Vaststellingsovereenkomst: wat is het en hoe werkt het? | Ontslag.nl (2022)

Waar moet je op letten bij het accepteren van een vaststellingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst: wat is het en hoe werkt het? | Ontslag.nl (1) Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als je van je werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden krijgt, zijn er een aantal zaken waarop je goed moet letten. Behoud je je recht op een WW-uitkering? Is de aangeboden transitievergoeding passend? Wat is de laatste dag van het dienstverband? In dit artikel lees je precies hoe dat zit. Of laat direct je VSO controleren:

Controleer mijn VSO

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, maken jij en je werkgever afspraken over de beëindiging van jouw dienstverband. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden bepaalt zaken als je transitievergoeding en je einddatum. Daarom is het belangrijk dat je jouwvaststellingsovereenkomst laat controlerendoor een arbeidsrechtspecialist voordat je het ondertekent.

Dit moet je weten over de vaststellingsovereenkomst:

 • Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst (VSO)?
 • Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW?
 • Dit zijn de 5 belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst
 • Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst accepteren als ik ziek ben?
 • Waarom heb ik bij een vaststellingsovereenkomst juridisch advies nodig?
 • Kan ik mijn vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?
 • Wat is een finaal kwijtingsbeding en waarom staat dit in vrijwel elke vaststellingsovereenkomst?
 • Liever kijken dan lezen? Bekijk de uitlegvideo over de vaststellingsovereenkomst
 • Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

Als je samen met je werkgever afspraken maakt over jouw ontslag, dan worden deze afspraken schriftelijk uitgewerkt in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd. Er is dan dus geen sprake van een eenzijdige opzegging van jouw arbeidscontract door je werkgever, maar van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het belangrijkste voordeel van ontslag via een vaststellingsovereenkomst is dat er geen ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter gevoerd hoeft te worden. Jouw werkgever vermijdt daarmee het risico dat hij de ontslagprocedure verliest of misschien een (veel) hogere transitievergoeding moet betalen. Aan de andere kant kan een vaststellingsovereenkomst ook voor jou voordelig zijn als daarin tenminste een aantal goede (financiële) afspraken worden gemaakt.

 • Heb je recht op meer vergoeding? Controleer het in één minuut en bereken je transitievergoeding

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW?

Ja, meestal heb je na het accepteren van een vaststellingsovereenkomst gewoon recht op een WW-uitkering. Het is daarvoor wel van belang dat jouw ontslag in de vaststellingsovereenkomst op een juiste wijze omschreven wordt. Zo moet er duidelijk in de vaststellingsovereenkomst staan dat het initiatief van het ontslag is uitgegaan van jouw werkgever en dat er geen sprake is geweest van een ontslag op staande voet of verwijtbaar gedrag aan jouw kant.

Maar een ontslag met wederzijds goedvinden levert dus in het algemeen geen problemen op bij het UWV als je na het ontslag een WW-uitkering gaat aanvragen.

(Video) Hoe werkt de combinatiegrond bij ontslag?

Heb ik recht op een WW-uitkering na ondertekenen van mijn vaststellingsovereenkomst?

Laat altijd je vaststellingsovereenkomst (VSO) controleren door een arbeidsrechtadvocaat. Hij of zij kan je precies vertellen of de VSO wel WW-veilig is opgesteld of dat je bijzondere risico’s loopt bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering. De advocaten van Ontslag.nl helpen je hier graag bij. En goed om te weten: meer dan 1.000 mensen gingen je al voor.

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

Frank Boelhouwer

Advocaat arbeidsrecht

Dit zijn de 5 belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken rondom jouw ontslag. Het is dus erg belangrijk dat je zeker weet de vaststellingsovereenkomst compleet is een alle onderwerpen beschrijft die voor jou van belang zijn. Dit zijn de belangrijkste 5 onderdelen van een vaststellingsovereenkomst.

 • De vaststellingsovereenkomst moet WW-veilig zijn. Dat betekent dat in de VSO beschreven moet staan dat het initiatief voor het ontslag van de werkgever is uitgegaan. Ook moet in de overeenkomst opgenomen worden dat jou als werknemer geen verwijt te maken valt over het ontslag.
 • Er moet sprake zijn van een passende ontslagvergoeding of transitievergoeding. Je hebt als werknemer vrijwel altijd recht op minimaal de transitievergoeding, maar soms kom je in aanmerking voor een (veel) hogere vergoeding.
 • Wat is de juiste ontslagdatum en wat gebeurt er tot die tijd? Er moet in elk geval rekening gehouden worden met de opzegtermijn van de werkgever bij het bepalen van de exacte ontslagdatum. Ook is het belangrijk om goede afspraken te maken wat er in de resterende tijd gebeurt. Het is gebruikelijk dat je als werknemer, na een overdracht van je werkzaamheden, wordt vrijgesteld van werk tot aan de ontslagdatum.
 • Hoe ziet de eindafrekening eruit? Maak concrete afspraken over de eindafrekening. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitbetaling van de nog openstaande verlofdagen, de vakantietoeslag naar rato, maar ook een eventuele 13e maand en bonussen.
 • Wat gebeurt er met een concurrentie- en relatiebeding? Als je gebonden bent aan een concurrentie- of relatiebeding is het misschien wenselijk dat je afspreekt dat deze bedingen komen te vervallen of dat deze worden beperkt om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst accepteren als ik ziek ben?

Het accepteren van een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent brengt de nodige risico’s met zich mee. Als je op de afgesproken einddatum namelijk nog niet volledig hersteld bent, kom je niet in aanmerking voor een (ZW-)uitkering. Het UWV zal zich dan op het standpunt stellen dat je de uitkeringskas benadeelt omdat jouw werkgever bij ziekte eigenlijk maximaal 104 weken minimaal 70% van je loon had moeten doorbetalen.

