Proefberekening toeslagen (2023)

Table of Contents
Maximum aantal uren Maximum aantal uren Samenvatting Samenvatting U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. U krijgt geen huurtoeslag. Uw huurtoeslag is €- per maand. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. U krijgt geen kindgebonden budget. Uw kindgebonden budget is in totaal €- per maand. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. U krijgt geen kinderopvangtoeslag. Uw kinderopvangtoeslag is €- per maand. U kunt de zorgtoeslag voor - nog niet berekenen. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. U krijgt geen zorgtoeslag. Uw zorgtoeslagDe zorgtoeslag voor u en uw toeslagpartner samen is €- per maand. Huurtoeslag onder de 18 Huurtoeslag onder de 18 Huurtoeslag onder de 18 Nederlands inkomen Toeslagpartner Hulpmiddel Werk Toetsingsinkomen Gebruik de rekenhulp Negatief toetsingsinkomen? Nederlands inkomen Zelfde adres Verzekerd via het CAK Werk Toetsingsinkomen Gebruik de rekenhulp Negatief toetsingsinkomen? Aantal uren Aantal uren Kinderbijslag Co-ouders Bijverdiensten kind Kinderbijslag Levensonderhoud van uw kind Dagopvang of buitenschoolse opvang Geregistreerde opvang Soort kinderopvang Regels toevoegen en verwijderen Aantal uren per maand Op kamers Aangewezen Aangepast huis Meer informatie Huurtoeslag onder 23 Iemand wordt 23 in - Thuiswonend kind of pleegkind Handicap Garage Kale huur Servicekosten Meer informatie Medebewoners Onderhuur Toetsingsinkomen Gebruik de rekenhulp Negatief toetsingsinkomen? FAQs Videos
Algemeen


Uw gegevens

Proefberekening toeslagen (1)

Proefberekening toeslagen (2)

Proefberekening toeslagen (3)

Proefberekening toeslagen (4)

Proefberekening toeslagen (5)

Proefberekening toeslagen (6)

Proefberekening toeslagen (7)

Proefberekening toeslagen (8)

Gegevens van uw toeslagpartner

Proefberekening toeslagen (9)

Proefberekening toeslagen (10)

Proefberekening toeslagen (11)

Proefberekening toeslagen (12)

Proefberekening toeslagen (13)

Proefberekening toeslagen (14)

Gewerkte uren

Proefberekening toeslagen (15)

Proefberekening toeslagen (16)

U kunt voor maximaal het volgende aantal opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen:

 • dagopvang: - uur per kind per maand
 • buitenschoolse opvang: - uur per kind per maand

Maximum aantal uren

U kunt voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt per kind per maand.

Maximum aantal uren

Normaal hangt het maximum aantal opvanguren af van hoeveel u werkt. Maar in 2020 maakt dat niet uit. Iedereen die werkt kan voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt per kind per maand.

Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de coronacrisis.

Gegevens van uwkindkinderen
Gegevens kind1

Proefberekening toeslagen (17)

Proefberekening toeslagen (18)

Proefberekening toeslagen (19)

Proefberekening toeslagen (20)

Proefberekening toeslagen (21)

Proefberekening toeslagen (22) Proefberekening toeslagen (23) Proefberekening toeslagen (24)

Proefberekening toeslagen (25) Proefberekening toeslagen (26) Proefberekening toeslagen (27)

Proefberekening toeslagen (28) Proefberekening toeslagen (29) Proefberekening toeslagen (30)

Gegevens kind2

Proefberekening toeslagen (31)

Proefberekening toeslagen (32)

Proefberekening toeslagen (33)

Proefberekening toeslagen (34)

Proefberekening toeslagen (35)

Proefberekening toeslagen (36) Proefberekening toeslagen (37) Proefberekening toeslagen (38)

Proefberekening toeslagen (39) Proefberekening toeslagen (40) Proefberekening toeslagen (41)

Proefberekening toeslagen (42) Proefberekening toeslagen (43) Proefberekening toeslagen (44)

