Wat is MBO 3? Opleidingen op niveau 3 vind je hier! | NTI (2022)

#1

Start een mbo-opleiding op het niveau dat bij jou past!

Wij leggen je graag uit wat mbo-niveau 3 betekent en wat je ermee kan. Lees verder en leer meer over toelatingseisen, duur en de verschillende soorten opleidingen.

Wat is MBO 3? Opleidingen op niveau 3 vind je hier! | NTI (1)

Wat is Mbo 3?

Mbo 3 opleidingen noemen we ook wel vakopleidingen. Mbo 3 opleidingen zijn er in alle soorten en maten. Bij deze vakopleidingen word je als leerling opgeleid om in een baan zelfstandig werkzaamheden uit te voeren. Je kan hierbij denken aan de opleiding MBO Financieel-administratief ofMBO Pedagogisch medewerker kinderopvang.Bij NTI kan je ook opleidingen op niveau 2 volgen voor hetzelfde soort beroep, waarin je wordt opgeleid tot assistent. Bij een mbo 3 opleiding krijg je meer verantwoordelijkheden en werk je zelfstandiger.

Voorwaarden van een mbo 3 opleiding

Ben je van plan om een mbo niveau 3 opleiding te volgen bij NTI? Je voldoet aan de toelatingseisen met een van de volgende diploma’s:

  • Een vmbo-diploma minimaal in de kaderberoepsgerichte leerweg
  • Een lbo of vbo diploma met 3 vakken op b-niveau en 3 vakken op c-niveau waaronder het vak Nederlands
  • Mavo-, mavo-vbo-, havo-, vwo-diploma
  • Niveau 2 diploma

Heb je nog geen diploma? Dan is een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 havo of vwo ook goed.

(Video) Niveaus en leerwegen in het mbo

Duur en afronding

Mbo 3 opleidingen duren tussen de 18 en 36 maanden. Tijdens de opleiding heb je 2 tot 10 praktijkdagen, dit verschilt per opleiding. Je volgt ook een aantal keuzedelen.

Je kunt het hele jaar door starten met jouw opleiding en je bepaalt ook je eigen studietempo. Als je de opleiding succesvol afrondt, behaal je hiermee een erkend mbo-niveau 3 diploma. Met dit diploma kun je doorstromen naar niveau 4.

Wat kan je met een MBO 3 diploma?

Wanneer je een mbo-niveau 3 opleiding afrondt, kan je zelfstandig aan de slag gaan. In de beroepen op niveau 3 heb je veel vrijheid en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Dit is een groot verschil in vergelijking met mbo-niveau 2. Hierbij ben je vooral bezig met ondersteunende en uitvoerende taken.

Wil je doorstuderen?

Wil je nog niet gaan werken en graag verder studeren? Dan kan je er voor kiezen om na het behalen van je mbo 3 diploma te starten met een mbo-opleiding op niveau 4. Binnen een mbo 4 opleiding word je opgeleid om volledig zelfstandig en zonder begeleiding aan de slag te gaan. Hierna ben je klaar voor een zelfstandig specialistische baan of om verder te studeren op hbo-niveau.Ben je een oud-student van NTI? Dan heb je bovendien recht op 15% oud-studentenkorting!

MBO Toelatingstoets

Wanneer je niet voldoet aan de vooropleidingseis van een volledige mbo 2, 3 of 4 opleiding, kan je deelnemen aan de MBO Toelatingstoets.Door middel van deze toets wordt vastgesteld of je een reële kans hebt om de mbo-opleiding succesvol af te ronden. Met deze toets worden je taal- reken- en leesvaardigheden getoetst. Je hoeft je op geen enkele manier voor te bereiden.

Bekijk de MBO Toelatingstoets

Wat is MBO 3? Opleidingen op niveau 3 vind je hier! | NTI (2)

MBO 1, 2 en 4 in het kort

Een mbo 3 opleiding is voor studenten die graag willen doorstuderen na het behalen van hun mbo 2 diploma of voor studenten met minimaal een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte leerweg. Je kunt er ook voor kiezen om te starten met een opleiding op een ander mbo-niveau.

Een mbo-niveau 1 opleidingis vooral bedoeld voor mensen die nog geen diploma hebben. Het is dus niet verplicht om met een mbo 1 opleiding te beginnen.Als je aan de toelatingseisen voldoet kan je ook beginnen met een mbo-opleiding op niveau 2 of 4.Om te beginnen aan eenmbo-niveau 2 opleiding, heb je een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte leerweg of een mbo-niveau 1 diploma nodig.Voor eenmbo-niveau 4 opleidingdien je te beschikken over een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte leerweg.

Als je beschikt over een overgangsbewijs van klas 3 naar 4, dan mag je ook al beginnen aan een mbo 2, 3, of 4 opleiding.Na het behalen van je mbo 4 diploma is het mogelijk om verder te studeren op hbo-niveau.

MBO 3 opleidingen versneld doorlopen

We bieden je de mogelijkheid om jouw mbo 3 opleiding nog sneller en voordeliger te volgen. Met FlexibelStuderen® heb jij het studietempo in de hand. Je studeert waar en wanneer jij wilt, zodat jij de opleiding ook sneller kunt afronden.