Het is dus verstandig om alleen een vaststellingsovereenkomst te accepteren als je ervan overtuigd bent dat je uiterlijk op de ontslagdatum weer helemaal hersteld bent.

(Video) Ontslag met wederzijds goedvinden

Waarom heb ik bij een vaststellingsovereenkomst juridisch advies nodig?

Een arbeidsrechtadvocaat kan goed beoordelen of je met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst nog bepaalde risico’s loopt, bijvoorbeeld met het oog op je WW-uitkering. Ook kan hij of zij suggesties doen voor aanvullende afspraken en kan hij of zij inschatten of de aangeboden ontslagvergoeding passend is.

Het is gebruikelijk dat de kosten van dit juridisch advies door de werkgever betaald worden. Als je je vaststellingsovereenkomst laat controleren door een van de arbeidsrecht advocaten van Ontslag.nl is de kans dus groot dat je hiervoor niets hoeft te betalen.

Kan ik mijn vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?

Dat is in veel gevallen mogelijk. Als jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, dan is de kans groot dat hierin een bepaling is opgenomen waarin staat dat je werkgever de kosten van een juridische controle vergoedt.

Als dit niet het geval is, vraag je werkgever dan om een budget voor juridische kosten. Afhankelijk van de situatie is een budget tussen de € 500 en € 1.000 exclusief btw gebruikelijk.

En als jouw werkgever geen kosten wil vergoeden, kun je in elk geval gebruik maken van onze speciale garantieregeling waarmee je zeker weet dat de kosten voor jou nooit meer bedragen van € 395 exclusief btw.

Als wij denken dat er een (veel) beter resultaat te behalen valt door met je werkgever een betere deal uit te onderhandelen, zullen we dit met je bespreken. De kans is dan groot dat we de (extra) kosten van onze inzet kunnen verhalen op jouw werkgever.

Maar los van de vraag van de kosten wil je uiteraard ook zeker weten dat de juridische check van jouw vaststellingsovereenkomst wordt uitgevoerd door een zeer ervaren en scherpe arbeidsrechtadvocaat. Laat die nu net bij ons werken. Alle aan Ontslag.nl verbonden arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en hebben bij elkaar meer dan 75 jaar ervaring in het arbeidsrecht. In de afgelopen jaren hebben zij duizenden vaststellingsovereenkomsten gecontroleerd, aangepast en uitonderhandeld.

Je kunt uiteraard ook lezen wat onze klanten over ons zeggen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

Check mijn vaststellingsovereenkomst

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.

(Video) Hoe werkt ontslag met wederzijds goedvinden?

Schakel direct juridische hulp in

Wat is een finaal kwijtingsbeding en waarom staat dit in vrijwel elke vaststellingsovereenkomst?​

Bijna elke vaststellingsovereenkomst kent aan het slot een bepaling die ook wel bekendstaat als het finaal kwijtingsbeding. In deze bepaling verklaren de werkgever en de werknemer over een weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Het komt erop neer dat beide partijen alleen nog uitvoering zullen geven aan de afspraken van de vaststellingsovereenkomst, maar dat zij elkaar niet meer lastig kunnen vallen met andere geschilpunten of claims.

Voorbeeld formulering finaal kwijtingsbeding​

Een veel gebruikte formulering voor een finaal kwijtingsbeding is de volgende:

“Partijen verlenen elkaar – na uitvoering gegeven te hebben aan het bovenstaande – over en weer finale kwijting met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan. Dit betekent dat, behoudens de afspraken in het kader van deze vaststellingsovereenkomst, er geen andere afspraken, aanspraken en/of claims meer zijn waarop een partij zich zou kunnen beroepen.”

Zorg er dus voor dat alle onderwerpen die voor jou van belang zijn in de vaststellingsovereenkomst geregeld worden. Als je bijvoorbeeld nog loon uit het verleden tegoed hebt of als er nog losse eindjes zijn rondom je pensioenregeling, dan is het belangrijk om dit bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst direct op tafel te leggen.

Bedenk dus goed dat je je werkgever na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst in principe niet meer kunt aanspreken op onderwerpen die niet in de vaststellingsovereenkomst geregeld zijn.

Voorbeeld uitleg finaal kwijtingsbeding

Rob gaat akkoord met ontslag met wederzijds goedvinden. Hij sluit met zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst af. In deze overeenkomst is geregeld dat de werkgever het loon van Rob inclusief vakantiegeld tot 1 april 2021 zal doorbetalen. Verder staat er in de vaststellingsovereenkomst dat Rob een ontslagvergoeding van € 25.000 bruto ontvangt.

Nadat Rob de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en hij april 2021 een eindafrekening ontvangt, bemerkt hij dat zijn werkgever het saldo aan niet-genoten vakantiedagen niet uitbetaalt. Als Rob hierover een procedure begint, wordt hij door de kantonrechter in het ongelijk gesteld.

De kantonrechter verwijst in zijn oordeel naar de finale kwijting en voegt daaraan toe dat het niet ongebruikelijk is dat een werknemer afstand doet van zijn verlofsaldo als hij gedurende een langere periode wordt vrijgesteld van werk, zoals in dit geval ook gebeurd is. Als de werknemer aanspraak had willen maken op uitbetaling van zijn verlofsaldo, had hij dit maar expliciet in de vaststellingsovereenkomst moeten laten opnemen, aldus de kantonrechter.

