Wat zijn mijn rechten bij een jaarcontract? (2024)

Geen opzegtermijn

In de proeftijd mag je het jaarcontract opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn en je hoeft je werknemer geen vergoeding mee te geven. Je mag het ontslag mondeling meedelen, maar het is netjes en ook verstandig om een ontslagbrief te sturen.

Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Kan ik onder een jaarcontract uit?

U kunt een tijdelijk contract niet zomaar voor de einddatum opzeggen. Uw werkgever mag dit ook niet doen. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna alleen als u daarover in het contract afspraken heeft gemaakt met uw werkgever (dit heet ook wel: tussentijds opzeggen).

Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe lang uitwerken bij jaarcontract?

Opzegtermijn met tijdelijk contract

Bijvoorbeeld een contract voor 1 jaar of 6 maanden? Dan eindigt uw contract vanzelf op de afgesproken einddatum. U heeft in dit geval geen opzegtermijn. U mag met uw werkgever afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen.

Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een jaarcontract tussentijds worden opgezegd?

Mijn werkgever wil mijn tijdelijk contract eerder stoppen

Uw werkgever kan uw tijdelijke contract alleen eerder laten stoppen: als in uw contract staat dat dit eerder kan stoppen. Vaak heet dit 'tussentijds opzeggen'. Uw werkgever kan alleen eerder opzeggen met toestemming van UWV of de kantonrechter.

Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Heb ik recht op WW na een jaarcontract?

Voor het einde van een tijdelijk contract geldt geen opzegtermijn. Zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd, kunt u direct op zoek naar werk. Voor de periode dat u geen werk heeft kunt u misschien een WW-uitkering krijgen.

Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Mint Advocaten - Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

42 gerelateerde vragen gevonden

Heb ik recht op WW als ik mijn contract niet verleng?

Als je arbeidsovereenkomst door tijdsverloop afloopt en je weigert een aangeboden contractverlenging, dan heb je doorgaans geen recht op een WW-uitkering. We zullen dit toelichten. Wil je in aanmerking komen voor een WW-uitkering, dan mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Zo mag je niet zelf ontslag hebben genomen.

Wat gebeurt er na een jaarcontract?

Een jaarcontract is een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een bepaalde looptijd (in dit geval dus een jaar) en een vaste einddatum. Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch 'van rechtswege', zonder dat het UWV of de kantonrechter eraan te pas komt.

Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft u met uw werknemer afgesproken hoelang hij bij u komt werken. Deze tijdelijke arbeidsovereenkomst kunt u niet zomaar opzeggen voor de afgesproken einddatum. Uw werknemer mag dat ook niet doen.

Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Is het mogelijk om een contract tussentijds op te zeggen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd, niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen: Er kan wel worden opgezegd in de proeftijd, als er een proeftijd is overeengekomen.

Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroegtijdig beëindigd worden door opzegging?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kun je in principe niet voortijdig stopzetten - tenzij in onderling akkoord met de werknemer, om dringende redenen of met betaling van een ontslagvergoeding.

Bekijk volledig antwoord op sociare.be

Hoe lang opzegtermijn bij tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract eindigt automatisch, oftewel 'van rechtswege'. Je kunt het niet tussentijds opzeggen. Er is dus geen opzegtermijn. Behalve als je werkgever en jij daar afspraken over hebben gemaakt in je contract.

Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Hoe lang moet je uitwerken?

Voor een werknemer is de opzegtermijn standaard een (1) maand, behalve als er in een van toepassing zijnde CAO of in het arbeidscontract zelf wat anders geregeld is. De werkgever kan bijvoorbeeld in het arbeidscontract hebben opgenomen dat de werknemer zich moet houden aan een opzegtermijn van twee maanden.

Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Kan ik mijn huurcontract vroeger opzeggen?

Bij een huurovereenkomst van korte termijn -drie jaar of minder- kon je als huurder de woning niet vroegtijdig verlaten. Sinds 1 januari 2019 is dit veranderd. Nu geldt er een nieuw huurdecreet en kan de huurder van een kortlopend contract op elk moment de overeenkomst vervroegd opzeggen.