Gegevens kind3

Proefberekening toeslagen (45)

Proefberekening toeslagen (46)

Proefberekening toeslagen (47)

Proefberekening toeslagen (48)

Proefberekening toeslagen (49)

Proefberekening toeslagen (50) Proefberekening toeslagen (51) Proefberekening toeslagen (52)

Proefberekening toeslagen (53) Proefberekening toeslagen (54) Proefberekening toeslagen (55)

Proefberekening toeslagen (56) Proefberekening toeslagen (57) Proefberekening toeslagen (58)

Gegevens kind4

Proefberekening toeslagen (59)

Proefberekening toeslagen (60)

Proefberekening toeslagen (61)

Proefberekening toeslagen (62)

Proefberekening toeslagen (63)

Proefberekening toeslagen (64) Proefberekening toeslagen (65) Proefberekening toeslagen (66)

Proefberekening toeslagen (67) Proefberekening toeslagen (68) Proefberekening toeslagen (69)

Proefberekening toeslagen (70) Proefberekening toeslagen (71) Proefberekening toeslagen (72)

Gegevens kind5

Proefberekening toeslagen (73)

Proefberekening toeslagen (74)

Proefberekening toeslagen (75)

Proefberekening toeslagen (76)

Proefberekening toeslagen (77)

Proefberekening toeslagen (78) Proefberekening toeslagen (79) Proefberekening toeslagen (80)

Proefberekening toeslagen (81) Proefberekening toeslagen (82) Proefberekening toeslagen (83)

Proefberekening toeslagen (84) Proefberekening toeslagen (85) Proefberekening toeslagen (86)

Gegevens kind6

Proefberekening toeslagen (87)

Proefberekening toeslagen (88)

Proefberekening toeslagen (89)

Proefberekening toeslagen (90)

Proefberekening toeslagen (91)

(Video) Proefberekeningen toeslagen

Proefberekening toeslagen (92) Proefberekening toeslagen (93) Proefberekening toeslagen (94)

Proefberekening toeslagen (95) Proefberekening toeslagen (96) Proefberekening toeslagen (97)

Proefberekening toeslagen (98) Proefberekening toeslagen (99) Proefberekening toeslagen (100)

Gegevens kind7

Proefberekening toeslagen (101)

Proefberekening toeslagen (102)

Proefberekening toeslagen (103)

Proefberekening toeslagen (104)

Proefberekening toeslagen (105)

Proefberekening toeslagen (106) Proefberekening toeslagen (107) Proefberekening toeslagen (108)

Proefberekening toeslagen (109) Proefberekening toeslagen (110) Proefberekening toeslagen (111)

Proefberekening toeslagen (112) Proefberekening toeslagen (113) Proefberekening toeslagen (114)

Gegevens kind8

Proefberekening toeslagen (115)

Proefberekening toeslagen (116)

Proefberekening toeslagen (117)

Proefberekening toeslagen (118)

Proefberekening toeslagen (119)

Gegevens van uw woning

Proefberekening toeslagen (129)

Proefberekening toeslagen (130)

Proefberekening toeslagen (131)

Proefberekening toeslagen (132)

Proefberekening toeslagen (133)

Proefberekening toeslagen (134)

Proefberekening toeslagen (135)

Proefberekening toeslagen (136)

Proefberekening toeslagen (137)

Proefberekening toeslagen (138)

Proefberekening toeslagen (139)

Gegevens van uwmedebewonermedebewoners
Gegevens medebewoner1

Proefberekening toeslagen (140)

Gegevens medebewoner2

Proefberekening toeslagen (141)

Gegevens medebewoner3

Proefberekening toeslagen (142)

Gegevens medebewoner4

Proefberekening toeslagen (143)

Gegevens medebewoner5

Proefberekening toeslagen (144)

Vermogen

Proefberekening toeslagen (145)

Proefberekening toeslagen (146)

Proefberekening toeslagen (147)

Proefberekening toeslagen (148)

Proefberekening toeslagen (149)

De Bereken-knop wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Resultaat
(Video) Proefberekening zorgtoeslag
Resultaat

Samenvatting

U krijgt geen toeslag.

