Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (2023)

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (1)

Crowdlending er en investeringstype, som mange investorer har taget til sig over de senere år.

Det skyldes nok til dels at investorer har kunne opnå et højt afkast på op til 10-15% – med tilsvarende risiko.

I denne lille guide til crowdlending investering for begyndere, kan du lære om hvad crowdlending er, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du kommer i gang.

Hvad er crowdlending?

Crowdlending er en form for crowdfunding, hvor privatpersoner og virksomheder kan låne penge fra en gruppe af investorer gennem en online crowdlending-platform.

Lånene er typisk splittet op i mindre andele, hvilket muliggør at flere investorer kan gå sammen om at finansiere et enkelt lån.

I Danmark omtales crowdlending lån ofte som P2P-lån. Udtrykket stammer fra det engelske “Peer-to-Peer (P2P) lending”, som er det vi i Danmark kender som crowdlending.

Da crowdlending først blev introduceret blevet det primært brugt til at finansiere lån til privatpersoner.

Gennem tiden har crowdlendingindustrien dog udviklet sig til også at finansiere andre områder.

I dag kan du blandt andet investere i P2P-lån indenfor følgende områder:

 • Privatlån
 • Virksomhedslån
 • Ejendomslån

Crowdlending forretningsmodeller

Der er grundlæggende to forretningsmodeller, som er vigtige at forstå for nye crowdlending investorer.

 1. Crowdlending platforme
 2. Crowdlending markedspladser

Du kan enten investere i crowdlending på en platform eller på en markedsplads.

Lær om forskellen på de to typer af crowdlending forrentningsmodeller nedenfor.

1. Crowdlending platforme

En crowdlending platform er en platform, hvor du kan investere direkte i lån.

Det typisk både muligt at låne penge og investere i lån på samme platform.

Crowdlending platforme kan også være ejet af en enkelt lånevirksomhed, hvis lån du kan investere i.

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (2)

Sådan virker crowdlending platforme:

 1. Investor investerer penge på en crowdlending platform
 2. Lånevirksomheden låner penge ud til en låntager
 3. Låntageren betaler afdrag og renter til lånevirksomheden
 4. Investoren tilbagebetales af crowdlending platformen
Fordele:
 • Mindre risiko da lånevirksomheden har direkte kontakt til låntageren
 • Crowdlending platforme er typisk mere transparente
 • Færre fordyrende mellemled
Ulemper:
 • Færre diversificeringsmuligheder

Platforme du kan investere på:

PlatformAfkast
Kameo8,60%
EstateGuru11,07%
FlexFunding5,57%
Lendino4,96%

2. Crowdlending markedspladser

En crowdlending markedsplads samler lån fra mange lånevirksomheder.

Modsat en crowdlending platform, ejes markedspladser typisk ikke af låneselskaberne selv.

I stedet er der tale om en tredjepart, der lader andre mange lånevirksomheder bruge markedspladsen.

Det betyder, at du på crowdlending markedspladser har mulighed for at investere i lån fra flere lånevirksomheder.

Crowdlending markedspladser er mere populære end platformene.

Markedspladserne fungerer meget i stil med Zalando og Amazon.

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (3)

Sådan virker crowdlending markedspladser:

 1. Investor investerer penge på en crowdlending markedsplads
 2. Den tilknyttede lånevirksomhed låner penge ud til en låntager
 3. Låntageren betaler afdrag og renter til lånevirksomheden
 4. Investoren tilbagebetales via markedspladsen
Fordele:
 • Flere tilgængelige investeringsmuligheder
 • Bedre mulighed for diversificering
Ulemper:
 • Investorer har adgang til meget lidt information om låntagerne
 • Risikovurderingen af lånevirksomhederne er ikke altid retvisende

Markedspladser du kan investere på:

MarkedspladsAfkast
PeerBerry11,07%
Mintos11,50%
Debitum9,91%

Fordele og ulemper ved crowdlending

Som ved alle andre investeringsformer, så er der både fordele og ulemper forbundet med investering i crowdlending.

Lær om de forskellige fordele og ulemper nedenfor.

Fordele:

 • Årligt afkast på op til 10-15%
 • Mulighed for at investere med få penge
 • Det forventede afkast er kendt på forhånd
 • Mange platforme tilbyder automatisk investering
 • Muligt at opnå et afkast hurtigt

Ulemper:

 • Risiko for at låntager ikke kan tilbagebetale
 • Risiko for at crowdlending-platformen går konkurs
 • Usikkerhed omkring hvordan crowdlending klarer sig i kriser
 • Indberetning til SKAT kan være besværligt
 • P2P-lån kan være af meget lav kvalitet

Hvor meget afkast giver crowdlending investering?