Bekijk volledig antwoord op zimmo.be

Hoe kan een contract beëindigd worden?

Opzegging arbeidscontract

U kunt uw werkgever (bij voorkeur schriftelijk) laten weten dat u na de opzegtermijn het bedrijf of de organisatie wilt verlaten. Uw werkgever moet toestemming (ontslagvergunning) vragen bij het UWV voordat hij de arbeidsovereenkomst mag opzeggen.

Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een arbeidsovereenkomst tussentijds gewijzigd worden?

Voor een tussentijdse wijziging van de arbeidsovereenkomst is de instemming van beide partijen vereist. Houdt een voorgestelde wijziging een verbetering van de arbeidsvoorwaarden in - salarisverhoging, meer vakantiedagen - dan is stilzwijgende instemming van de werknemer voldoende.

Bekijk volledig antwoord op vhp-zorg.nl

Wat is tussentijdse opzegging?

Een tussentijdse opzegging betekent dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig eindigt, dus eerder dan op de afgesproken einddatum.

Bekijk volledig antwoord op schenkeveldadvocaten.nl

Kan ik eerder weg dan opzegtermijn?

Als de werknemer eerder weg wil dan voor het einde van de opzegtermijn, kan hij de werkgever vragen met het eerdere ontslag in te stemmen. Als de werkgever hiermee instemt, is sprake van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Bekijk volledig antwoord op surplus.eu

Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen?

Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk

Dat geldt voor de werkgever, maar óók voor de werknemer. Dat betekent dat beide partijen in principe de rest van de duur moeten uitzitten. Er geldt alleen een uitzondering als een proeftijd is afgesproken, of bij een geldig ontslag op staande voet.

Bekijk volledig antwoord op bvdv.nl

Hoe lang mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd duren?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet eindeloos worden verlengd. Je mag maximaal 3 tijdelijke contracten krijgen binnen een periode van 36 maanden. Je vierde contract is dus een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Bekijk volledig antwoord op nl.hellolaw.com

Wat als je tijdelijke contract afloopt?

Bij een tijdelijk contract heeft u een einddatum afgesproken. Uw werkgever beslist of hij u een contractverlenging aanbiedt. Dit moet uw werkgever op tijd laten weten: meestal 1 maand voordat uw contract afloopt. Anders kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.

Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat na een tijdelijk contract?

Een vervangingscontract kan je afsluiten om een werknemer te vervangen van wie de overeenkomst tijdelijk geschorst is, bijvoorbeeld voor loopbaanonderbreking.

Bekijk volledig antwoord op liantis.be

Hoe vaak kan een jaarcontract verlengd worden?

Tijdelijk contract verlengen. Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gelden wettelijke regels. Uw werkgever mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt uw werkgever dus 3 tijdelijke contracten met u afspreken.

Bekijk volledig antwoord op werk.nl

Waarom contract niet verlengen?

Stel, je wilt het arbeidscontract van een medewerker niet verlengen. Dat kan, mits alle regels in acht worden genomen vanuit de WWZ (maximaal 3 contracten in 3 jaar). De redenen kunnen divers zijn: past niet in het team, geen werk meer, mismatch bij de aanname (zonde, is vaak echt te voorkomen), etc.

Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Is contract niet verlengen hetzelfde als ontslag?

Zonder verlenging eindigt het dienstverband van rechtswege (ontslag van rechtswege). Strikt genomen is dit geen ontslag, maar een overeenkomst die eindigt.

Bekijk volledig antwoord op omnius.nl

Populaire vragen

  • Is goodwill eigen vermogen?+ 25 gerelateerde vragen
  • Hoe houd je snijbloemen langer vers?+ 29 gerelateerde vragen
  • Waarom citalopram afbouwen?+ 15 gerelateerde vragen
  • Wat kost 10 jaar grafrechten?+ 44 gerelateerde vragen
  • Hoe komt het dat Nederland rijk is?+ 37 gerelateerde vragen
  • Waarom is kasjmier duur?+ 39 gerelateerde vragen
  • Wat is een Overheidsoverschot?+ 35 gerelateerde vragen
  • Waar mag de politie schieten?+ 26 gerelateerde vragen
  • Hoe hoog is de belastingvrije schenking in 2021?+ 34 gerelateerde vragen
  • Hoe bespaar je de batterij van je telefoon?+ 25 gerelateerde vragen

Vorige artikel
Hoeveel hanen mag je houden?

