Vaststellingsovereenkomst (2023)

Een vaststellingsovereenkomst staat ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst. Het is een document waarin beide partijen de verschillende afspraken vastleggen om zo een conflict in de toekomst te voorkomen. Of juist om een bestaand conflict op te lossen. Bij geschillen denken mensen al snel aan een gang naar de rechtbank. Toch levert dit vrijwel nooit voordelen op. Naar de rechter gaan kost juist veel geld. En het proces vreet energie en is behoorlijk intensief. Beide partijen behalen hier dus geen voordelen aan.

Duidelijke afspraken met een vaststellingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst kunt u samen, of met tussenkomst van een professional, verschillende afspraken maken en op papier laten zetten. De overeenkomst is daarbij altijd bindend. Ontdek snel wat er allemaal in een vaststellingsovereenkomst moet komen te staan.

Het laten controleren van de overeenkomst

Het is belangrijk dat u de vaststellingsovereenkomst erg goed doorneemt. Er staat veel informatie in die u als werknemer van de werkgever krijgt. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat u deze informatie goed doorneemt, maar ook dat u zich laat adviseren. Zo moet u bijvoorbeeld ook weten wat binnen het ontslagrecht wel en niet mogelijk is. Indien de overeenkomst op de verkeerde manier wordt opgesteld, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Daarbij is het verstandig om te weten dat er situaties zijn voor u als werknemer dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Zodra u het document ondertekent heeft, kunt u niet meer terug. U kunt daarom het beste de risico’s voorkomen door de overeenkomst te laten controleren bij een professional.

Neem contact op

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst kan in verschillende rechtsgebieden gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bestuursrecht
 • Belastingrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Personen- en familierecht (bijvoorbeeld bij mediation bij echtscheiding)
 • Arbeidsrecht

Bij arbeidsrecht draait het om alle afspraken die u als werknemer met uw werkgever maakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken komen in de overeenkomst te staan. Over het algemeen maken gemiddeld 8 van de 10 ontslagzaken gebruik van de vaststellingsovereenkomst.

De diensten die wij te bieden hebben

Wij adviseren werknemers op het gebied van een vaststellingsovereenkomst bij een ontslag. U kunt daarom op onze website alle informatie vinden rondom deze overeenkomst en waar u op kunt letten. Daarnaast geven wij meer uitleg over WW-veiligheid. Ook het vervallen van het relatie- en concurrentiebeding, vakantiedagen, bonussen en belastingen komen voorbij. Ook adviseren wij over verscheidene situaties waarin het wel of niet verstandig zou kunnen zijn om de overeenkomst op te laten stellen, de opzegtermijnen die hierbij komen kijken en de hoogte van de transitievergoedingen waar u recht op kunt hebben.

Neem contact op

De onduidelijkheid bij werknemers

Onder werknemers rust nog altijd veel onduidelijkheid in de praktijk over een vaststellingsovereenkomst. U hoeft zich immers niet dagelijks bezig te houden met deze documenten en krijgt er ook niet altijd mee te maken. Als werknemer moet u zich bewust zijn van het feit dat u niet verplicht bent om de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Kunt u zich niet vinden in de afspraken die in het document zijn opgenomen? Dan hoeft u de overeenkomst niet te ondertekenen. De overeenkomst moet namelijk geschillen voorkomen. Dit kan alleen als de werkgever en de werknemer beiden achter de afspraken staan.

(Video) Hier moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en het UWV

Daarbij wilt u als werknemer ook zeker zijn van het recht op een WW-uitkering via het UWV als u de vaststellingsovereenkomst heeft getekend. Ook dit staat namelijk vastgesteld in het document. Tevens leeft de vraag over de transitievergoeding. Wanneer u niet zeker bent van deze twee zaken kunt u het document door ons laten controleren. Wij kunnen u dan te allen tijde professioneel advies geven, zodat u direct weet of het verstandig is om te ondertekenen of niet. Tevens kunt u bij ons terecht wanneer u wilt onderhandelen over het ontslagvoorstel dat u is aangeboden. Lees meer over de vaststellingsovereenkomst en het UWV.