Toch zijn er ook situaties waarin een werknemer ondanks een finaal kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst toch nog aanspraak kunnen maken op bepaalde arbeidsvoorwaarden zoals een bonus, pensioenschade of de verzilvering van aandelen of opties. Het gaat dan vaak om de situatie dat deze onderwerpen tijdens de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst door de werkgever (bewust) niet aan de orde zijn gesteld.

Neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl als je vragen hebt over een finaal kwijtingsbeding.

(Video) Ontslagpakket 1: Laat je vaststellingsovereenkomst bij ontslag gratis checken

Uitlegvideo over de vaststellingsovereenkomst

Stel je hebt een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst van je werkgever ontvangen. Moet je daar dan mee akkoord gaan?

In deze uitlegvideo legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen uit welke risico’s je loopt als je instemt met een beëindiging van je dienstverband.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Dat is een overeenkomst waarin werkgever en werknemer samen afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. In de praktijk wordt ook wel gesproken van een beëindigingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

Nee, daar ben je niet toe verplicht. Accepteer alleen een vaststellingsovereenkomst als je volledig bewust bent van de inhoud en je juridisch advies hebt ingewonnen.

Omdat de vaststellingsovereenkomst een juridisch document is en je het risico loopt dat je akkoord gaat met je ontslag op basis van onredelijke voorwaarden.

Meestal wel. Het is gebruikelijk dat je werkgever een budget voor juridische kosten ter beschikking stelt. Als je werkgever dit niet spontaan aanbiedt, is het de moeite waard om hier naar te vragen.

In een vaststellingsovereenkomst kun je met je werkgever in feite elke (financiële) afspraak maken die je wilt. In de praktijk wordt er vrijwel altijd een vergoeding afgesproken die minimaal overeenkomt met de transitievergoeding. Soms wordt een aanzienlijk hogere vergoeding afgesproken.

Meestal wel, al hangt dit voor een belangrijk deel af van de formulering van de vaststellingsovereenkomst. Laat je hierover juridisch adviseren door de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl.

Je hebt als werknemer het recht om de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na jouw akkoord te ontbinden. Dit wordt ook wel de bedenktermijn genoemd. Dit recht moet je dan wel tijdig en schriftelijk aan je werkgever kenbaar maken.

FAQs

Kan een werknemer een vaststellingsovereenkomst aanvragen? ›

Werknemer gaat akkoord met ontslag

U kunt met uw werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. U begint dan geen ontslagprocedure, maar maakt samen afspraken over het ontslag. Deze legt u vast in een beëindigingsovereenkomst; ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wat kan er allemaal in een vaststellingsovereenkomst? ›

In een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) moet in ieder geval staan: de naam en het adres van de werkgever en de werknemer; dat u heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden hiervoor is.

Kun je terugkomen op een vaststellingsovereenkomst? ›

Sinds 2015 staat in de wet dat de werknemer binnen 14 dagen terug mag komen op de ondertekende vaststellingsovereenkomst. De werknemer hoeft hiervoor geen reden te noemen. Alleen het feit dat je je hebt bedacht is voldoende.

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij ontslag? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, leggen u en uw werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Deze overeenkomst is het bewijs van de afspraken die u samen maakt.

Heb ik recht op een uitkering bij wederzijds goedvinden? ›

Als uw werkgever u wil ontslaan, kunt u besluiten mee te werken aan uw ontslag. Hiermee voorkomt u een ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter. Uw medewerking heeft geen invloed op uw recht op een WW-uitkering.

Heb je recht op een uitkering bij vaststellingsovereenkomst? ›

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW? Ja, meestal heb je na het accepteren van een vaststellingsovereenkomst gewoon recht op een WW-uitkering. Het is daarvoor wel van belang dat jouw ontslag in de vaststellingsovereenkomst op een juiste wijze omschreven wordt.

Wat is een redelijke vergoeding bij een vaststellingsovereenkomst? ›

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2022 maximaal € 86.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 86.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst? ›

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Let dan goed op deze 8 punten.
 • WW-proof? ...
 • Ontslagvergoeding? ...
 • Wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd? ...
 • Vrijgesteld van werk of doorwerken? ...
 • De eindafrekening, vakantiedagen uitbetalen? ...
 • Het zit het met je concurrentiebeding? ...
 • Getuigschrift en positieve referenties.
Apr 22, 2020

Waar heb je recht op bij ontslag wederzijds goedvinden? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de eisen. Je werkgever hoeft je ontslag niet aan te vragen bij de kantonrechter. Je krijgt bij ontslag in overleg géén wettelijke transitievergoeding, omdat je al een ontslagvergoeding hebt afgesproken.

Hoe bindend is een vaststellingsovereenkomst? ›

De hoofdregel luidt dat een eenmaal geaccepteerde en ondertekende vaststellingsovereenkomst bindend is voor beide partijen en dat jij noch je werkgever daarna nog onder deze overeenkomst uit kan. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, want een overeenkomst moet in het algemeen nagekomen worden.

Kan een werkgever een VSO intrekken? ›

Als werkgever is het belangrijk uw werknemer te wijzen op de bedenktijd. Dit moet gedaan worden binnen twee dagen na instemming, dus ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Indien een werkgever daar niet binnen twee dagen na instemming op wijst, kan de instemming gedurende drie weken herroepen.

Kan een werkgever een VSO ontbinden? ›

Vaststellingsovereenkomst vernietigen door werkgever

Een vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever en het vernietigen daarvan is soms mogelijk. Door een beëindigingsovereenkomst wordt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een arbeidsconflict.

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst? ›

Hoewel de vaststellingsovereenkomst veel voordelen heeft, kan er ook sprake zijn van nadelen Bij nadelen kan je denken aan: Teveel druk vanuit werkgever, ongunstige voorwaarden: regelmatig proberen werkgevers zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen tegen voor de werkgever gunstige voorwaarden.