Volgende artikel

Wat valt onder arbeidsconflict?

Wat zijn mijn rechten bij een jaarcontract? (2024)

FAQs

Wat zijn mijn rechten bij een jaarcontract? ›

Het contract kent geen einddatum, maar loopt door totdat jij je werknemer ontslaat of hij zelf ontslag neemt. Als werkgever ben je hierbij gebonden aan de regels rond ontslag. Dat betekent onder meer dat je het ontslag van je werknemer moet aanvragen bij de kantonrechter of, in sommige gevallen, bij het UWV.

Kun je onder een jaarcontract uit? ›

U kunt een tijdelijk contract niet zomaar voor de einddatum opzeggen. Uw werkgever mag dit ook niet doen. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna alleen als u daarover in het contract afspraken heeft gemaakt met uw werkgever (dit heet ook wel: tussentijds opzeggen).

Hoe vaak kun je een jaarcontract krijgen? ›

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Tenzij er in de cao andere regels staan.

Wat houd een contract voor onbepaalde tijd in? ›

Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd.

Wat zijn mijn rechten als mijn contract niet wordt verlengd? ›

Als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt, heeft u misschien recht op een transitievergoeding. Om te voorkomen dat u werkloos raakt, kunt u voor afloop van de arbeidsovereenkomst om een verlenging vragen. U kunt uw werkgever ook vragen om ander werk.

Hoe lang moet je uitwerken met een jaarcontract? ›

Opzegtermijn met tijdelijk contract

Bijvoorbeeld een contract voor 1 jaar of 6 maanden? Dan eindigt uw contract vanzelf op de afgesproken einddatum. U heeft in dit geval geen opzegtermijn. U mag met uw werkgever afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen.

Kun je ontslag nemen als je een jaarcontract hebt? ›

U kunt uw tijdelijk contract opzeggen en moet daarbij de opzegtermijn in acht nemen. U en uw werkgever kunnen afspraken hebben gemaakt over de duur van uw opzegtermijn. Zijn die afspraken niet gemaakt? Dan is uw opzegtermijn 1 maand.

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroegtijdig beëindigd worden door opzegging? ›

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft u met uw werknemer afgesproken hoelang hij bij u komt werken. Deze tijdelijke arbeidsovereenkomst kunt u niet zomaar opzeggen voor de afgesproken einddatum. Uw werknemer mag dat ook niet doen.

Kan een vast contract tussentijds worden opgezegd? ›

Opzegtermijn vast contract

Dan mag die opzegtermijn maximaal 6 maanden zijn. De opzegtermijn voor de werkgever moet in dat geval minstens 2 keer zo lang zijn als die van de werknemer. Van deze verdubbeling van de opzegtermijn kan alleen in een cao worden afgeweken.

Hoeveel jaarcontracten 2022? ›

Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: op dit moment (april 2022) maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar.

Hoe vaak mag een contract verlengd worden 2021? ›

Uw werkgever mag u in principe niet een onbeperkt aantal contracten voor bepaalde tijd geven achter elkaar. Heeft u drie tijdelijke contracten gehad of drie jaar onder tijdelijke contracten gewerkt bij uw werkgever, dan kunt u recht hebben op een vast contract.

Hoe vaak kun je een tijdelijk contract verlengen? ›

Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gelden wettelijke regels. Uw werkgever mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt uw werkgever dus 3 tijdelijke contracten met u afspreken.

Kan ik ontslag nemen met een contract van bepaalde duur? ›

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kun je in principe niet voortijdig stopzetten - tenzij in onderling akkoord met de werknemer, om dringende redenen of met betaling van een ontslagvergoeding.