Bel nu een advocaat

De zaken die zijn opgenomen in de overeenkomst

De gegevens van beide partijen moeten te allen tijde in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Daarnaast ziet u de bedrijfsgegevens van de werknemer en de persoonlijke gegevens van de werknemer op het document. De datum van opstellen moet vermeld worden en de functie van de werknemer en de datum van indiensttreding zijn belangrijke gegevens om in de overeenkomst te hebben staan.

Naast de vaste gegevens zijn er ook optionele zaken die meegenomen kunnen worden in de vaststellingsovereenkomst. Zo kunnen bijvoorbeeld de bedrijfseigendommen erin staan die de werknemer in bruikleen krijgt. Op de laatste werkdag moeten deze weer ingeleverd worden. Denk hierbij aan een telefoon, laptop, auto of bedrijfskleding. Tevens kunnen het aantal vakantiedagen in het document worden opgenomen. Hierbij staat het aantal openstaande vakantiedagen vermeld, met daarbij de manier van uitbetalen. De vrijstelling van werk of het actief zijn van een concurrentie- of een relatiebeding na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, staan ook vaak vermeld.

Het willen voorkomen van een ontslagprocedure door de werkgever

Een werkgever mag niet zomaar een werknemer ontslaan. De werkgever moet namelijk een goede reden hebben om het ontslag door te zetten. Als een werknemer het bedrijf moet verlaten, dan moet er een ontslagprocedure in werking worden gezet. Dit verloopt in veel gevallen via het UWV of de kantonrechter en is afhankelijk van de situatie. Het risico bestaat dat de werkgever geen toestemming krijgt om een werknemer te ontslaan. Tevens kosten deze procedures vaak veel tijd en geld.

Wanneer werkgever en werknemer afspraken via een vaststellingsovereenkomst afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan is het starten van de ontslagprocedure niet meer nodig. U kunt dit document daarom ook zien als een manier om een kostbare en langdurige procedure te voorkomen.

De bedenktijd om een vaststellingsovereenkomst te ontbinden

Het is al eerder gemeld dat de vaststellingsovereenkomst een bindende overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever is. Echter is er wel sprake van een bedenktijd voor de werknemer. Zodra u het document hebt ondertekend, heeft u nog twee weken de tijd om op de beslissing terug te komen. Het is daarom altijd verplicht om een bedenktijd in het document te vermelden.

Als er geen bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst staat, dan heeft u drie weken bedenktijd. Er kan dan een nieuwe overeenkomst opgesteld worden, waarna u wederom een nieuwe bedenktijd heeft. De termijn gaat namelijk gewoon opnieuw in. Hier kunt u meer lezen over de bedenktijd en de vaststellingsovereenkomst zelf.

Is er recht op een transitievergoeding bij de overeenkomst?

De transitievergoeding staat ook wel bekend als de ontslagvergoeding. Echter bestaat er veel verwarring rondom deze vergoeding, vandaar eerst hierbij enige verduidelijking. Tot 1 juli 2015 was er sprake van een ontslagvergoeding wanneer werknemers ontslagen werden. Na die tijd ontstond de transitievergoeding. Indien u op staande voet ontslagen wordt of zelf ontslag neemt bij de werkgever heeft u hier geen recht op. Wanneer u de vaststellingsovereenkomst presenteert, heeft u in de meeste gevallen wel recht op een vergoeding. Zelfs wanneer er geen sprake is van een vast contract.

De reden van het ontslag is niet relevant om de transitievergoeding te verkrijgen. Zolang er geen ontslag op staande voet is, kunt u hier recht op hebben. Ook bij een contract voor bepaalde tijd dat op het punt staat om af te lopen. Wij kunnen dit altijd voor u controleren. Hier leest u meer over de transitievergoeding bij een tijdelijk contract en de vaststellingsovereenkomst.