Wat is een redelijke ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden? ›

De gemiddelde ontslagvergoeding die werkgevers bij ontslag met wederzijds goedvinden betalen, is ongeveer € 12.000. De transitievergoeding is het belangrijkste uitgangspunt bij het bepalen van deze vergoeding, maar ook andere afspraken komen regelmatig voor.

Hoelang WW na vaststellingsovereenkomst? ›

1 maand als u 0 tot 5 jaren in dienst bent; 2 maanden u 5 tot 10 jaren in dienst bent; 3 maanden als u 10 tot 15 jaren in dienst bent; 4 maanden als u 15 jaren of langer in dienst bent.

Kan ik gaan stempelen bij ontslag met wederzijdse toestemming? ›

2. Heeft een werknemer recht op een werkloosheidsuitkering na een einde in onderling akkoord? Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, moet de werknemer onvrijwillig werkloos zijn, zoals bij een ontslag. Bij een beëindiging in onderling akkoord is de werknemer niet onvrijwillig werkloos.

Hoeveel is WW uitkering 2022? ›

De WW is in de eerste 2 maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 228,76 per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim 39.000,- per jaar bedraagt.

Wie vraagt WW aan bij vaststellingsovereenkomst? ›

De WW-uitkering vraagt u bij UWV aan. UWV beoordeelt of u recht heeft op een WW-uitkering door alle relevante ontslagdocumenten te toetsen. Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst stuurt u een kopie van de vaststellingsovereenkomst naar het UWV.

Wat kost een vaststellingsovereenkomst? ›

Een vast bedrag in de vaststellingsovereenkomst

In de meeste gevallen zal de werkgever hierop een vast bedrag aangeven dat zal worden vergoed van de juridische kosten. Dit bedrag ligt meestal tussen de 500 en 750 euro voor een onderhandeling. Dit is inclusief beoordelen van de overeenkomst.

Hoe hoog is transitievergoeding 2021? ›

En goed om te weten: de transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000 of een jaarsalaris, wanneer jouw jaarsalaris hoger is dan € 84.000.

Wat is een redelijke transitievergoeding? ›

De transitievergoeding bij ontslag bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Bijvoorbeeld bij een dienstverband van 9 jaar, ontvangt u 9 * 1/3 = 3 maandsalarissen bij ontslag. Bij een dienstverband van 18 jaar, ontvangt u 18 * 1/3 = 6 maandsalarissen bij ontslag.

Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst? ›

Strikt genomen is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst. Dit wil zeggen een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd of geregeld wordt. Er gelden dus geen speciale regels en iedereen is vrij om hierin afspraken te maken. Een vaststellingsovereenkomst is echter een benoemde overeenkomst.

Hoe snel reageren op vaststellingsovereenkomst? ›

Zeg daarom tegen uw werkgever dat u over het ontslagvoorstel moet nadenken. En spreek af na hoeveel dagen u moet reageren. Het is normaal om na 7 tot 14 dagen te reageren. Een andere naam voor de vaststellingsovereenkomst is 'beëindigingsovereenkomst' of 'ontslag met wederzijds goedvinden'.

Wat als ik niet akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst? ›

Als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, dan blijft uw dienstverband (voorlopig) nog in stand. Uw werkgever kan nooit zomaar uw dienstverband beëindigen. Afhankelijk van de ontslaggrond zal hij zich moeten wenden tot het UWV of de kantonrechter.

Wat is de beste manier om een ontslagvergoeding te onderhandelen? ›

Wat is de beste manier om een ontslagvergoeding te onderhandelen?
 1. Leg het initiatief bij de werkgever. Het begint simpel: laat de werkgever met het voorstel komen. ...
 2. Houdt het vriendelijk. ...
 3. Vraag het beëindigingsvoorstel op papier. ...
 4. Bedenk wat je wil. ...
 5. Onderhandel over jouw vaststellingsovereenkomst.
May 28, 2022

Waarom ontslag met wederzijds goedvinden? ›

Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden ontslag wil nemen, dan kan dit in sommige gevallen door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. Het is dus verstandig om dit te regelen!

Is een vaststellingsovereenkomst verplicht? ›

Om de gang naar de rechter te voorkomen, wordt bij ontslag steeds vaker met een vaststellingsovereenkomst gewerkt. Hierin staan afspraken tussen werknemer en werkgever, zoals een ontslagvergoeding of een outplacementbudget. U bent niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Hoe lang duurt onderhandeling VSO? ›

De totale periode van aanbieding van eerste concept tot ondertekening na onderhandelingen duurt in de meeste zaken overigens één tot vier weken.

Kan een werkgever de transitievergoeding uitkomen? ›

WWZ en transitievergoeding

De reden van het ontslag is in principe niet relevant voor de verplichting tot betaling van de transitievergoeding. Alleen bij zogenaamd ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer kan de werkgever onder zijn verplichting uitkomen.

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst? ›

De werkgever hoeft bij een vaststellingsovereenkomst geen ontslagprocedure te starten bij het UWV of de kantonrechter. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geeft de werkgever vaak meer zekerheid en versnelt het proces van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Wat is het doel van een vaststellingsovereenkomst? ›

Wat is een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst heeft tot doel om conflicten en dreigende conflicten die tussen partijen zijn uitgepraat en opgelost deugdelijk en afdwingbaar vast te leggen. Partijen mogen hierbij van eerdere afspraken en van wettelijke regelingen afwijken.

