Vaststellingsovereenkomst: wat is het en hoe werkt het? | Ontslag.nl (2023)

Waar moet je op letten bij het accepteren van een vaststellingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst: wat is het en hoe werkt het? | Ontslag.nl (1) Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als je van je werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden krijgt, zijn er een aantal zaken waarop je goed moet letten. Behoud je je recht op een WW-uitkering? Is de aangeboden transitievergoeding passend? Wat is de laatste dag van het dienstverband? In dit artikel lees je precies hoe dat zit. Of laat direct je VSO controleren:

Controleer mijn VSO

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, maken jij en je werkgever afspraken over de beëindiging van jouw dienstverband. Zo’n ontslag met wederzijds goedvinden bepaalt zaken als je transitievergoeding en je einddatum. Daarom is het belangrijk dat je jouwvaststellingsovereenkomst laat controlerendoor een arbeidsrechtspecialist voordat je het ondertekent.

Dit moet je weten over de vaststellingsovereenkomst:

 • Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst (VSO)?
 • Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW?
 • Dit zijn de 5 belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst
 • Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst accepteren als ik ziek ben?
 • Waarom heb ik bij een vaststellingsovereenkomst juridisch advies nodig?
 • Kan ik mijn vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?
 • Wat is een finaal kwijtingsbeding en waarom staat dit in vrijwel elke vaststellingsovereenkomst?
 • Liever kijken dan lezen? Bekijk de uitlegvideo over de vaststellingsovereenkomst
 • Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

Als je samen met je werkgever afspraken maakt over jouw ontslag, dan worden deze afspraken schriftelijk uitgewerkt in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd. Er is dan dus geen sprake van een eenzijdige opzegging van jouw arbeidscontract door je werkgever, maar van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Het belangrijkste voordeel van ontslag via een vaststellingsovereenkomst is dat er geen ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter gevoerd hoeft te worden. Jouw werkgever vermijdt daarmee het risico dat hij de ontslagprocedure verliest of misschien een (veel) hogere transitievergoeding moet betalen. Aan de andere kant kan een vaststellingsovereenkomst ook voor jou voordelig zijn als daarin tenminste een aantal goede (financiële) afspraken worden gemaakt.

 • Heb je recht op meer vergoeding? Controleer het in één minuut en bereken je transitievergoeding

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW?

Ja, meestal heb je na het accepteren van een vaststellingsovereenkomst gewoon recht op een WW-uitkering. Het is daarvoor wel van belang dat jouw ontslag in de vaststellingsovereenkomst op een juiste wijze omschreven wordt. Zo moet er duidelijk in de vaststellingsovereenkomst staan dat het initiatief van het ontslag is uitgegaan van jouw werkgever en dat er geen sprake is geweest van een ontslag op staande voet of verwijtbaar gedrag aan jouw kant.

Maar een ontslag met wederzijds goedvinden levert dus in het algemeen geen problemen op bij het UWV als je na het ontslag een WW-uitkering gaat aanvragen.

Heb ik recht op een WW-uitkering na ondertekenen van mijn vaststellingsovereenkomst?

Laat altijd je vaststellingsovereenkomst (VSO) controleren door een arbeidsrechtadvocaat. Hij of zij kan je precies vertellen of de VSO wel WW-veilig is opgesteld of dat je bijzondere risico’s loopt bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering. De advocaten van Ontslag.nl helpen je hier graag bij. En goed om te weten: meer dan 1.000 mensen gingen je al voor.

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

Frank Boelhouwer

Advocaat arbeidsrecht

Dit zijn de 5 belangrijkste onderdelen van een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken rondom jouw ontslag. Het is dus erg belangrijk dat je zeker weet de vaststellingsovereenkomst compleet is een alle onderwerpen beschrijft die voor jou van belang zijn. Dit zijn de belangrijkste 5 onderdelen van een vaststellingsovereenkomst.