(Video) Zakelijk omgaan met ontslag: dit staat er in een goede vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst beoordelen wij op:

 • Het aantal gewerkte jaren
 • Het kwijtschelden van de studiekosten
 • De vrijstelling van werk
 • De WW-uitkering
 • Bedenktermijn
 • De uitbetaling van vakantiedagen
 • De opzegtermijn
 • De datum van beëindiging
 • De ontslagvergoeding
 • Het concurrentiebeding
 • De reden voor ontslag
 • De finale kwijting

Is er recht op een WW-uitkering met een vaststellingsovereenkomst?

De vraag over het recht hebben op een WW-uitkering met een vaststellingsovereenkomst komt vaak voor. Er zijn namelijk bepaalde eisen waaraan u en uw werkgever moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het document jou het recht geeft op deze uitkering. Zo moet er altijd een opzegtermijn staan in de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. De termijn moet te allen tijde in acht worden genomen. Daarnaast moet het initiatief van het ontslag bij de werkgever liggen. Als werknemer kunt u dus niet verzoeken om de overeenkomst op te stellen op het moment dat u ontslag wilt nemen.

De werkgever moet dus degene zijn die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Tevens mogen er geen dringende ontslagredenen worden gegeven. Op staande voet ontslagen worden, geeft u namelijk geen recht op de WW-uitkering. U kunt hier meer lezen over de WW bij een vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst bij ziekte of zwangerschap

Het komt voor dat u als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangt in het geval van ziekte of zwangerschap. Bij beide situaties is het aan te raden om de beoordeling bij ons aan te vragen. De overeenkomst kan namelijk voor problemen zorgen in dergelijke situaties. Zo kan het recht op een WW-uitkering komen te vervallen. Wanneer u zwanger bent, moet u ook rekenen op een langer traject bij het vinden van een nieuwe baan. Ook dit heeft weer grote gevolgen voor de toekomst. Hier kunt u meer lezen over de vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Wat is de wettelijke opzegtermijn bij ontslag?

In een arbeidsovereenkomst is in de meeste gevallen een opzegtermijn opgenomen. Dit is de termijn die van beide kanten nageleefd moet worden bij ontslag. Wanneer er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet de vermelde opzegtermijn te allen tijde gehanteerd worden. De WW-uitkering, indien u hier recht op heeft, gaat ook pas in na afloop van de opzegtermijn. U krijgt dus geen uitkering tot de genoemde datum. Indien u als werknemer veel eerder uit dienst gaat en niet direct ergens anders aan de slag gaat, heeft u in deze periode geen inkomsten.

Wanneer de vermelde opzegtermijn niet in acht wordt genomen door de werkgever en de datum in de vaststellingsovereenkomst veel eerder is dan de officiële looptijd van het contract, is het aan te raden om de overeenkomst en het ontslagvoorstel niet te ondertekenen. U kunt in dit geval beter eerst om advies vragen. Hier leest u meer over de opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst.

Kunt u onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst?

In principe is de werkgever verantwoordelijk voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. De werkgever zal hierdoor voornamelijk letten op welke afspraken voor hem wenselijk zijn. De afspraken moeten echter ook voor u als ondernemer wenselijk worden. U hoeft daarom niet direct akkoord te gaan met de afspraken die in de overeenkomst benoemd zijn. U kunt hier altijd over in onderhandeling gaan.

Door te onderhandelen kunnen er uiteindelijk afspraken vastgelegd worden die voor beide partijen naar tevredenheid zijn. De partijen moeten compromissen sluiten om tot goede afspraken te komen. Blijf daarom niet alleen bij uw standpunt, maar luister ook naar de werkgever. Andersom moet dit ook gebeuren.

Het is raadzaam u door een advocaat te laten bijstaan in deze onderhandelingen. Een advocaat weet immers goed in te schatten wat de mogelijkheden zijn.

Geen resultaat bij het maken van afspraken?

Het zou kunnen zijn dat u en uw werkgever er samen niet uitkomen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. In dit geval moet er een ontslagprocedure gestart worden via de UWV of kantonrechter. Het zou kunnen dat hieruit blijkt dat u helemaal niet ontslagen mag of kan worden. Uiteraard is dit niet bevorderlijk voor de sfeer op de werkvloer. Het is daarom sterk aan te raden om toch onderling tot afspraken te komen, zodat moeilijkheden kunnen worden voorkomen.