Wat is vrijgesteld van werk? ›

Vrijstelling van werkzaamheden betekent dat je als werknemer (tijdelijk) geen werk meer hoeft te verrichten. Een werkgever treft deze maatregel vaak in overleg, bijvoorbeeld om je in staat te stellen naar een nieuwe baan te zoeken. Je behoudt gedurende de vrijstelling recht op doorbetaling van loon.

Wat is een goede vertrekregeling? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden (als werkgever niet naar UWV of kantonrechter stapt) KUNT u recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze is vaak hoger dan de transitievergoeding. Een jurist helpt u bij het bedingen van een HOGERE ontslagvergoeding.

Hoeveel is mijn ontslagvergoeding? ›

Opzegvergoeding: een voorbeeld
Voor 12 maanden (bedragen in euro)
Dubbel vakantiegeld: 92% x 1.2001.104
Vakantiegeld op variabel: 15,34% x 4.700720,98
Privégebruik van de bedrijfswagen: 250 (werkelijke waarde) x 123.000
Groepsverzekering: 20 (werkgeversbijdrage) x 12240
6 more rows

Hoeveel belasting moet ik betalen over een ontslagvergoeding? ›

Belasting percentage

De bruto ontslagvergoeding wordt opgeteld boven op uw inkomen, u betaalt dus meestal een hoog belastingpercentage over uw ontslagvergoeding, oplopend tot 49,5%. Uw werkgever houdt de inkomstenbelasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw privérekening.

Hoe lang WW-uitkering na 3 jaar werken? ›

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat u er een halve maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt.

Wat gebeurt er na 2 jaar WW? ›

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Of na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Hoe lang kun je in de WW zitten? ›

De totale WW-duur is maximaal 24 maanden. Hoe lang jij een uitkering kunt krijgen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het UWV maakt voor het bepalen van de duur van je uitkering gebruik van de wekeneis en de jareneis. Als je aan de wekeneis voldoet, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering van 3 maanden.

Waar heb je recht op bij ontslag wederzijds goedvinden? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de eisen. Je werkgever hoeft je ontslag niet aan te vragen bij de kantonrechter. Je krijgt bij ontslag in overleg géén wettelijke transitievergoeding, omdat je al een ontslagvergoeding hebt afgesproken.

Welke vergoeding bij vaststellingsovereenkomst? ›

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2022 maximaal € 86.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 86.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Kan een vaststellingsovereenkomst worden aangegaan bij een contract voor bepaalde tijd? ›

Veel werknemers zijn werkzaam op basis van een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Ook deze contracten kunnen met een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Om voor een ww-uitkering in aanmerking te kunnen komen dient dan wel aan een extra voorwaarde te zijn voldaan.

Waarom ontslag met wederzijds goedvinden? ›

Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden ontslag wil nemen, dan kan dit in sommige gevallen door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. Het is dus verstandig om dit te regelen!

De transitievergoeding dient op grond van de wet betaald te worden indien de Kantonrechter het arbeidscontract ontbindt of als UWV toestemming geeft voor de opzegging van het arbeidscontract.. De hoogte van de te claimen transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris.. Dat partijen vaak de betaling van een hogere ontslagvergoeding (gouden handdruk) overeenkomen dan de wettelijk verplichte transitievergoeding komt in de praktijk ook naar voren bij de onderhandelingen over de beëindiging van het arbeidscontract door middel van een vaststellingsovereenkomst.. Dat is dan met name het geval als de werkgever onvoldoende wettelijke basis heeft om toestemming voor opzegging te verkrijgen bij UWV, voor ontbinding bij de Kantonrechter of in de praktijk opziet tegen de tijd en kosten van zulke ontslagprocedures.. De billijke vergoeding is de uitlaatklep voor de rechter om bij ontslagprocedures naast de transitievergoeding nog een extra vergoeding te kunnen toekennen.. In de gevallen waarin de wet aan de rechter toestaat om een billijke vergoeding toe te kennen, is de rechter volledig vrij de hoogte ervan naar eigen vrije inzicht te bepalen.. Hierbij kan worden gedacht aan: laakbaar gedrag van de werkgever waardoor een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan, ernstig discriminerend gedrag, ernstige veronachtzaamheid van de wettelijke reïntegratieverplichtingen bij ziekte, valse grond voor ontslag met als enige doel een onwerkbare situatie te creëren, arbeidsongeschiktheid als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden, etc.. In de wet is expliciet niets geregeld over de wijze waarop de hoogte van de te betalen billijke vergoeding moet worden berekend.. De hoogte van de transitievergoeding speelt geen rol bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.. De gefixeerde schadevergoeding is de vergoeding waarop de werknemer op grond van de wet aanspraak heeft indien de werkgever niet de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen.. Bij een arbeidscontracten voor bepaalde tijd van zes maanden of meer is de werkgever verplicht een maand van tevoren aan te geven of het arbeidscontract wel of niet zal worden verlengd en bij verlenging onder welke voorwaarden (de aanzegging).. De hoogte ervan is gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat met de aanzegging is.. Verder is het soms de moeite waard te onderzoeken of bij de werknemer sprake is van een nog aan te vullen pensioengat, waardoor ten minste een deel van de te betalen ontslagvergoeding daaraan kan worden gealloceerd.