Kan je zomaar ontslag nemen? ›

Een medewerker kan heel eenvoudig ontslag nemen. Als hij zijn ontslag op een nette manier aan jou kenbaar maakt en daarbij de wettelijke opzegtermijn in acht neemt, voldoet hij al aan de eisen van de wet. In principe is hij niet verplicht om tekst en uitleg te geven over de redenen van zijn vertrek.

Hoeveel opzeg bij tijdelijk contract? ›

Concreet betekent dit dat je een contract van bepaalde duur kan opzeggen voordat de eerste helft van de afgesproken duurtijd is afgelopen. Hierbij geldt wel dat deze periode maximaal zes maanden mag bedragen. Opeenvolgende contracten van bepaalde duur? Dan is opzegging enkel mogelijk voor het eerste contract.

Kan ik eerder weg dan opzegtermijn? ›

Als de werknemer eerder weg wil dan voor het einde van de opzegtermijn, kan hij de werkgever vragen met het eerdere ontslag in te stemmen. Als de werkgever hiermee instemt, is sprake van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Kan je arbeidscontract opzeggen voor aanvang? ›

Conclusie: je mag voor aanvang arbeidsovereenkomst je baan opzeggen, maar neem ook dan minimaal 1 maand opzegtermijn in acht. Als zeer kort voor aanvang werk wordt opgezegd kan wel een schadevergoedingsplicht bestaan.

Kan ik halverwege de maand opzeggen? ›

Opzeggen kan in principe (tenzij rechtsgeldig anders bepaald) namelijk alleen tegen het einde van de maand. De laatste dag van de kalendermaand waarin uw opzegtermijn afloopt, is de laatste dag van uw dienstverband. Laat u informeren over de precieze data in uw geval.

Wat als er geen opzegtermijn in het contract staat? ›

Arbeidscontract met tussentijdse opzegmogelijkheid

Is er wel sprake van een tussentijdse opzegmogelijkheid, dan kan de werknemer met inachtneming van de opzegtermijn het contract tussentijds opzeggen. De werkgever kan op zijn beurt pas opzeggen nadat hij hiervoor toestemming gekregen heeft van het UWV Werkbedrijf.

Kan een werkgever een vast contract opzeggen? ›

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als u schriftelijk instemt met ontslag. U bent niet verplicht in te stemmen. Gaat u niet akkoord, dan mag uw werkgever alleen opzeggen als het UWV daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook dan geldt de opzegtermijn vanuit het arbeidscontract, de cao of de wet.

Hoe beëindig je een vast contract? ›

Een vast dienstverband loopt af wanneer je als werkgever het contract beëindigt of als de werknemer ontslag neemt. De beëindiging van een vast contract gebeurt vaak met wederzijds goedvinden of met ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Hoeveel tijdelijke uitbreidingen mag je hebben? ›

Het is in ieder geval belangrijk om de tijdelijke urenuitbreiding heel goed vast te leggen. Als u als werkgever geen enkel risico wil lopen, dan is het verstandig om geen vierde tijdelijke urenuitbreiding met de desbetreffende werknemer af te spreken en/of om de periode van drie jaren niet te overschrijden.

Hoeveel tijdelijke contracten mag je hebben? ›

De wettelijke regels vanaf 1 januari 2020 zijn: U mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt u dus 3 tijdelijke contracten afspreken. Dit geldt voor de tijdelijke contracten die op of na 1 januari 2020 eindigen.

Hoeveel contracten binnen 2 jaar? ›

Werknemers hadden vanaf dat moment na 2 jaar al recht op een vast dienstverband. Met ingang van 1 januari 2020 gaat de maximumtermijn weer terug naar 3 jaar. Het maximaal aantal contracten binnen deze periode blijft 3 en de onderbrekingstermijn blijft ook 26 weken.

Hoeveel arbeidscontracten? ›

Sinds 1 januari 2020 mag je drie arbeidsovereenkomsten geven voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar. Het vierde contract in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van drie jaar, wordt dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe lang recht op WW na jaarcontract? ›

Hoe lang duurt een ww-uitkering na een tijdelijk contract? Hoe lang je recht kunt blijven houden op een WW-uitkering na het aflopen van een tijdelijk contract is grotendeels afhankelijk van de rest van je arbeidsverleden. Een WW-uitkering duurt sowieso minimaal drie maanden.