(Video) Aanbod beëindigingsovereenkomst Werknemer, zo haal je er het beste uit!

Wat is een finale kwijting?

Bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen ook een kwijtingsbepaling, ook wel de finale kwijting genoemd, opgenomen. Dit betekent dat de werknemer na het ondertekenen van het document niets meer mag vorderen als aan alle afgesproken financiële zaken is voldaan. De werkgever mag op zijn beurt ook niets meer bij de werknemer vorderen. Beide partijen worden als het ware van elkaar gevrijwaard. Zodra alle financiële afspraken zijn nagekomen, mogen er dus geen extra vorderingen meer gemaakt worden. Het ontslag is hiermee volledig en juist afgewikkeld.

Direct hulp en ondersteuning nodig bij ontslag?

Wanneer u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, dan breekt het moment aan dat er veel veranderingen op uw pad komen in een korte periode. U verliest met uw ontslag namelijk niet alleen de baan, maar ook financiële stabiliteit, een vertrouwde werkomgeving en collega’s. Zodra het ontslag ingezet wordt, moet alles goed geregeld worden en hier kan de vaststellingsovereenkomst bij helpen. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze overeenkomst en het controleren en beoordelen ervan, kunnen wij u altijd helpen bij het op de juiste manier onderhandelen over het document. Daarnaast kunnen wij u altijd adviseren.

De overeenkomst laten controleren voor ondertekening

Het is altijd aan te raden om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht voordat u overgaat tot het ondertekenen van het document. Wij kunnen het document en het voorstel van uw werkgever voor u bestuderen en contact met u opnemen. De beoordeling die gebeurt op basis van hoofdlijnen is kosteloos en geheel vrijblijvend. U weet of u wel of niet akkoord moet gaan met het voorstel.

Neem contact op

Vaststellingsovereenkomst (1)

8 tips bij het ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Het kan altijd voorkomen dat u te maken krijgt met een ontslag. Dit is vaak een schokkende mededeling en komt in veel gevallen geheel onverwachts. Het gaat gepaard met een onzekere toekomst en u wordt aan het denken gezet over eventuele toekomstplannen. Als uw werkgever een vaststellingsovereenkomst opgesteld heeft en deze aan u voorlegt, is het belangrijk om dit document goed door te nemen. Er moeten voor u immers gunstige voorwaarden gegeven worden bij het ontslag. Met onderstaande tips kunt u ervoor zorgen dat u er zo goed mogelijk vanaf komt. Neem contact op voor het laten uitvoeren van een check. Dit kan op pro-deo basis of op kosten van uw werkgever.

Neem contact op

Tip 1: Niet meteen ondertekenen

Het belangrijkste is dat u na ontvangst niet direct overgaat tot het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Ondanks dat uw werkgever u onder druk probeert te zetten is het belangrijk dat u aangeeft dat u het document eerst grondig door wilt lezen en wilt laten toetsen voordat u de overeenkomst ondertekent. De werkgever is u wettelijk verplicht om deze tijd te geven. Indien u toch onder dwang moet tekenen kunt u het aanvechten bij de rechtbank. Ook heeft u altijd het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te herroepen na ondertekening. Dit moet altijd binnen de 14 dagen bedenktijd gebeuren.

Tip 2: Tot ondertekening blijft het dienstverband in stand

Op het moment dat u de vaststellingsovereenkomst in handen krijgt, bent u niet direct genoodzaakt om uit dienst te treden. Het dienstverband blijft namelijk op grond van de wet tot stand totdat u de overeenkomst heeft ondertekend. Het ontslag gaat dan niet direct in. Er zijn namelijk veel regels opgesteld rondom het ontslag. U kunt daarom altijd het beste eerst de overeenkomst bestuderen en laten toetsen door een expert voordat u instemt met het voorstel. Wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden moet u met uw werkgever gaan spreken voordat u het voorstel ondertekent.