 • De vaststellingsovereenkomst moet WW-veilig zijn. Dat betekent dat in de VSO beschreven moet staan dat het initiatief voor het ontslag van de werkgever is uitgegaan. Ook moet in de overeenkomst opgenomen worden dat jou als werknemer geen verwijt te maken valt over het ontslag.
 • Er moet sprake zijn van een passende ontslagvergoeding of transitievergoeding. Je hebt als werknemer vrijwel altijd recht op minimaal de transitievergoeding, maar soms kom je in aanmerking voor een (veel) hogere vergoeding.
 • Wat is de juiste ontslagdatum en wat gebeurt er tot die tijd? Er moet in elk geval rekening gehouden worden met de opzegtermijn van de werkgever bij het bepalen van de exacte ontslagdatum. Ook is het belangrijk om goede afspraken te maken wat er in de resterende tijd gebeurt. Het is gebruikelijk dat je als werknemer, na een overdracht van je werkzaamheden, wordt vrijgesteld van werk tot aan de ontslagdatum.
 • Hoe ziet de eindafrekening eruit? Maak concrete afspraken over de eindafrekening. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitbetaling van de nog openstaande verlofdagen, de vakantietoeslag naar rato, maar ook een eventuele 13e maand en bonussen.
 • Wat gebeurt er met een concurrentie- en relatiebeding? Als je gebonden bent aan een concurrentie- of relatiebeding is het misschien wenselijk dat je afspreekt dat deze bedingen komen te vervallen of dat deze worden beperkt om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst accepteren als ik ziek ben?

Het accepteren van een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent brengt de nodige risico’s met zich mee. Als je op de afgesproken einddatum namelijk nog niet volledig hersteld bent, kom je niet in aanmerking voor een (ZW-)uitkering. Het UWV zal zich dan op het standpunt stellen dat je de uitkeringskas benadeelt omdat jouw werkgever bij ziekte eigenlijk maximaal 104 weken minimaal 70% van je loon had moeten doorbetalen.

Het is dus verstandig om alleen een vaststellingsovereenkomst te accepteren als je ervan overtuigd bent dat je uiterlijk op de ontslagdatum weer helemaal hersteld bent.

Waarom heb ik bij een vaststellingsovereenkomst juridisch advies nodig?

Een arbeidsrechtadvocaat kan goed beoordelen of je met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst nog bepaalde risico’s loopt, bijvoorbeeld met het oog op je WW-uitkering. Ook kan hij of zij suggesties doen voor aanvullende afspraken en kan hij of zij inschatten of de aangeboden ontslagvergoeding passend is.

Het is gebruikelijk dat de kosten van dit juridisch advies door de werkgever betaald worden. Als je je vaststellingsovereenkomst laat controleren door een van de arbeidsrecht advocaten van Ontslag.nl is de kans dus groot dat je hiervoor niets hoeft te betalen.

Kan ik mijn vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren?

Dat is in veel gevallen mogelijk. Als jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, dan is de kans groot dat hierin een bepaling is opgenomen waarin staat dat je werkgever de kosten van een juridische controle vergoedt.

Als dit niet het geval is, vraag je werkgever dan om een budget voor juridische kosten. Afhankelijk van de situatie is een budget tussen de € 500 en € 1.000 exclusief btw gebruikelijk.

En als jouw werkgever geen kosten wil vergoeden, kun je in elk geval gebruik maken van onze speciale garantieregeling waarmee je zeker weet dat de kosten voor jou nooit meer bedragen van € 395 exclusief btw.

Als wij denken dat er een (veel) beter resultaat te behalen valt door met je werkgever een betere deal uit te onderhandelen, zullen we dit met je bespreken. De kans is dan groot dat we de (extra) kosten van onze inzet kunnen verhalen op jouw werkgever.

Maar los van de vraag van de kosten wil je uiteraard ook zeker weten dat de juridische check van jouw vaststellingsovereenkomst wordt uitgevoerd door een zeer ervaren en scherpe arbeidsrechtadvocaat. Laat die nu net bij ons werken. Alle aan Ontslag.nl verbonden arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en hebben bij elkaar meer dan 75 jaar ervaring in het arbeidsrecht. In de afgelopen jaren hebben zij duizenden vaststellingsovereenkomsten gecontroleerd, aangepast en uitonderhandeld.

Je kunt uiteraard ook lezen wat onze klanten over ons zeggen.

Laat je vaststellingsovereenkomst controleren​

Er kan een hoop misgaan bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Laat hem daarom altijd controleren door een juridisch specialist.

Check mijn vaststellingsovereenkomst

In 95% van de gevallen moet de VSO aangepast worden.