Samenvatting

U krijgt de volgende toeslagen:

huurtoeslag - per maand
kindgebonden budget - per maand
kinderopvangtoeslag - per maand
zorgtoeslag - per maand
Totaal - per maand

U krijgt geen huurtoeslag.

Als u jonger bent dan 18 jaar, krijgt u geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag.

Als u in het buitenland woont, krijgt u geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag.

Als u op kamers woont, krijgt u geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw huur en servicekosten samen hoger zijn dan €-.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw gezamenlijkeinkomen hoger is dan €-.

U krijgt geen huurtoeslag.

Bij uw inkomen, leeftijd en samenstelling van uw huishouden mag uw huur niet lager zijn dan €-.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag omdat u te veel vermogen hebt.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag omdat uw medebewoner te veel vermogen heeft.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw gezamenlijkeinkomen te hoog is.

U krijgt geen huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar betalen wij niet uit.

Uw huurtoeslag is €- per maand.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat u geen kinderen hebt onder de 18 jaar.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U voldoet niet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat uw gezamenlijkeinkomen te hoog is.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat u te veel vermogen hebt.

U krijgt geen kindgebonden budget.

U krijgt geen kindgebonden budget, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar, betalen wij niet uit.

Uw kindgebonden budget is in totaal €- per maand.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag, omdat u geen kinderen hebt onder de 18 jaar.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet gebruikmaakt van kinderopvang

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag.

U krijgt geen kinderopvangtoeslag, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar, betalen wij niet uit.

Uw kinderopvangtoeslag is €- per maand.

U kunt de zorgtoeslag voor - nog niet berekenen.

De bedragen zijn pas later bekend. Wacht daarom met een proefberekening tot eind november.

U krijgt geen zorgtoeslag.

Omdat u jonger bent dan 18 jaar, is uw zorgverzekering gratis. U krijgt daarom geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat u niet in een EU-, EER- of een verdragsland woont. U bent dan namelijk niet verplicht verzekerd voor de zorgverzekering in Nederland.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat u geen Nederlands inkomen hebt. U bent dan namelijk niet verplicht verzekerd voor de zorgverzekering in Nederland.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat uw inkomen hoger is dan €-.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat uw gezamenlijke inkomen hoger is dan €-.

(Video) Toeslagen krijgen | Belastingdienst | Financiële planning|

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag omdat u te veel vermogen hebt.

U krijgt geen zorgtoeslag.

U krijgt geen zorgtoeslag, omdat het toeslagbedrag lager is dan €- per jaar. Bedragen die lager zijn dan €- per jaar, betalen wij niet uit.

Uw zorgtoeslagDe zorgtoeslag voor u en uw toeslagpartner samen is €- per maand.

Proefberekening toeslagen (150)sluiten

Huurtoeslag onder de 18

Als u jonger dan 18 jaar bent en getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest), kunt u toch huurtoeslag aanvragen.

Proefberekening toeslagen (151)sluiten

Huurtoeslag onder de 18

Als u jonger dan 18 jaar bent en u een kind hebt, kunt u toch huurtoeslag aanvragen.

Proefberekening toeslagen (152)sluiten

Huurtoeslag onder de 18

Als u jonger dan 18 jaar bent en uw beide ouders zijn overleden, kunt u toch huurtoeslag aanvragen.

Proefberekening toeslagen (153)sluiten

Nederlands inkomen

Geef aan of u in Nederland werkt of een Nederlands pensioen of een andere Nederlandse uitkering krijgt.

Proefberekening toeslagen (154)sluiten

Toeslagpartner

Bij toeslagen spreken we van een 'toeslagpartner'. Meestal is dit uw echtgenoot of geregistreerde partner. Hebt u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw toeslagpartner zijn.