Tip 3: Het Sociaal Plan doornemen

Een Sociaal Plan wordt opgesteld indien een groot bedrijf failliet gaat of er een reorganisatie plaats gaat vinden. Dit plan wordt in samenspraak met de vakbonden opgesteld voor medewerkers die hierbij hun baan gaan verliezen. De regelingen die hierin opgenomen worden zijn vaak gunstiger dan wanneer een werknemer individueel ontslagen wordt. Indien u in een dergelijke situatie komt te zitten, moet u uw vaststellingsovereenkomst altijd laten controleren aan de hand van de afspraken die in dit Sociaal Plan zijn opgesteld. Zo zorgt u ervoor dat u niet benadeeld wordt bij uw ontslag.

(Video) Wat als ik een vaststellingsovereenkomst heb ontvangen?

Tip 4: Controleer of u recht heeft op een WW-uitkering

Zodra u een vaststellingsovereenkomst ontvangt van uw werkgever heeft u vaak recht op een uitkering als u niet op tijd een nieuwe baan gevonden heeft. In veel gevallen heeft u daarom recht op een WW-uitkering. Het is belangrijk dat in de overeenkomst opgenomen staat dat de werkgever het initiatief heeft genomen voor de beëindiging en dat u geen verwijt kan worden gemaakt.

Wanneer er sprake is van een ziekte zult u na uw ontslag recht hebben op een Ziektewet-uitkering of de WIA. Houd daarbij goed in het achterhoofd dat uw werkgever u pas mag ontslaan nadat u twee jaar ziek bent en nog niet in staat bent om uw werk voor een deel of in zijn geheel te hervatten.

Wanneer u door een fout in de overeenkomst geen recht heeft op een van deze uitkeringen zult doorgaans in de bijstand belanden. Deze bijstandsuitkering is altijd lager dan bijvoorbeeld de WIA. U moet daarom goed laten controleren of u recht heeft op een uitkering voordat u de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Tip 5: Het opgebouwde pensioen controleren

Iedere werknemer in loondienst bouwt pensioenrecht op. De hoogte van dit pensioen is altijd te bekijken en het is daarom verstandig om dit te doen wanneer u de vaststellingsovereenkomst heeft gekregen. Tevens moet u controleren of de werkgever deze premie volledig heeft voldaan. Zodra de overeenkomst is getekend en de wettelijke herroepingstermijn is verstreken kunt u hier namelijk niet meer op terugkomen. Er is namelijk sprake van een finale kwijting, waarmee de werkgever en werknemer verklaren dat zij niets meer kunnen vorderen buiten de overeenkomst.

Tip 6: Het ontbreken van zaken in de overeenkomst

U dient als werknemer altijd te controleren of er nog zaken ontbreken die van belang zijn. De vaststellingsovereenkomst moet namelijk zo compleet mogelijk zijn. U kunt hierbij denken aan het uitbetalen van overuren, het recht op bonussen en een 13e maand en de openstaande verlofdagen. Tevens het gebruik van een laptop, telefoon of auto van de zaak moet hierin opgenomen worden. Er moet duidelijk staan wanneer bedrijfseigendommen ingeleverd moeten worden of dat u recht heeft op overname van een aantal zaken. Het is belangrijk om de datums op te nemen in de overeenkomst, zodat er geen geschillen over kunnen ontstaan.

Naast bovengenoemde zaken moet u ook kijken of er iets staat over concurrentiebeding. Wanneer u op zoek gaat naar een nieuwe baan kan ook dit problemen opleveren. Zorg daarom altijd voor duidelijke afspraken en dat deze ook daadwerkelijk in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

Tip 7: De vergoeding voor juridische kosten laten opnemen

Bij een ontslagprocedure is het verstandig om juridisch advies te vragen. Het is daarom ook aan te raden om een vergoeding voor de juridische kosten vast te laten leggen in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer u ons inschakelt voor het advies, wordt een deel van de kosten vergoed.

