremie WAO/WIA

OmschrijvingPremie
Basispremie WAO/WIA over het sv-loon voor grote en middelgrote werkgevers7,05%
Basispremie WAO/WIA over het sv-loon voor kleine werkgevers5,49%

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

WW-premie

OmschrijvingPremie vanaf 1 januari 2022
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-laag)2,7%
Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-hoog)7,7%

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskasparameters

De gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) in 2022 is opgebouwd uit 3 premiecomponenten:

 • WGA voor vaste dienstbetrekkingen,
 • WGA voor flexibele dienstbetrekkingen,
 • Ziektewet voor flexibele dienstbetrekkingen.

Voor deze 3 premiecomponenten worden 3 rekenpercentages en 3 gemiddelde percentages vastgesteld.

Algemene parameters2022
Gemiddelde premieplichtig loon€ 35.300
Grens klein/middelgrote werkgever€ 882.500
Grens middelgrote/grote werkgever€ 3.530.000
Premiecomponent WGA vaste dienstbetrekkingen en Ziektewet flexibele dienstbetrekkingen:WGAZiektewet
Gemiddelde percentage0,84%0,68%
Maximumpremie werkgevers3,36%2,72%
Minimumpremie werkgevers0,21%0,17%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,56%0,39%
Correctiefactor werkgeversrisico1,121,30
Correctiefactor ontbrekende jaren:WGAZiektewet
1 jaar5,002,00
2 jaar2,501,00
3 jaar1,661,00
4 jaar1,251,00

Maak een schatting van uw premie

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) maakt u eenvoudig een schatting van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) in 2022.
Heeft u een vraag over de hoogte of de berekening van uw premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

(Video) Wouter de Jager #13 Verborgen lasten van arbeidsongeschiktheid

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Maximumdagloon en maximummaandloon vanaf 1 juli 2022

OmschrijvingBedrag (bruto)
Maximumdagloon€232,90
Maximummaandloon€5.065,58

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Deskundigenoordeel

OmschrijvingBedrag
De bijdrage van werkgever aan een deskundigenoordeel van een arts of arbeidsdeskundige.€400

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

(Video) Loonkosten, premie & subsidie scan

Participatie in re-integratie

OmschrijvingBedrag (bruto)
Maximale bijdrage als:
 • De re-integratie meer kost dan 70% van de brutoloonkosten.
 • De re-integratie langer duurt dan het dienstverband.
 • De re-integratie is gericht op vergroting van de sollicitatiekansen.

€3.000

Maximale bijdrage bij een werknemer met een arbeidshandicap als:

 • De re-integratie langer duurt dan het dienstverband.
 • De re-integratie is gericht op plaatsing bij een andere werkgever.
€5.000

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Minimum(jeugd)loon vanaf 1 juli 2022

Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Hij heeft recht op het minimumloon.

Alle bedragen zijn brutobedragen.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur
21 jaar€ 1.756,20€ 405,30€ 81,06€ 10,13
20 jaar€ 1404,95€ 324,25€ 64,85€ 8,11
19 jaar€ 1.053,70€ 243,20€ 48,64€ 5,98
18 jaar€ 878,10€ 202,65€ 40,53€ 5,07
17 jaar€ 693,70€ 160,10€ 32,02€ 4,00
16 jaar€ 605,90€ 139,85€ 27,97€ 3,50
15 jaar€ 526,85€ 121,60€ 24,32€ 3,04

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(Video) Welk bedrag verzekeren bij arbeidsongeschiktheid

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2022 (Toeslagenwet)

De bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragennoemen.

LeefsituatieBedrag per dagBedrag per weekBedrag per maand
Gehuwd€ 80,74€ 403,70€ 1756,10
Alleenstaand 21 jaar€ 58,22€ 291,10€ 1.266,29
Kostendeler 21 jaar€ 36,92€ 184,60€ 803,01
Alleenstaand 20 jaar€ 44,36€ 221,80€ 964,83
Alleenstaand 19 jaar€ 32,25€ 161,25€ 701,44
Alleenstaand 18 jaar€ 26,79€ 133,95€ 582,68

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV)

OmschrijvingBedrag (bruto)

Maximumdagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV)
Dit is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV.

€228,76

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

(Video) Acerta Webinar - Alles over starten met personeel

Bedankt voor uw reactie.

Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2022

UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekering vast.
Hieronder staan de premies per wet voor het premiejaar 2022.

VerzekeringPremiepercentage
WIA7,89%
WAO7,05%
WW1,90%
Ziektewet algemeen9,20%
Ziektewet voor alfahulpen7,95%

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

Niet alle velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw reactie.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg). Het bedrag van de tegemoetkoming in 2022 is € 186,00 netto. De tegemoetkoming is bedoeld voor:

 • Werknemers met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering.
 • Werknemers die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.
 • Werknemers die recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.