Hulpmiddel

Of u een toeslagpartner hebt en wie dat is, kunt u nagaan met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (155)sluiten

Werk

Kies ook 'ja' als u:

 • meewerkt in de onderneming van uw partner
 • winst uit onderneming hebt
 • inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer, alfahulp of artiest
 • een re-integratietraject volgt via de huidige werkgever
 • werkt en daarnaast bijstand krijgt van de gemeente
 • tijdelijk niet werkt maar wel een vaste baan hebt, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof

Proefberekening toeslagen (156)sluiten

Toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is alles wat u aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Gebruik de rekenhulp

Weet u niet wat uw toetsingsinkomen in - is? Gebruik dan de rekenhulp (opent in nieuw venster).

Negatief toetsingsinkomen?

Is uw toetsingsinkomen negatief? Zet dan een minteken voor het bedrag. Hebt u geen inkomen? Vul dan een 0 in.

Proefberekening toeslagen (157)sluiten

Nederlands inkomen

Geef aan of uw toeslagpartner in Nederland werkt of een Nederlands pensioen of een andere Nederlandse uitkering krijgt.

Proefberekening toeslagen (158)sluiten

Zelfde adres

Kies 'ja' als uw toeslagpartner op hetzelfde adres is ingeschreven als u.

Proefberekening toeslagen (159)sluiten

Verzekerd via het CAK

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (160)sluiten

Werk

Kies ook 'ja' als uw toeslagpartner:

 • meewerkt in uw onderneming
 • winst uit onderneming heeft
 • inkomsten uit andere werkzaamheden heeft, bijvoorbeeld als freelancer, alfahulp of artiest
 • een re-integratietraject volgt via de werkgever
 • werkt en daarnaast bijstand krijgt van de gemeente
 • tijdelijk niet werkt maar wel een vaste baan heeft, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of ouderschapsverlof

Proefberekening toeslagen (161)sluiten

Lees meer bij Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (162)sluiten

Lees meer bij Ik werk, studeer, volg een traject om werk te vinden of volg een inburgeringscursus (opent nieuw venster)

Proefberekening toeslagen (163)sluiten

Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen is alles wat uw toeslagpartner aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Gebruik de rekenhulp

Weet u niet wat het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner in - is? Gebruik dan de rekenhulp (opent in nieuw venster).

Negatief toetsingsinkomen?

Is het toetsingsinkomen van uw toeslagpartner negatief? Zet dan een minteken voor het bedrag.

Proefberekening toeslagen (164)sluiten

Aantal uren

Werkt u in loondienst? Vul dan het aantal contracturen in waar u voor betaald krijgt. De volgende uren tellen bijvoorbeeld ook mee:

 • doorbetaalde uren voor (zwangerschaps)verlof en ziekte
 • bijscholing
 • deeltijd-WW
 • betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Bent u zelfstandig ondernemer? Vul dan de uren in die u besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten of de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie. Maar ook onder andere cursussen en trainingen die u volgt voor uw bedrijf, tellen mee. Ook ziekte mag u meerekenen. Houd er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Werkt u niet iedere week evenveel, bijvoorbeeld omdat u zzp'er bent of een nul-urencontract hebt? Vul dan in hoeveel uur u gemiddeld per week werkt.

Reistijd voor woon-werkverkeer en verplichte pauzes tellen niet mee als gewerkte uren.

Proefberekening toeslagen (165)sluiten

Aantal uren

Werkt uw partner in loondienst? Vul dan het aantal contracturen in waar hij voor betaald krijgt. De volgende uren tellen bijvoorbeeld ook mee:

 • doorbetaalde uren voor (zwangerschaps)verlof en ziekte
 • bijscholing
 • deeltijd-WW
 • betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Is uw partner zelfstandig ondernemer? Vul dan de uren in die hij besteedt aan zijn bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die hij in rekening brengt bij zijn klanten of de uren die hij besteedt aan de bedrijfsadministratie. Maar ook onder andere cursussen en trainingen die hij volgt voor zijn bedrijf, tellen mee. Ook ziekte mag hij meerekenen. Houd er wel rekening mee dat hij deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Werkt uw toeslagpartner niet iedere week evenveel, bijvoorbeeld omdat hij zzp'er is of een nul-urencontract heeft? Vul dan in hoeveel uur hij gemiddeld per week werkt.