Crowdlending investering giver et relativt højt afkast sammenlignet med andre typer af investeringer.

(Video) Tjen 1000kr på Kryptovaluta (Komplet guide for krypto nybegynder)

Se afkastet på et udvalg af crowdlending-platforme her:

Crowdlending-platformÅrligt afkast
PeerBerry11,07%
Mintos11,50%
EstateGuru11,07%
TWINO10,37%
Kameo8,60%
Gennemsnitlig afkast:10,52%

Afkastet på crowdlending fungerer på samme måde som ved obligationer.

Når du har investeret i et lån, modtager du renter og afdrag på lånet.

Selve værdien af dit lån kan stige, hvis renterne på nye lån falder. Det skyldes, at det lån du har investeret i, bliver mere attraktivt for andre investorer end de nye lån med en lavere rente.

Derfor kan du potentielt også sælge dit lån dyrere til andre end du købte det.

Omvendt kan værdien af dit lån også falde, hvis renten på nye lån stiger. Det har dog ingen indflydelse på de renter og afdrag du modtager i låneperioden.

Hvordan kommer jeg i gang med crowdlending investering?

I det følgende kan du lære, hvordan du kommer i gang med crowdlending investering. Du guides trin for trin fra, at vælge din første crowdlending-platform, til at lave din første investering.

1. Vælg en crowdlending-platform

Det første skridt på vejen til at blive crowdlending investor, er at vælge en platform at investere igennem.

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (4)
 • Populær crowdlending platform
 • Gennemsnitligt afkast på 11,09%
 • Minimumsinvestering på €10
Opret konto →

Her er der et stort udbud af forskellige crowdlending-platforme som du kan vælge imellem, som hver har sine fordele og ulemper.

På nogle platforme har du mulighed for at investere i mange forskellige typer P2P-lån. Andre platforme er specialiseret inden for et snævert område som privatlån, virksomhedslån eller ejendomslån.

Se top 10 bedste crowdlending-platforme her.

2. Opret din konto

Når du har fundet den rette crowdlending-platform er det nu tid til at oprette en konto. Det tager typisk 5-10 minutter afhængigt af platformen.

Under oprettelsen skal du verificere din identitet, for at få lov til at investere dine penge. Det skyldes, at platformene skal leve op til finansiel regulering for at undgå hvidvask.

(Video) INVESTEREN in vastgoed ZONDER GELD | Real Estate Masterclass

Når du har oprettet en konto og verificeret din identitet, så kan du overføre penge til din konto.

3. Lav din første crowdlending investering

Efter at du har oprettet en konto og overført penge, kan du nu begynde at investere i P2P-lån.

Her er det vigtigt, at du lægger en klar strategi for, hvordan du vil investere. Alt afhængigt af hvilken platform du vælger, så kan der kan nemlig være stor forskel på det forventede afkast og risiko på de enkelte lån.

Mange platforme giver deres brugere mulighed for at opsætte automatisk investering. Her kan du blot opsætte en række kriterier for hvor hvilke lån du vil investere i, hvorefter platformen automatisk investerer for dig. På den måde kan du spare en del tid på at udvælge enkelte lån.

Bedste platforme til crowdlending i Danmark

Følgende er de bedste og mest populære platforme til crowdlending i Danmark:

1. PeerBerry

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (5)

PeerBerry er en platform fra 2017. På PeerBerry kan du investere i privatlån, ejendomslån og virksomhedslån.

Fordele

 • Mulighed for automatisk investering
 • Tilbagekøbsgaranti for misligeholdte lån
 • Lav minimumsinvestering på €10 (ca. 75 kr.)

Ulemper

 • Du skal selv indberette dit afkast til SKAT

Opret konto

2. EstateGuru

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (6)

EstateGuru er en platform fra 2014. På EstateGuru kan du investere i ejendomslån.

Fordele

 • Mulighed for automatisk investering
 • Pant i ejendomme

Ulemper

 • Du skal selv indberette dit afkast til SKAT
 • Høj minimumsinvestering på €50 (ca. 375 kr.)

Opret konto

3. Reinvest24

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (7)

Reinvest24 er en platform fra 2018. På Reinvest24 kan du investere i crowdfunded ejendomsinvestering.