Kun je met een jaarcontract een hypotheek krijgen? ›

Ook als je geen vast contract hebt, bijvoorbeeld als je een jaarcontract hebt, kun je een hypotheek afsluiten. Je mogelijkheden hangen af van je persoonlijke situatie. Welk soort contract je hebt, speelt hierbij een belangrijke rol, net als een intentieverklaring.

Kan je ontslagen worden met een tijdelijk contract? ›

Een werkgever kan een werknemer met een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds ontslaan. Het contract moet in principe worden uitgediend. Ontslag op staande voet is een ander verhaal. Dit mag de werkgever altijd geven als daar een dringende reden voor is.

Hoeveel jaarcontracten 2022? ›

Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: op dit moment (april 2022) maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar.

Hoe lang recht op WW als je al eerder WW hebt gehad? ›

Heeft u uw recht op WW-uitkering zelf gestopt? Binnen 6 maanden nadat uw uitkering beëindigd is, kunt u die oude uitkering weer laten ingaan. U doet dit door opnieuw een WW-uitkering aan te vragen. De herleving gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin u de WW-uitkering opnieuw aanvraagt.

Hoeveel maanden WW heb ik recht op? ›

minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee.

Wat gebeurt er na 2 jaar WW? ›

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Of na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk de leeftijd waarop u AOW krijgt.

Wat voor contract heb ik nodig voor hypotheek? ›

Je hebt geen vast contract meer nodig om een hypotheek te kunnen afsluiten. Wanneer je een contract voor bepaalde tijd of een flexibel contract hebt, kun je met een intentieverklaring van je werkgever ook een hypotheek krijgen. Een intentieverklaring is een onderdeel van de werkgeversverklaring.

Hoeveel hypotheek met tijdelijk contract? ›

Maximaal 85 % van het huidige inkomen als dat lager is dan het gemiddelde inkomen van drie jaar, bij een gemiddeld inkomen van twee jaar is dat maximaal 75 % (hypotheek zonder NHG).

Kun je een hypotheek krijgen zonder intentieverklaring? ›

Zonder intentieverklaring neemt de hypotheekverstrekker jouw inkomen alleen mee voor de periode dat jouw huidige contract nog loopt. Helaas geeft een tijdelijk contract zonder intentieverklaring een hypotheekverstrekker niet genoeg zekerheid dat jij je hypotheeklasten kunt blijven betalen.

Hoe kun je iemand met een vast contract ontslaan? ›

Nee, met een vast contract kun je niet zomaar ontslagen worden. Er moet altijd sprake zijn van een geldige ontslagreden. Deze reden moet altijd worden getoetst door het UWV of de kantonrechter. Je werkgever probeert meestal eerst om het ontslag onderling te regelen met een vaststellingsovereenkomst.

Kun je per direct ontslag nemen? ›

Ontslag op staande voet moet u 'onverwijld' nemen. Dit betekent dat, zodra de reden duidelijk is, u meteen ontslag neemt en aangeeft waarom u dat doet. U mag daar niet een paar dagen mee wachten. Als u (nog) niet zeker weet of er een dringende reden is voor ontslag, dan mag u hier wel eerst onderzoek naar doen.

Hoeveel tijdelijke uitbreidingen mag je hebben? ›

Het is in ieder geval belangrijk om de tijdelijke urenuitbreiding heel goed vast te leggen. Als u als werkgever geen enkel risico wil lopen, dan is het verstandig om geen vierde tijdelijke urenuitbreiding met de desbetreffende werknemer af te spreken en/of om de periode van drie jaren niet te overschrijden.

Wat is de minimale duur van een tijdelijk contract? ›

Er is geen minimum duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De duur arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor een jaar, maand, een week of zelfs één dag. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kent ook geen maximumduur.

Hoeveel tijdelijke contracten mag je hebben? ›

De wettelijke regels vanaf 1 januari 2020 zijn: U mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt u dus 3 tijdelijke contracten afspreken. Dit geldt voor de tijdelijke contracten die op of na 1 januari 2020 eindigen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5535

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.