Tip 8: De overeenkomst gratis laten controleren

Wanneer u weinig verstand heeft van rechten is de kans groot dat u zaken over het hoofd gaat zien. U kunt daarom het beste met één van onze pro deo advocaten (ook wel advocaten van onvermogen genoemd) contact opnemen om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Een pro deo advocaat is een gratis advocaat. Ook als u denkt dat u het zelf kunt regelen is het aan te raden. De emoties kunnen bij een ontslag namelijk hoog oplopen, waardoor de kans heel groot is dat u iets over het hoofd gaat zien. Laat u altijd juridisch bijstaan en teken de vaststellingsovereenkomst nooit voordat deze door ons is doorgenomen. Onze advocaten zijn namelijk gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kunnen u een advies geven.

Neem contact op

De vaststellingsovereenkomst wel of niet ondertekenen?

De vaststellingsovereenkomst is speciaal opgesteld om het beëindigen van de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer zo goed mogelijk te laten verlopen. De werkgever en de werknemer moeten beiden instemmen met de inhoud van deze overeenkomst voordat ze het document ondertekenen. Werkgevers zijn soms geneigd om druk uit te oefenen voor het ondertekenen. De reden hiervoor is dat zij de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk willen beëindigen doordat het salaris moet worden doorbetaald tot de formele einddatum. U moet er echter voor zorgen dat ze u niet onder druk zetten. Geef daarom altijd aan dat u de overeenkomst grondig door wilt nemen en wilt voorleggen aan een jurist voordat u besluit om te ondertekenen. U blijft immers gewoon in dienst tot de vaststellingsovereenkomst ondertekend is.

(Video) Waar moet je op letten bij een beëindigingsovereenkomst? | Het Juridisch Loket

Neem contact op

Vaststellingsovereenkomst (2)

De tekst op deze pagina is op de website van VSO Beoordeling in zijn geheel eerder gepubliceerd op de pagina https://vso-beoordeling.nl/vaststellingsovereenkomst/.

FAQs

Wat is een vaststellingsovereenkomst? ›

Met een vaststellingsovereenkomst stoppen u en uw werkgever uw contract. U hoeft hier niet aan mee te werken. Vaak heeft u ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden. Teken daarom niet direct, maar kijk eerst wat de gevolgen zijn voor uw WW-uitkering of transitievergoeding.

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst? ›

Er zijn verschillende nadelen voor de werknemer om een vaststellingsovereenkomst (VSO) aan te gaan. De belangrijkste nadelen zijn: Bij een VSO heeft u geen recht op een financiële vergoeding, u bent dus afhankelijk van de uitkomst van de onderhandeling. Indien u akkoord gaat, ben u uw baan kwijt.

Hoeveel geld bij vaststellingsovereenkomst? ›

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Wat zijn je rechten bij een vaststellingsovereenkomst? ›

Je vaststellingsovereenkomst geeft in de basis recht op een WW-uitkering als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt. Er mag daarnaast geen dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Ook moet de correcte opzegtermijn gehanteerd zijn. Als laatste geldt dat je niet ziek mag zijn als je tekent.

Hoeveel maanden bij vaststellingsovereenkomst? ›

Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand. Tussen de 5 en 10 jaar in dienst: 2 maanden. Tussen de 10 en 15 jaar in dienst: 3 maanden. 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden.

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst? ›

In een vaststellingsovereenkomst kun je met je werkgever in feite elke (financiële) afspraak maken die je wilt. In de praktijk wordt er vrijwel altijd een vergoeding afgesproken die minimaal overeenkomt met de transitievergoeding. Soms wordt een aanzienlijk hogere vergoeding afgesproken.

Kan een vaststellingsovereenkomst per direct? ›

Een ontslag middels een vaststellingsovereenkomst kan op ieder moment ingaan. Partijen kunnen afspreken dat de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Doordat het UWV een wachttijd hanteert, moet een medewerker er wel rekening mee houden dat het recht op een WW-uitkering eerst na een fictieve opzegtermijn ingaat.

Heb ik recht op een WW-uitkering bij een vaststellingsovereenkomst? ›

Voldoet u aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering? Dan kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden een WW-uitkering krijgen. Let op: Uw werkgever moet rekening houden met de opzegtermijn, als hij de einddatum van uw arbeidsovereenkomst vaststelt. Als hij dit niet doet, dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW.

Wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een transitievergoeding? ›

In het geval er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, is een werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen. Er is in feite geen sprake van een opzegging, maar beëindiging met wederzijds goedvinden. Doorgaans bieden werkgevers in een voorstel of onderhandeling wel een ontslagvergoeding.

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst? ›

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Let dan goed op deze 8 punten
 • WW-proof? ...
 • Ontslagvergoeding? ...
 • Wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd? ...
 • Vrijgesteld van werk of doorwerken? ...
 • De eindafrekening, vakantiedagen uitbetalen? ...
 • Het zit het met je concurrentiebeding? ...
 • Getuigschrift en positieve referenties.

Hoeveel procent belasting over vaststellingsovereenkomst? ›

De transitievergoeding wordt uiteindelijk samen met je salaris belast in box 1. Daarbij geldt een tarief van 37,10% over een belastbaar inkomen tot € 68.507. Daarboven geldt een tarief van 49,50% (tarief 2021).

Hoe lang WW uitkering na vaststellingsovereenkomst? ›

1 maand als u 0 tot 5 jaren in dienst bent; 2 maanden u 5 tot 10 jaren in dienst bent; 3 maanden als u 10 tot 15 jaren in dienst bent; 4 maanden als u 15 jaren of langer in dienst bent.

Kun je een vaststellingsovereenkomst weigeren? ›

Wanneer er sprake is van een onredelijk ontslag, dan hoeft u als werknemer niet te accepteren dat u wordt ontslagen. U kunt dan weigeren de vaststellingsovereenkomst te tekenen, waardoor de werkgever verplicht is om een procedure bij de kantonrechter te starten wanneer deze u toch wil ontslaan.

Wat gebeurt er als je een vaststellingsovereenkomst niet tekent? ›

In bepaalde situaties kan het zijn dat het niet verstandig is om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Gelukkig ben je niet verplicht te tekenen. Als je een vaststellingsovereenkomst niet tekent, dan blijft jouw dienstverband nog in stand. Jouw werkgever zal zich dan moeten richten tot het UWV of de kantonrechter.

Hoe onderhandelen over vaststellingsovereenkomst? ›

Ga op een respectvolle manier de onderhandeling in: probeer samen met je werkgever toe te werken naar een regeling waar jullie je allebei in kunnen vinden. Blijf vriendelijk en toon begrip voor de belangen die je werkgever heeft; Wees realistisch in je doelen: wees reëel in wat haalbaar is en wat je kan vragen.

Heb je recht op een uitkering bij vaststellingsovereenkomst? ›

Voldoet u aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering? Dan kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden een WW-uitkering krijgen. Let op: Uw werkgever moet rekening houden met de opzegtermijn, als hij de einddatum van uw arbeidsovereenkomst vaststelt. Als hij dit niet doet, dan krijgt u de eerste tijd nog geen WW.

Wat zijn de gevolgen van ontslag met wederzijds goedvinden? ›

Ontslag met wederzijds goedvinden: u maakt samen afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en legt die vast in een beëindigingsovereenkomst. U krijgt geen transitievergoeding. Opzegging met instemming: dit is een eenzijdige opzegging door uw werkgever. U moet hier schriftelijk mee instemmen.

Videos

1. Ontslag met wederzijds goedvinden
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
2. Ontslagvoorstel: 4 cruciale tips wat je niet moet doen als je een ontslagvoorstel krijgt!
(De VSO ontslagexperts voor werknemers)
3. Waarom krijg je liever een VSO dan een ontslagvergunning UWV?
(De VSO ontslagexperts voor werknemers)
4. Wat is een Vaststellingsovereenkomst (VSO)?
(EBH Legal Advocaten & Mediators)
5. Wat moet ik doen nu mijn werkgever mij wil ontslaan middels een vaststellingsovereenkomst?
(De VSO ontslagexperts voor werknemers)
6. Hoe bereid ik mij voor op mijn WIA keuring
(De VSO ontslagexperts voor werknemers)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 02/09/2023

Views: 5814

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.