Als uw werknemer een tegemoetkoming kan krijgen, dan ontvangt hij deze altijd rechtstreeks van UWV. Dit geldt ook voor werknemers die hun uitkering wel via u als werkgever ontvangen.

Kijk voor meer informatie op Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Bent u geholpen met deze informatie?

Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.

(nog 250 tekens over)

FAQs

Welke premies betaal je als werkgever? ›

U houdt als werkgever elke maand loonheffing in op het salaris van uw werknemers. U betaalt ook de premies voor de werknemersverzekeringen WW, WAO en WIA.

Hoe hoog zijn de werkgeverslasten 2022? ›

Premie
Premie20212022 definitief
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)*
Awf-laag2,70%2,70%
Awf-hoog7,70%7,70%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) Geldt alleen voor overheidswerkgevers0,68%0,68%
10 more rows
Nov 30, 2021

Hoe hoog zijn de werkgeverslasten? ›

De vuistregel is dat de werkgeverslasten in Nederland ongeveer 30% van het brutoloon bedragen.

Wat zijn de sociale lasten voor de werkgever? ›

WAT ZIJN SOCIALE WERKGEVERSLASTEN? In Nederland betaalt iedereen mee aan de sociale voorzieningen, dus ook als werkgever betaal je verschillende premies om bij te dragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Deze premies noemen we sociale werkgeverslasten.

Welke lasten heeft een werkgever? ›

Definitie werkgeverslasten

loonbelasting. premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorgverzekeringswet)

Wie betaalt sociale premies? ›

Over uw inkomsten betaalt u sociale verzekeringspremies zoals premie volksverzekeringen en premies werknemers-verzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze premies automatisch in op uw loon of uitkering. Werkt u niet in loondienst of hebt u een eigen woning?

Wat kost de werkgever een werknemer? ›

Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo'n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten. Hoe hoog de kosten van personeel precies uitvallen, hangt af van je cao en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

Hoeveel sociale premies moet ik betalen? ›

Premiepercentages sociale verzekeringen
Omschrijving20212022
AOW-premie17,90 %17,90 %
ANW-premie0,10 %0,10 %
WLZ-premie9,65 %9,65 %
AOF-basispremie werkgever - AOF kleine werkgevers - AOF grote werkgevers7,03 %6,76 % 5,49 % 7,05 %
6 more rows
Dec 23, 2021

Wat zijn de sociale premies? ›

Sociale premies zijn premies zoals de premie volksverzekeringen en premies werkenemersverzekeringen. Als u in Nederland verzekerd bent voor volksverzekeringen en u heeft een inkomen, dan betaalt u de premie voor volksverzekeringen. Dit is van toepassing als u in Nederland woont of in dienstbetrekking bent in Nederland.

Wat kost je voor een werkgever? ›

Naast het brutoloon van de werknemer, kun je als werkgever rekening houden met gemiddeld 20% tot 40% werkgeverslasten, met uitschieters naar zelfs 50%. De loonkosten variëren door persoonlijke afspraken met werknemers en door verplichtingen die vanuit een cao of bedrijfstak zijn geregeld.

Wat moet een werkgever betalen voor een werknemer? ›

De kosten van personeel kun je eenvoudig berekenen. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo'n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten. Hoe hoog de kosten van personeel precies uitvallen, hangt af van je cao en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

Wat kost ik aan mijn werkgever? ›

De werkgeversbijdrage of patronale bijdrage bedraagt 25% van het brutoloon. Daarnaast is er een werknemersbijdrage, betaald door de werknemer. In de privésector wordt van het brutoloon gemiddeld 13,07% afgehouden.

Wat zijn werkgeverslasten 2021? ›

De gemiddelde werkgeverslasten voor vaste krachten stijgen naar 19,27% ten opzichte van 18,89%. Voor tijdelijke contracten stijgen de gemiddelde werkgeverslasten van 23,89% dit jaar naar 24,27% in 2021. De gemiddelde werkgeverslasten bestaan uit: WW-premie (Awf-premie)

Videos

1. Hoogte premie berekenen
(M. Feddahi)
2. WIA-uitkering van UWV: wat is de WGA-en IVA-uitkering? | a.s.r.
(a.s.r. verzekeringen)
3. Wat is de hoogte van mijn WW-uitkering?
(arbeidsrechtTV)
4. Webinar voor werkgevers over 4 belangrijke pensioenonderwerpen - BPF Schilders
(BPF Schilders)
5. Deel 3 Uitleg zwaar werk model FNV Havens in Havensector
(FNV Havens Mediateam)
6. Het pensioenakkoord en de 5 meestgestelde vragen van werkgevers
(a.s.r. verzekeringen)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 08/16/2022

Views: 5849

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.