Als jij in aanmerking komt voor een vrijstelling voor een bepaald onderdeel in de opleiding, hoef je geen examen te doen voor dit onderdeel en betaal je uiteindelijk minder examenkosten!

Wil jij weten of je vrijstelling kan krijgen voor bepaalde vakken, bekijk dan hier de vrijstellingsvoorwaarden van het NTI MBO-College.

Of doe de vrijstellingscheck

(Video) Precisietechniek; MBO opleidingen niveau 1, 2 en 3

Onze mbo-3 opleidingen

Bij een flexibele mbo-opleiding van NTI kan je studeren waar en wanneer jij wilt. Ben jij op zoek naar een volledig mbo 3 opleiding? Kijk dan eens naar de verschillende erkende mbo 3 opleidingen van NTI.

MBO Allround Assistant Business Services Met €1.000 STAP-subsidie Nieuw
MBO Begeleider maatschappelijke zorg Met €1.000 STAP-subsidie Nieuw
MBO Beveiliger 3 Met €1.000 STAP-subsidie
MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang Met €1.000 STAP-subsidie
MBO Verzorgende IG Met €1.000 STAP-subsidie
(Video) Wat zijn de verschillende opleidingsniveaus op het mbo? 📙

Alle volledige MBO-opleidingen

MBO keuzedelen

Als je een volledige mbo-opleiding volgt, kan je kiezen uit verschillende keuzedelen. Maar je kan ook een keuzedeel volgen zonder een volledige mbo-opleiding te starten.Een mbo-keuzedeel is namelijk ideaal als jij je in korte tijd wilt bijscholen in een bepaalde beroepsvaardigheid of je CV wilt versterken.

Na afronding ontvang je een officieel erkend mbo-certificaat.

MBO Keuzedeel Basis programmeren Kosteloos met STAP
MBO Keuzedeel Digitale vaardigheden basis Kosteloos met STAP
MBO Keuzedeel Gekwalificeerd nanny Kosteloos met STAP
MBO Keuzedeel Gerontopsychiatrie Kosteloos met STAP
MBO Keuzedeel Leidinggeven
MBO Keuzedeel Ondernemerschap Kosteloos met STAP
MBO Keuzedeel Specialist leesbevordering Kosteloos met STAP
MBO Keuzedeel Werken met baby’s Kosteloos met STAP

Bekijk alle mbo keuzedelen

STAP-budget

NTI biedt veel opleidingen aan, waarbij je gebruik kunt maken van het STAP-budget. Dit budget stimuleert volwassenen een opleiding te volgen die hun positie op de arbeidsmarkt verbetert. Jaarlijks kun je maximaal €1.000 subsidie aanvragen voor jouw opleiding. Op deze manier kun je de opleidingen kosteloos of bijna kosteloos volgen bij NTI. Lees meer over de voorwaarden van hetSTAP-budget. Per jaar zijn er meerdere aanvraagrondes met een beperkt budget. Wacht dus niet te lang met het aanvragen!

Gratis beroepskeuzetest

Ben jij er nog niet helemaal uit en kan je wel wat hulp gebruiken bij je studiekeuze? Met onze gratis beroepskeuzetest ontdek je welke beroepen en bijbehorende opleidingen goed bij jou passen. Start de test en ontvang het resultaat binnen 10 minuten!

Doe de test

(Video) Opleidingspresentatie ICT- opleidingen | MBO Utrecht

Doe een proefles

Ben jij benieuwd of één van deze opleidingen bij je past? Vraag dan nu een gratis proefles aan, om te ontdekken of de opleiding je bevalt.

Doe een proefles

Alle MBO-opleidingen

Ben jij benieuwd naar het grote aanbod mbo-opleidingen van NTI? Ontdek dan via deze link het totale aanbod van NTI!

Alle MBO-opleidingen

Je studeert volgens de derde leerweg

NTI biedt de mbo-opleidingen aan via de derde leerweg. De derde leerweg is speciaal ontwikkeld voor mensen zoals jij, die willen studeren waar en wanneer ze willen en een officieel mbo-diploma willen behalen. Reguliere mbo-scholen, zoals het ROC, bieden hun mbo-opleidingen vaak in twee varianten aan: BOL- en BBL-opleidingen. Bij BOL- en BBL-opleidingen ben je verplicht om 200 tot 700 uur per jaar op school te zitten. Wanneer je een gezin hebt en/of werkt, is dit vaak niet mogelijk. Een mbo-opleiding via de derde leerweg is dezelfde mbo-opleiding, maar daar zonder de urennorm van BOL- en BBL-opleidingen. Ideaal voor jou!

(Video) Uitleg PVB niveau 3

Direct inschrijven

Videos

1. NXTLVL 2021 - mbo instructie
(NXTLVL Apeldoorn)
2. SCHOOL Q&A: alles over de opleiding allround schoonheidsspecialiste 💅🏼 Fleur Nijbacker
(Fleur Nijbacker)
3. Opleiding | Sociaal Werk
(Friesland College)
4. GRONINGEN - Sport en bewegen - niveau 3 en 4
(Alfa-college)
5. Niveaus in het mbo
(Bekijkjetoekomstnu)
6. Naar het buitenland tijdens je mbo-studie
(WilWegNuffic)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 07/08/2022

Views: 6298

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.