Door kantonrechter wordt aangenomen dat een werknemer het recht heeft om tewerk gesteld te worden.. Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding ; Je hebt je misdragen (je wordt dan geschorst ); Er wordt onderzoek verricht naar een mogelijk gegronde reden voor een strafmaatregel of je ontslag, veroorzaakt door je eigen misdraging; Je hebt een conflict met een andere werknemer; Bepaalde werkzaamheden worden gestopt, in verband met een veranderende organisatie, afnemende marktomstandigheden, onvoldoende functioneren of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.. Je werkgever zal mogelijk aanvoeren dat het schorsen of op non-actief stellen aan jou ligt en dat de hoofdregel 'geen arbeid, geen loon' geldt.. Maar als je je werk niet kunt doen ten gevolge van een reden die aan de zijde van je werkgever ligt, behoud je wel degelijk recht op uitbetaling van je salaris.. Zelfs als je werkgever een gegronde reden had tot de schorsing of non-actiefstelling of de maatregel aan jezelf te wijten is.. Let op: De enige uitzondering die gemaakt kan worden, is als je in je arbeidsovereenkomst expliciet overeengekomen bent dat je geen recht hebt op salaris als je geschorst bent of op non-actief bent gesteld.. Bij welke redenen is ontslag met wederzijds goedvinden toegestaan?. Kan ik nog iets doen om mijn ontslag te voorkomen?. Bij welke ontslagredenen is ontslag via de kantonrechter toegestaan?. Kan ik nog iets doen om ontslag via de kantonrechter te voorkomen?. Heb ik naast een transitievergoeding nog recht op een billijke vergoeding?

Wat kunt u eisen bij een vaststellingsovereenkomst?. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die u van de werkgever krijgt als u dreigt te worden ontslagen.. Voor de WW-uitkering is het van belang dat de werkgever het initiatief heeft genomen om u te ontslaan.. Voor het recht op een WW-uitkering, is het van belang dat u geen verwijt kan worden gemaakt.. Dan krijgt u geen WW-uitkering.. Als u niet tekent, en een vast contract heeft, moet de werkgever toestemming voor het ontslag vragen aan de rechter, of het UWV.. De vaststellingsovereenkomst is o.a.. In de overeenkomst worden ook andere zaken geregeld, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding ( transitievergoeding ), vrijstelling van werkzaamheden, uitbetaling van vakantiedagen, opzegtermijn, getuigschrift etc.. Maar als de werkgever geen goede reden heeft voor het ontslag, wordt er vaak een hoger bedrag betaald, omdat de werkgever, in dat geval, weet dat hij een eventuele rechtszaak gaat verliezen.. Bij deze rechtszaak zijn werkgever en werkneemster het niet eens over de uitbetaling van de vakantiedagen.. Bij een relatiebeding mag u, na uw contract, een bepaalde periode geen contact hebben met klanten van de werkgever.. Dan kan de werkgever aangeven dat u er geen recht op heeft.

Neem contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken.. Dit is de opzegtermijn.. Staat dit er niet in?. Heeft u een tijdelijk contract dat u niet tussentijds kunt opzeggen?. Laat uw werkgever dan via een aangetekende brief weten dat u terugkomt op uw beslissing.. Stuur uw werkgever dan een brief en eis dat hij de afspraken volgt.

In de dagvaarding legt u aan de kantonrechter uit waarom u een vordering heeft op de wederpartij, wat het verweer is van de wederpartij en legt u uit wat u precies vordert.. Zodra de dagvaarding klaar is stuurt u deze naar de deurwaarder en de deurwaarder zorgt er voor dat de dagvaarding wordt betekend bij (wordt afgegeven aan) de wederpartij.. Als de zaak op een bepaalde datum op de rol (agenda van de rechtbank) heeft gestaan ontvangt u binnen een paar dagen altijd een brief van de rechtbank waarin het verdere verloop staat.. Dat is de datum die in de dagvaarding staat: de datum waarop de gedaagde partij zich moet melden bij de kantonrechter.. Op de eerste roldatum kunnen er vier dingen gebeuren: 1) de wederpartij meldt zich niet, 2) de wederpartij vraagt om uitstel, 3) de wederpartij antwoordt mondeling op de zitting, 4) de wederpartij dient een schriftelijke reactie in (conclusie van antwoord).. Stel dat de eerste roldatum dinsdag 5 januari 2021 is dan zal de kantonrechter de zaak op de rol (in de agenda) plaatsen van dinsdag 2 februari 2021.. Als de wederpartij niet is verschenen op de eerste roldatum dat ontvangt u, nadat het griffierecht is betaald, van de kantonrechter een brief waarin de datum staat waarop het vonnis zal worden gewezen.. Die conclusie van antwoord (waarin dus wordt gereageerd op de dagvaarding en waar het verweer in staat) krijgt u toegestuurd nadat de kantonrechter heeft gezien dat het griffierecht door u is betaald (dat is dus vier weken na de eerste roldatum).. Als de wederpartij in de conclusie van antwoord een tegeneis heeft ingesteld (een reconventionele vordering heeft ingediend) dan mag u daar voor de comparitie van partijen schriftelijk op reageren.. Die twee conclusies (de conclusie van repliek en de conclusie van antwoord in reconventie) worden vaak samengevoegd in één conclusie die dan de conclusie van repliek in conventie tevens houdende antwoord in reconventie heet.. Dat vonnis kunt u naar de deurwaarder sturen en de deurwaarder zal het vonnis vervolgens voor u betekenen (afgeven) bij de wederpartij en kan het vonnis wanneer dat nodig is ook executeren (er voor zorgen dat u uw geld krijgt door middel van bijvoorbeeld het leggen van beslag).