Schakel direct juridische hulp in

Wat is een finaal kwijtingsbeding en waarom staat dit in vrijwel elke vaststellingsovereenkomst?​

Bijna elke vaststellingsovereenkomst kent aan het slot een bepaling die ook wel bekendstaat als het finaal kwijtingsbeding. In deze bepaling verklaren de werkgever en de werknemer over een weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Het komt erop neer dat beide partijen alleen nog uitvoering zullen geven aan de afspraken van de vaststellingsovereenkomst, maar dat zij elkaar niet meer lastig kunnen vallen met andere geschilpunten of claims.

Voorbeeld formulering finaal kwijtingsbeding​

Een veel gebruikte formulering voor een finaal kwijtingsbeding is de volgende:

“Partijen verlenen elkaar – na uitvoering gegeven te hebben aan het bovenstaande – over en weer finale kwijting met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan. Dit betekent dat, behoudens de afspraken in het kader van deze vaststellingsovereenkomst, er geen andere afspraken, aanspraken en/of claims meer zijn waarop een partij zich zou kunnen beroepen.”

Zorg er dus voor dat alle onderwerpen die voor jou van belang zijn in de vaststellingsovereenkomst geregeld worden. Als je bijvoorbeeld nog loon uit het verleden tegoed hebt of als er nog losse eindjes zijn rondom je pensioenregeling, dan is het belangrijk om dit bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst direct op tafel te leggen.

Bedenk dus goed dat je je werkgever na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst in principe niet meer kunt aanspreken op onderwerpen die niet in de vaststellingsovereenkomst geregeld zijn.

Voorbeeld uitleg finaal kwijtingsbeding

Rob gaat akkoord met ontslag met wederzijds goedvinden. Hij sluit met zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst af. In deze overeenkomst is geregeld dat de werkgever het loon van Rob inclusief vakantiegeld tot 1 april 2021 zal doorbetalen. Verder staat er in de vaststellingsovereenkomst dat Rob een ontslagvergoeding van € 25.000 bruto ontvangt.

Nadat Rob de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en hij april 2021 een eindafrekening ontvangt, bemerkt hij dat zijn werkgever het saldo aan niet-genoten vakantiedagen niet uitbetaalt. Als Rob hierover een procedure begint, wordt hij door de kantonrechter in het ongelijk gesteld.

De kantonrechter verwijst in zijn oordeel naar de finale kwijting en voegt daaraan toe dat het niet ongebruikelijk is dat een werknemer afstand doet van zijn verlofsaldo als hij gedurende een langere periode wordt vrijgesteld van werk, zoals in dit geval ook gebeurd is. Als de werknemer aanspraak had willen maken op uitbetaling van zijn verlofsaldo, had hij dit maar expliciet in de vaststellingsovereenkomst moeten laten opnemen, aldus de kantonrechter.

Toch zijn er ook situaties waarin een werknemer ondanks een finaal kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst toch nog aanspraak kunnen maken op bepaalde arbeidsvoorwaarden zoals een bonus, pensioenschade of de verzilvering van aandelen of opties. Het gaat dan vaak om de situatie dat deze onderwerpen tijdens de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst door de werkgever (bewust) niet aan de orde zijn gesteld.

Neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl als je vragen hebt over een finaal kwijtingsbeding.

Uitlegvideo over de vaststellingsovereenkomst

Stel je hebt een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst van je werkgever ontvangen. Moet je daar dan mee akkoord gaan?

In deze uitlegvideo legt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen uit welke risico’s je loopt als je instemt met een beëindiging van je dienstverband.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Dat is een overeenkomst waarin werkgever en werknemer samen afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. In de praktijk wordt ook wel gesproken van een beëindigingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

Nee, daar ben je niet toe verplicht. Accepteer alleen een vaststellingsovereenkomst als je volledig bewust bent van de inhoud en je juridisch advies hebt ingewonnen.

Omdat de vaststellingsovereenkomst een juridisch document is en je het risico loopt dat je akkoord gaat met je ontslag op basis van onredelijke voorwaarden.

Meestal wel. Het is gebruikelijk dat je werkgever een budget voor juridische kosten ter beschikking stelt. Als je werkgever dit niet spontaan aanbiedt, is het de moeite waard om hier naar te vragen.

In een vaststellingsovereenkomst kun je met je werkgever in feite elke (financiële) afspraak maken die je wilt. In de praktijk wordt er vrijwel altijd een vergoeding afgesproken die minimaal overeenkomt met de transitievergoeding. Soms wordt een aanzienlijk hogere vergoeding afgesproken.