Reistijd voor woon-werkverkeer en verplichte pauzes tellen niet mee als gewerkte uren.

Proefberekening toeslagen (166)sluiten

Kinderbijslag

Geef aan of u voor dit kind onder de 18 jaar kinderbijslag ontvangt. Kijk voor de voorwaarden voor kinderbijslag op svb.nl (opent nieuw venster).

Co-ouders

Co-ouders wonen niet meer samen, maar delen wel de zorg voor de kinderen.

Bent u co-ouder? Kies dan alleen 'ja' als u aanvrager bent van de kinderbijslag.

Lees meer over co-ouderschap bij Ik ben co-ouder (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (167)sluiten

Bijverdiensten kind

Heeft uw kind in de zomer een vakantiebaan? Dan tellen zijn verdiensten tot €- (netto) niet mee. Ook zakgeld telt niet mee. Meer informatie hierover vindt u op svb.nl (opent nieuw venster).

(Video) Hoe vraag ik toeslagen aan?

Proefberekening toeslagen (168)sluiten

Kinderbijslag

Geef aan of de andere ouder voor dit kind onder de 18 jaar kinderbijslag ontvangt. Kijk voor de voorwaarden voor kinderbijslag op svb.nl (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (169)sluiten

Levensonderhoud van uw kind

Krijgt u geen kinderbijslag voor uw kind van 16 of 17 jaar? Dan kunt u misschien toch kindgebonden budget krijgen. U moet dan voldoende besteden aan het levensonderhoud van uw kind, bijvoorbeeld aan eten en kleding. Kijk om welk bedrag het gaat bij Wat is ‘in belangrijke mate onderhouden’? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (170)sluiten

Dagopvang of buitenschoolse opvang

 • Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. De peuterspeelzaal valt hier vanaf 2018 ook onder.
 • Buitenschoolse opvang is voor kinderen die naar de basisschool gaan. Deze opvang vindt plaats buiten de schooltijden en in de vakanties. Opvang tussen de middag valt hier niet onder.

Geregistreerde opvang

De kinderopvang moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (opent nieuw venster). Alleen dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Proefberekening toeslagen (171)sluiten

Soort kinderopvang

 • Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of een centrum voor buitenschoolse opvang? Kies dan voor 'kindercentrum'.
 • Gaat uw kind naar een gastouder? Kies dan voor 'gastouderopvang'.

Regels toevoegen en verwijderen

Klik op '+' om een extra regel toe te voegen. Een regel verdwijnt als u klikt op '-'.

Aantal uren per maand

Neem het aantal opvanguren over van de offerte, het contract of een rekening van uw kinderopvang. Rond af op hele uren.

Het aantal opvanguren mag niet uitkomen boven het maximale aantal opvanguren waarop u recht hebt.

Lees meer hierover bij Maximum aantal uur. (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (172)sluiten

Op kamers

U woont op kamers als u het toilet of de keuken deelt met andere huurders.

Proefberekening toeslagen (173)sluiten

Aangewezen

Alleen als het gebouw waarin u woont, is 'aangewezen' voor huurtoeslag, kunt u huurtoeslag krijgen. Uw verhuurder kan u vertellen of het gebouw is aangewezen. Is dit het geval? Kies dan 'ja'.

Proefberekening toeslagen (174)sluiten

Aangepast huis

U krijgt meer huurtoeslag als uw huis is aangepast omdat iemand in huis een handicap heeft. Uw huur mag dan hoger zijn dan de maximale huurgrens.

Meer informatie

Lees meer over deze 'bijzondere situatie' bij Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij wonen in een aangepaste woning (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (175)sluiten

Huurtoeslag onder 23

Is iedereen in uw huishouden jonger dan 23 jaar? Dan geldt een lagere huurgrens dan voor personen tussen 23 en 64 jaar.

Uw huur mag maximaal € zijn.