Tussen een vennootschap en haar bestuurder, directeur of manager bestaat vaak de wens te contracteren op basis van een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst.. Het is niet meer dan een van de vele namen van de overeenkomst van opdracht .. Ter illustratie laten we je een aantal veel voorkomende situaties zien van een managementovereenkomst voor een DGA (directeur-grootaandeelhouder), een statutair bestuurder of een manager:. Ook fiscaal is de managementovereenkomst in een aantal opzichten aantrekkelijker voor Werk B.V. en de manager.. De werknemer is persoonlijk gehouden het werk te verrichten en niet vervangbaar, terwijl de manager zich in beginsel een opdracht heeft aangenomen en zich kan laten vervangen bij het uitvoeren van de opdracht.. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:. – verplichtingen die duiden op een gezagsverhouding, zoals verplichting om op vaste werktijden/-dagen te werken, om het werk volgens vaste patronen te doen, om ten aanzien van het functioneren verantwoording af te moeten leggen en/of gebruik te maken van de Werk B.V. aangeboden faciliteiten;. – dat de manager zich verbindt tot een gemiddeld aantal uren per week/maand en ook op basis daarvan (zelfs tijdens vakantie) een vaste fee per maand wordt betaald;. – dat de manager in geval van ziekte nog een bepaald aantal maanden zijn fee doorbetaald krijgt; of. – dat de manager gebruik mag maken van regelingen bij de Werk B.V., bijvoorbeeld de leaseregeling op basis waarvan de auto van de zaak door de manager wordt gereden.. De grootste valkuil bij het maken van een managementovereenkomst is namelijk dat de managementovereenkomst op basis van de inhoud van de overeenkomst en/of de feitelijke uitvoering en gedragingen van partijen helemaal niet meer voldoet aan de wettelijke definitie van de overeenkomst van opdracht , maar “verkleurt” tot de wettelijke definitie van een arbeidsovereenkomst.. Als dit gebeurt, dan heeft dat zowel arbeidsrechtelijke als fiscale gevolgen.. Indien bijvoorbeeld de Werk B.V. de managementovereenkomst opzegt nadat de overeenkomst is verkleurd tot een arbeidsovereenkomst, dan kan de manager (met name in de voorbeelden 2 en 3 hierboven) zich op het standpunt stellen dat er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat hij (dus) niet zomaar ontslagen kan worden.

Wanneer je het niet eens bent met je ontslag of als de voorwaarden slecht zijn, vecht dan het ontslag aan of onderhandel over betere voorwaarden.. Heb je met je werkgever een akkoord bereikt over de voorwaarden van je ontslag?. Laat de vaststellingsovereenkomst door Hanze advocaat controleren of de afspraken volledig en correct zijn weergegeven, en of je WW-rechten zijn veiliggesteld.. Denk bijvoorbeeld bij een vroegtijdig beëindigen van een tijdelijk contract , bij ziekte , bij een burn out of bij langdurige ziekte (twee jaar) van de werknemer .. Met een vaststellingsovereenkomst spreken jij en jouw werkgever af dat er vrijwillig een einde komt aan de arbeidsovereenkomst.. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de einddatum, de hoogte van een ontslagvergoeding, maar ook over een positief getuigschrift en een eventuele vrijstelling van werkzaamheden.. Jij en je werkgever moeten er samen uitkomen en het eens worden over de voorwaarden voor het ontslag.. Een vaststellingsovereenkomst sluit je samen met je werkgever als jullie het samen eens zijn kunnen worden dat er een einde moet komen aan de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder dit gebeurd.. De vaststellingsovereenkomst komt meestal op initiatief van de werkgever, maar kan ook van de werknemer komen.. Een vaststellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld ook gesloten worden als een werknemer al twee jaar ziek is en niet meer volledig zal re-integreren bij de werkgever.

In het bovenstaande geval is de eerste zin het aanbod en de tweede zin, het antwoord, de aanvaarding van dat aanbod.. Het rechtsgeldig zijn van een mondelinge overeenkomst houdt in dat de overeenkomst ook af te dwingen is.. Als Peter nu opeens besluit dat hij toch geen 200 euro wil betalen of als Hans opeens besluit dat hij eigenlijk liever meer geld had gehad voor het horloge, dan kan de andere partij (eventueel via de rechter) afdwingen dat alle verplichtingen worden nagekomen.. Als Peter het aanbod doet en Hans pas na een dag besluit om het te aanvaarden, dan is Hans te laat en kan Peter onder het aanbod uit.. Voor dat geval schrijft de wet voor dat een mondelinge overeenkomst niet rechtsgeldig is en dat de koop schriftelijk moet worden overeengekomen wanneer de koper geen bedrijf is.. Ook in het geval Peter en Hans hadden afgesproken om samen te lunchen en Hans niet komt opdagen is er geen mogelijkheid om dat rechtens af te dwingen.. Dit soort afspraken zijn echter niet op een rechtsgevolg (een verandering in de rechtstoestand) gericht en er is dus geen afdwingbare mondelinge overeenkomst tot stand gekomen.. Hoewel er een mondelinge overeenkomst gemaakt kan worden tussen beide partijen en die rechtsgeldig kan zijn, is een mondelinge overeenkomst ook vrijwel niet te bewijzen.. Als één van de twee partijen er dan opeens toch onderuit wil en de mondelinge overeenkomst ontkent, dan heeft de ander geen bewijs (of minder bewijs) dat er daadwerkelijk een overeenkomst is gesloten.. Kortweg gezegd is een mondelinge overeenkomst dus meestal rechtsgeldig, met als grote uitzondering de mondelinge overeenkomst tot het kopen van een huis, en de mondelinge overeenkomst tot het doen van een activiteit die geen rechtshandeling tot stand brengt (zoals afspreken om samen te eten of te gaan voetballen).. Weet je niet zeker of je genoeg bewijs hebt om de mondelinge overeenkomst te bewijzen, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen om een inschatting van je juridische situatie te maken.. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging.. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een derde partij inschakelt .. De verwerkingsverantwoordelijke (Engels: 'controller') is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.. De verwerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verantwoordelijke en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan.. Lees ook de toelichting van de Artikel 29-werkgroep over de begrippen controller en processor .. De Artikel 29-werkgroep is met de komst van de AVG vervangen door de European Data Protection Board.. Steeds wanneer een verantwoordelijke het verwerken van persoonsgegevens 'uitbesteedt', is een schriftelijke overeenkomst vereist.Besef dat er algauw sprake is van 'verwerken' van persoonsgegevens: het inzien van de gegevens door een externe helpdesk is al een verwerking.. De aard en het doel van de verwerking.. De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken, maar alleen om uitvoering te geven aan de instructies van de verantwoordelijke.. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de persoonsgegevens -in overeenstemming met het risico van de verwerking- te beveiligen tegen verlies e.d.. Dit geldt zelfs als de schade het gevolg is van nalatigheid van de verwerker, die in dat geval ook zelfstandig aansprakelijk is.. Bij het inhuren van individuele ict'ers kunnen twee situaties ontstaan: de inhuurkracht werkt alle dagen op kantoor van de inhuurder en gedraagt zich feitelijk als een gewone werknemer waardoor er geen verwerkersovereenkomst nodig is.. De inschatting van de manier waarop de ict'er werkt vertoont sterke overeenkomsten met die van de Wet DBA Een verwerker heeft een documentatieplicht.. Meer informatie is te lezen op de pagina: verwerkingsregister De term bewerkersovereenkomst is met de komst van de AVG veranderd in verwerkersovereenkomst .