Meestal wel, al hangt dit voor een belangrijk deel af van de formulering van de vaststellingsovereenkomst. Laat je hierover juridisch adviseren door de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl.

Je hebt als werknemer het recht om de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na jouw akkoord te ontbinden. Dit wordt ook wel de bedenktermijn genoemd. Dit recht moet je dan wel tijdig en schriftelijk aan je werkgever kenbaar maken.

Dat kan wel, maar is in veel gevallen niet verstandig. Als je namelijk op de ontslagdatum nog niet volledig hersteld bent, krijg je geen (ZW-)uitkering.

FAQs

Kan een werknemer een vaststellingsovereenkomst aanvragen? ›

Werknemer gaat akkoord met ontslag

U kunt met uw werknemer afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. U begint dan geen ontslagprocedure, maar maakt samen afspraken over het ontslag. Deze legt u vast in een beëindigingsovereenkomst; ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wat kan er allemaal in een vaststellingsovereenkomst? ›

In een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) moet in ieder geval staan: de naam en het adres van de werkgever en de werknemer; dat u heeft voorgesteld om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wat de reden hiervoor is.

Kun je terugkomen op een vaststellingsovereenkomst? ›

Sinds 2015 staat in de wet dat de werknemer binnen 14 dagen terug mag komen op de ondertekende vaststellingsovereenkomst. De werknemer hoeft hiervoor geen reden te noemen. Alleen het feit dat je je hebt bedacht is voldoende.

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij ontslag? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, leggen u en uw werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Deze overeenkomst is het bewijs van de afspraken die u samen maakt.

Heb ik recht op een uitkering bij wederzijds goedvinden? ›

Als uw werkgever u wil ontslaan, kunt u besluiten mee te werken aan uw ontslag. Hiermee voorkomt u een ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter. Uw medewerking heeft geen invloed op uw recht op een WW-uitkering.

Heb je recht op een uitkering bij vaststellingsovereenkomst? ›

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW? Ja, meestal heb je na het accepteren van een vaststellingsovereenkomst gewoon recht op een WW-uitkering. Het is daarvoor wel van belang dat jouw ontslag in de vaststellingsovereenkomst op een juiste wijze omschreven wordt.

Wat is een redelijke vergoeding bij een vaststellingsovereenkomst? ›

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2022 maximaal € 86.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 86.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst? ›

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Let dan goed op deze 8 punten.
 • WW-proof? ...
 • Ontslagvergoeding? ...
 • Wordt de juiste opzegtermijn gehanteerd? ...
 • Vrijgesteld van werk of doorwerken? ...
 • De eindafrekening, vakantiedagen uitbetalen? ...
 • Het zit het met je concurrentiebeding? ...
 • Getuigschrift en positieve referenties.
Apr 22, 2020

Waar heb je recht op bij ontslag wederzijds goedvinden? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de eisen. Je werkgever hoeft je ontslag niet aan te vragen bij de kantonrechter. Je krijgt bij ontslag in overleg géén wettelijke transitievergoeding, omdat je al een ontslagvergoeding hebt afgesproken.

Hoe bindend is een vaststellingsovereenkomst? ›

De hoofdregel luidt dat een eenmaal geaccepteerde en ondertekende vaststellingsovereenkomst bindend is voor beide partijen en dat jij noch je werkgever daarna nog onder deze overeenkomst uit kan. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, want een overeenkomst moet in het algemeen nagekomen worden.

Kan een werkgever een VSO intrekken? ›

Als werkgever is het belangrijk uw werknemer te wijzen op de bedenktijd. Dit moet gedaan worden binnen twee dagen na instemming, dus ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. Indien een werkgever daar niet binnen twee dagen na instemming op wijst, kan de instemming gedurende drie weken herroepen.

Kan een werkgever een VSO ontbinden? ›

Vaststellingsovereenkomst vernietigen door werkgever

Een vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever en het vernietigen daarvan is soms mogelijk. Door een beëindigingsovereenkomst wordt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een arbeidsconflict.

Wat zijn de nadelen van een vaststellingsovereenkomst? ›

Hoewel de vaststellingsovereenkomst veel voordelen heeft, kan er ook sprake zijn van nadelen Bij nadelen kan je denken aan: Teveel druk vanuit werkgever, ongunstige voorwaarden: regelmatig proberen werkgevers zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen tegen voor de werkgever gunstige voorwaarden.