Iemand wordt 23 in -

Kies 'nee' als iemand in uw huishouden in de loop van - 23 jaar wordt en u wilt weten hoeveel toeslag u krijgt vanaf de 1e maand na zijn 23e verjaardag.

Proefberekening toeslagen (176)sluiten

Thuiswonend kind of pleegkind

Heeft iemand in uw huishouden een thuiswonend kind of een pleegkind? Dan geldt dezelfde huurgrens als voor personen tussen 23 en 64 jaar.

Uw huur mag maximaal € zijn.

Proefberekening toeslagen (177)sluiten

Handicap

Heeft iemand in uw huishouden een handicap? Dan geldt dezelfde huurgrens als voor personen tussen 23 en 64 jaar.

Uw huur mag maximaal € zijn.

Proefberekening toeslagen (178)sluiten

Garage

Kies 'ja' als u een garage hebt die onder het huurcontract van het huis valt. In dat geval zit in uw huur een bedrag voor de garage. Wij trekken dan €22 van uw huurbedrag af.

Een carport is geen garage.

Hebt u een apart huurcontract voor uw garage? Kies dan 'nee'.

Proefberekening toeslagen (179)sluiten

Kale huur

De kale huur is de huur zonder servicekosten. Rond het bedrag af op hele euro's.

Proefberekening toeslagen (180)sluiten

Servicekosten

Vul het bedrag in dat u betaalt aan servicekosten voor uw huis. Rond dit bedrag af op hele euro's. Wij tellen uw servicekosten bij de kale huur op.

Tel de volgende kosten mee:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • kosten voor de diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Ga uit van maximaal €- per rubriek, ook als u een hoger bedrag betaalt. Dus in totaal vult u maximaal €- in.

Meer informatie

Lees meer bij Welke servicekosten tellen mee? (opent nieuw venster).

Proefberekening toeslagen (181)sluiten

Medebewoners

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en die op uw adres staat ingeschreven. Bijvoorbeeld uw kind, een familielid of iemand anders. Uw toeslagpartner is geen medebewoner. Ook een onderhuurder is geen medebewoner.

Bent u co-ouder? Dan mag u uw kind meetellen als medebewoner, ook als het niet op uw adres staat ingeschreven.

Proefberekening toeslagen (182)sluiten

Onderhuur

Kies 'ja' als u een schriftelijk huurcontract hebt met uw onderhuurder.

Als u een onderhuurder hebt, trekken wij 25% van uw rekenhuur af. De rekenhuur is de kale huur plus de servicekosten.

Proefberekening toeslagen (183)sluiten

Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen is alles wat uw medebewoner aan inkomsten krijgt, zoals salaris, uitkering of pensioen.

Gebruik de rekenhulp

Weet u niet wat het toetsingsinkomen van uw medebewoner in - is? Gebruik dan de rekenhulp (opent in nieuw venster).

Negatief toetsingsinkomen?

Is het toetsingsinkomen van uw medebewoner negatief? Zet dan een minteken voor het bedrag.

Proefberekening toeslagen (184)sluiten

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen huurtoeslag krijgen.

Proefberekening toeslagen (185)sluiten

Hebt u vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen huurtoeslag krijgen.

Proefberekening toeslagen (186)sluiten

Heeft een medebewoner vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen huurtoeslag krijgen.

Proefberekening toeslagen (187)sluiten

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen? (opent nieuw venster). Zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen zorgtoeslag of kindgebonden budget krijgen.

FAQs

Hoeveel inkomen mag je hebben voor huurtoeslag 2022? ›

Te veel vermogen?
JaarIk heb geen toeslagpartnerIk heb wel een toeslagpartner
Maximaal vermogen 2022€ 31.747€ 63.494 samen
Maximaal vermogen 2021€ 31.340€ 62.680 samen
Maximaal vermogen 2020€ 30.846€ 61.692 samen
Maximaal vermogen 2019€ 30.360€ 60.720 samen
1 more row

Wat is het toetsingsinkomen voor toeslagen? ›

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen. Het toetsingsinkomen wordt berekent uit uw inkomen(s) en eventuele aftrekposten zoals aftrek eigen woning, te betalen partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Hoe kan ik berekenen hoeveel huurtoeslag ik krijg? ›

Voor de berekening van de huurtoeslag houd je de kale huur en de servicekosten van je woning bij de hand. Die staan meestal in je huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Ook heb je eventueel het toetsingsinkomen van je medebewoner nodig.