Het kenmerkende onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is dat er alleen bij een arbeidsovereenkomst sprake is van een. gezagsverhouding (het dienstverband).. Zo kan bij de arbeidsovereenkomst onderscheid worden gemaakt tussen de overeenkomst voor bepaalde tijd (een 'tijdelijk contract') en de overeenkomst voor onbepaalde tijd (een 'vast contract').. Uit deze omschrijving blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst indien aan vier voorwaarden is voldaan: De werknemer is verplicht tot het verrichten van arbeid De werkgever is verplicht tot het betalen van loon De werknemer is ondergeschikt aan de werkgever ('in dienst van') Er is sprake van 'een zekere tijd' waarin de arbeid wordt verricht. De 'zekere tijd' kan bepaald of onbepaald zijn.. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geen einddatum opgenomen: de werknemer is 'in vaste dienst'.. In dit geval staat de precieze einddatum niet vast, maar is wél vastgelegd dat het arbeidscontract op zeker moment eindigt.Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan tussentijds alleen worden opgezegd als werkgever en werknemer dat schriftelijk zijn overeengekomen.. Concurrentiebedingen in een contract voor bepaalde tijd zijn niet meer mogelijk.. Ook overeenkomsten van opdracht kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan.. Een verschil met de arbeidsovereenkomst is dat een overeenkomst van opdracht ook kan worden gesloten met een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap.. Hij kan dat doen door met de opdrachtnemer een modelovereenkomst op grond van de Wet DBA (opvolger van VAR-verklaring) aan te gaan.. Een tweede risico voor de opdrachtgever bestaat hierin dat hij, om een overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd te beëindigen, toestemming van het UWV nodig heeft.. Afgesproken is dat het werk persoonlijk moet worden verricht De opdrachtnemer werkt in de regel voor niet meer dan twee opdrachtgevers De opdrachtnemer laat zich bij het werk door niet meer dan twee andere personen bijstaan Het werk is voor de opdrachtnemer niet van bijkomende aard.

Dan is het zuur als je ex ervandoor gaat met de helft van jouw inbreng, want daar heeft je ex volgens de leveringsakte recht op, ook al heeft hij of zij er niet voor betaald.. Koop je een huis en teken je samen de koopakte, dan ben je ieder voor de helft eigenaar.. "Als de verhouding meer dan 60/40 is, bijvoorbeeld 61/39, en je gaat uit elkaar, dan moet de een de ander uitkopen.. Maar volgens de afspraken in het samenlevingscontract betaalt de nulinbrenger 15.000 euro terug aan de ex én 13 procent (te betalen uit zijn of haar helft van de overwaarde), zo'n 5000 euro.. "Je spreekt dan af dat bij het einde van de relatie jullie de over- dan wel onderwaarde zullen verdelen in een andere verhouding dan de 50/50 zoals in de leveringsakte staat vermeld.". Wat doe je als de een meer verdient dan de ander en daarom ook een groter deel van de maandelijkse hypotheeklasten op zich neemt?. Of je voor een samenlevingscontract, schuldbekentenis of het regelen van de eigendomsverhouding in de koopakte kiest, hangt dus of van of je gaat trouwen.. Ben je van plan te trouwen op huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld omdat een van de twee een eigen zaak heeft, dan kan je de eigendomsverhouding opnieuw bepalen door soortgelijke afspraken vast te leggen zoals hiervoor vermeld door samenwoners in een samenlevingscontract.. In een samenlevingscontract kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de woning en inboedel bij de langstlevende partner terechtkomt en niet bij de eigen familie.. "Zit hierin bijvoorbeeld een erfenis, dan kun je met een schuldbekentenis vastleggen dat de waarde van die erfenis naar je eigen familie moet", vult de kandidaat-notaris aan.

Videos

1. Vijf vragen over reorganiseren
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
2. Vaststellingsovereenkomst checken
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
3. Transitievergoeding 2021
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
4. Transitievergoeding 2019
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
5. Hoe gaat de berekening van een transitievergoeding? | Het Juridisch Loket
(Het Juridisch Loket)
6. Dit zegt de Hoge Raad over disfunctioneren
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 06/06/2022

Views: 5659

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.