Wat is een redelijke ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden? ›

De gemiddelde ontslagvergoeding die werkgevers bij ontslag met wederzijds goedvinden betalen, is ongeveer € 12.000. De transitievergoeding is het belangrijkste uitgangspunt bij het bepalen van deze vergoeding, maar ook andere afspraken komen regelmatig voor.

Hoelang WW na vaststellingsovereenkomst? ›

1 maand als u 0 tot 5 jaren in dienst bent; 2 maanden u 5 tot 10 jaren in dienst bent; 3 maanden als u 10 tot 15 jaren in dienst bent; 4 maanden als u 15 jaren of langer in dienst bent.

Kan ik gaan stempelen bij ontslag met wederzijdse toestemming? ›

2. Heeft een werknemer recht op een werkloosheidsuitkering na een einde in onderling akkoord? Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, moet de werknemer onvrijwillig werkloos zijn, zoals bij een ontslag. Bij een beëindiging in onderling akkoord is de werknemer niet onvrijwillig werkloos.

Hoeveel is WW uitkering 2022? ›

De WW is in de eerste 2 maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 228,76 per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim 39.000,- per jaar bedraagt.

Wie vraagt WW aan bij vaststellingsovereenkomst? ›

De WW-uitkering vraagt u bij UWV aan. UWV beoordeelt of u recht heeft op een WW-uitkering door alle relevante ontslagdocumenten te toetsen. Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst stuurt u een kopie van de vaststellingsovereenkomst naar het UWV.

Wat kost een vaststellingsovereenkomst? ›

Een vast bedrag in de vaststellingsovereenkomst

In de meeste gevallen zal de werkgever hierop een vast bedrag aangeven dat zal worden vergoed van de juridische kosten. Dit bedrag ligt meestal tussen de 500 en 750 euro voor een onderhandeling. Dit is inclusief beoordelen van de overeenkomst.

Hoe hoog is transitievergoeding 2021? ›

En goed om te weten: de transitievergoeding bedraagt in 2021 maximaal € 84.000 of een jaarsalaris, wanneer jouw jaarsalaris hoger is dan € 84.000.

Wat is een redelijke transitievergoeding? ›

De transitievergoeding bij ontslag bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Bijvoorbeeld bij een dienstverband van 9 jaar, ontvangt u 9 * 1/3 = 3 maandsalarissen bij ontslag. Bij een dienstverband van 18 jaar, ontvangt u 18 * 1/3 = 6 maandsalarissen bij ontslag.

Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst? ›

Strikt genomen is een beëindigingsovereenkomst een onbenoemde overeenkomst. Dit wil zeggen een overeenkomst die niet specifiek in de wet genoemd of geregeld wordt. Er gelden dus geen speciale regels en iedereen is vrij om hierin afspraken te maken. Een vaststellingsovereenkomst is echter een benoemde overeenkomst.

Hoe snel reageren op vaststellingsovereenkomst? ›

Zeg daarom tegen uw werkgever dat u over het ontslagvoorstel moet nadenken. En spreek af na hoeveel dagen u moet reageren. Het is normaal om na 7 tot 14 dagen te reageren. Een andere naam voor de vaststellingsovereenkomst is 'beëindigingsovereenkomst' of 'ontslag met wederzijds goedvinden'.

Wat als ik niet akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst? ›

Als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, dan blijft uw dienstverband (voorlopig) nog in stand. Uw werkgever kan nooit zomaar uw dienstverband beëindigen. Afhankelijk van de ontslaggrond zal hij zich moeten wenden tot het UWV of de kantonrechter.

Wat is de beste manier om een ontslagvergoeding te onderhandelen? ›

Wat is de beste manier om een ontslagvergoeding te onderhandelen?
 1. Leg het initiatief bij de werkgever. Het begint simpel: laat de werkgever met het voorstel komen. ...
 2. Houdt het vriendelijk. ...
 3. Vraag het beëindigingsvoorstel op papier. ...
 4. Bedenk wat je wil. ...
 5. Onderhandel over jouw vaststellingsovereenkomst.
May 28, 2022

Waarom ontslag met wederzijds goedvinden? ›

Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden ontslag wil nemen, dan kan dit in sommige gevallen door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. Het is dus verstandig om dit te regelen!