Hoeveel vermogen mag je hebben om zorgtoeslag te krijgen? ›

Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen? U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2022 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger is dan € 120.020.

Heeft spaargeld invloed op toeslagen? ›

Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen. Lees meer bij Wat zijn uw bezittingen en schulden?

Hoeveel spaargeld mag je hebben met toeslagen? ›

Zorgtoeslag en vermogen
JaarVermogen zorgtoeslag zonder toeslagpartnerVermogen zorgtoeslag met toeslagpartner
2019€ 114.776€ 145.136
2018€ 113.415€ 143.415
2017€ 107.752€ 132.752
2016€ 106.941€ 131.378
3 more rows

Wat telt mee als inkomen? ›

Inkomen = Inclusief inhoudingen, bijvoorbeeld AWBZ / inhouding derden en exclusief bijvoorbeeld reiskosten.

Is verzamelinkomen gelijk aan toetsingsinkomen? ›

Doet u belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw verzamelinkomen uit uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Doet u geen belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw belastbare loon.

Wat is het verschil tussen verzamelinkomen en toetsingsinkomen? ›

De begrippen toetsingsinkomen, verzamelinkomen en belastbaar inkomen betekenen alle drie hetzelfde. Het zijn alle inkomsten uit de boxen bij elkaar opgeteld minus de aftrekposten.

Hoeveel huurtoeslag krijg je per maand? ›

Het kan nog steeds zo zijn dat je inkomen te hoog is, maar hier is geen grens aan verbonden. De huurtoeslag wordt in 2020 berekent op basis van je jaarinkomen. De maximale huurtoeslag voor alleenstaanden is € 368,- per maand. Voor samenwonenden geldt een maximum van € 321,- per maand.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je 65 bent? ›

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je 65 bent? Als je In Nederland 65+ bent dan mag je in 2022 €50.650 belastingvrij sparen. Heb je een fiscaal partner of ben je getrouwd dan wordt dit bedrag verhoogd naar €101.300 voor jullie samen.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2022? ›

Je bent daardoor tot een bepaalde grens vrijgesteld van vermogensbelasting. In 2022 ligt deze grens op € 50.650 voor alleenstaanden en op € 101.300 voor stellen. Je vermogen dat onder deze grens valt heet ook wel je 'heffingsvrije vermogen'.

Hoeveel mensen hebben meer dan 100000 euro spaargeld? ›

Maar hoeveel mensen hebben eigenlijk een ton aan vermogen? In totaal zijn er in Nederland 2.467.000 huishoudens die meer dan €100.000 aan vermogen hebben (bron). Dat komt neer op 5,18 miljoen mensen.

Wat is het inkomen voor huurtoeslag? ›

Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het gaat om uw 'toetsingsinkomen'. Dat is ongeveer uw bruto-inkomen, maar meestal net wat hoger.

Hoe weet je of je recht hebt op huurtoeslag? ›

Voorwaarden huurtoeslag

U bent 18 jaar of ouder. U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. U heeft de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning. Uw toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Videos

1. Livestream compensatieregeling, afl. toeslagen
(Expertisebureau FLO)
2. Hoe vraag je huurtoeslag aan?
(Kwintes)
3. Toeslagen, dat werkt zó
(Belastingdienst NL)
4. all about renting an apartment in the netherlands!
(rihdux)
5. Webinar WieWatWajong 08 06 2021
(Ieder(in))
6. Wat zijn de gevolgen voor de uitkering of toeslag bij samenwonen? | Het Juridisch Loket
(Het Juridisch Loket)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 03/03/2023

Views: 5806

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.