Is een vaststellingsovereenkomst verplicht? ›

Om de gang naar de rechter te voorkomen, wordt bij ontslag steeds vaker met een vaststellingsovereenkomst gewerkt. Hierin staan afspraken tussen werknemer en werkgever, zoals een ontslagvergoeding of een outplacementbudget. U bent niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Hoe lang duurt onderhandeling VSO? ›

De totale periode van aanbieding van eerste concept tot ondertekening na onderhandelingen duurt in de meeste zaken overigens één tot vier weken.

Kan een werkgever de transitievergoeding uitkomen? ›

WWZ en transitievergoeding

De reden van het ontslag is in principe niet relevant voor de verplichting tot betaling van de transitievergoeding. Alleen bij zogenaamd ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer kan de werkgever onder zijn verplichting uitkomen.

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst? ›

De werkgever hoeft bij een vaststellingsovereenkomst geen ontslagprocedure te starten bij het UWV of de kantonrechter. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst geeft de werkgever vaak meer zekerheid en versnelt het proces van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Wat is het doel van een vaststellingsovereenkomst? ›

Wat is een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst heeft tot doel om conflicten en dreigende conflicten die tussen partijen zijn uitgepraat en opgelost deugdelijk en afdwingbaar vast te leggen. Partijen mogen hierbij van eerdere afspraken en van wettelijke regelingen afwijken.

Wat is vrijgesteld van werk? ›

Vrijstelling van werkzaamheden betekent dat je als werknemer (tijdelijk) geen werk meer hoeft te verrichten. Een werkgever treft deze maatregel vaak in overleg, bijvoorbeeld om je in staat te stellen naar een nieuwe baan te zoeken. Je behoudt gedurende de vrijstelling recht op doorbetaling van loon.

Wat is een goede vertrekregeling? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden (als werkgever niet naar UWV of kantonrechter stapt) KUNT u recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze is vaak hoger dan de transitievergoeding. Een jurist helpt u bij het bedingen van een HOGERE ontslagvergoeding.

Hoeveel is mijn ontslagvergoeding? ›

Opzegvergoeding: een voorbeeld
Voor 12 maanden (bedragen in euro)
Dubbel vakantiegeld: 92% x 1.2001.104
Vakantiegeld op variabel: 15,34% x 4.700720,98
Privégebruik van de bedrijfswagen: 250 (werkelijke waarde) x 123.000
Groepsverzekering: 20 (werkgeversbijdrage) x 12240
6 more rows

Hoeveel belasting moet ik betalen over een ontslagvergoeding? ›

Belasting percentage

De bruto ontslagvergoeding wordt opgeteld boven op uw inkomen, u betaalt dus meestal een hoog belastingpercentage over uw ontslagvergoeding, oplopend tot 49,5%. Uw werkgever houdt de inkomstenbelasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw privérekening.

Hoe lang WW-uitkering na 3 jaar werken? ›

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat u er een halve maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt.

Wat gebeurt er na 2 jaar WW? ›

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Of na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Hoe lang kun je in de WW zitten? ›

De totale WW-duur is maximaal 24 maanden. Hoe lang jij een uitkering kunt krijgen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het UWV maakt voor het bepalen van de duur van je uitkering gebruik van de wekeneis en de jareneis. Als je aan de wekeneis voldoet, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering van 3 maanden.

Waar heb je recht op bij ontslag wederzijds goedvinden? ›

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de eisen. Je werkgever hoeft je ontslag niet aan te vragen bij de kantonrechter. Je krijgt bij ontslag in overleg géén wettelijke transitievergoeding, omdat je al een ontslagvergoeding hebt afgesproken.

Welke vergoeding bij vaststellingsovereenkomst? ›

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2022 maximaal € 86.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 86.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Kan een vaststellingsovereenkomst worden aangegaan bij een contract voor bepaalde tijd? ›

Veel werknemers zijn werkzaam op basis van een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Ook deze contracten kunnen met een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Om voor een ww-uitkering in aanmerking te kunnen komen dient dan wel aan een extra voorwaarde te zijn voldaan.

Waarom ontslag met wederzijds goedvinden? ›

Als je het niet naar je zin hebt op het werk of om een andere reden ontslag wil nemen, dan kan dit in sommige gevallen door middel van ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je jouw recht op een WW-uitkering behouden. Het is dus verstandig om dit te regelen!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 06/10/2023

Views: 5659

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.