Fordele

 • Mulighed for automatisk investering
 • Pant i ejendomme

Ulemper

 • Du skal selv indberette dit afkast til SKAT
 • Høj minimumsinvestering på €50 (ca. 375 kr.)

Opret konto

4. Debitum

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (8)

Debitum er en platform fra 2018. På Debitum kan du investere i virksomhedslån.

Fordele

 • Mulighed for automatisk investering
 • Ingen investeringsgebyrer

Ulemper

 • Du skal selv indberette dit afkast til SKAT
 • Høj minimumsinvestering på €500 (ca. 3.750 kr.)

Opret konto

5. Kameo

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (9)
(Video) KOMPLET GUIDE: Sådan investerer du i krypto (10 trins guide)

Kameo er en platform fra 2014. På Kameo kan du investere i ejendomslån og ejendomsprojekter.

Fordele

 • Kameo indberetter automatisk dine renteindtægter til SKAT
 • Pant eller kaution i alle lån

Ulemper

 • Høj minimumsinvestering på 500 kr.

6. Lendino

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (10)

Lendino er en platform fra 2014. På Lendino kan du investere i privatlån og virksomhedslån.

Fordele

 • Lendino indberetter automatisk dine renteindtægter, udestående lån og indskud til SKAT

Ulemper

 • Høj minimumsinvestering på 1.000 kr.

7. FlexFunding

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (11)

FlexFunding er en platform fra 2013. På FlexFunding kan du investere i virksomhedslån.

Fordele

 • FlexFunding indberetter automatisk dine renteindtægter til SKAT
 • Mulighed for automatisk investering

Ulemper

 • Høj minimumsinvestering på 200 kr.

8. Mintos

Crowdlending investering i 2022 - Komplet guide for begyndere (12)

Mintos er en platform fra 2015. På Mintos kan du investere i privatlån, virksomhedslån, m.fl.

Fordele

 • Mange diversificeringsmuligheder
 • Mulighed for automatisk investering
 • Lav minimumsinvestering på €10 (ca. 75 kr.)
 • Tilbagekøbsgaranti på lån

Ulemper

 • En del udlånsvirksomheder på Mintos er gået konkurs
 • Du skal selv indberette dit afkast til SKAT

Opret konto

Vil du se flere platforme? Se kåringen af de 10 bedste crowdlending-platforme her.

Skat af crowdlending i Danmark

Får du et afkast på dine crowdlending investeringer, så skal du betale skat af overskuddet.

Crowdlending beskattes i Danmark på lige fod med andre låneforhold. Det vil sige, at dine renteindtægter skal opgives som kapitalindkomst.

Langt de fleste danske crowdlending-platforme indberetter automatisk din crowdlending skat for dig. Det betyder, at du selv slipper for at bruge tid på det i forbindelse med din selvangivelse.

Ved investering gennem udenlandske P2P lending platforme, skal du ofte lave en manuel skatteindberetning. Her tilbyder de fleste platforme en skatterapport med transaktioner og beløb til selvangivelsen.

Hvordan du skal indberette din crowdlending skat kan afhænge af flere faktorer.Ved tvivl kan du altid kontakte SKAT når du skal til at lave din selvangivelse.

Læs også:Guide til crowdlending skat

Risiko ved crowdlending

Der findes mange forskellige risici ved crowdlending. Nogle af de vigtigste risici er:

(Video) Hvad er kryptovaluta | EPISODE 1 | Crypto for begyndere

 • Risiko for at låntageren ikke tilbagebetaler
 • Risiko for at platformen går konkurs
 • Risiko for ikke at kunne investere alle dine penge
 • Risiko for at låneselskabet går konkurs
 • Risiko for recession
 • Risiko for inflation
Læs også:10 potentielle risici ved crowdlending

Crowdlending begreber

Følgende engelske begreber er gode at have styr på, før du begynder på crowdlending investering:

 • Primary market: Det primære marked på en crowdlending-platform. Her kan du investere i nyudstedte lån.
 • Secondary market: Det sekundære marked på en crowdlending-platform. Her kan du handle med andre investorer.
 • Buyback guarantee: En tilbagekøbsgaranti som er udstedt af låneudbyderen eller platformen. Garantien betyder at udstederen skal tilbagekøbe lånet fra dig i tilfælde af at låntageren ikke kan betale sine afdrag. Tilbagekøbsgarantien er kun noget værd så længe udstederen af garantien er i stand til at tilbagebetale dig.
 • Auto-invest: Automatisk investering baseret på prædefinerede kriterier. Det bruges til at automatisere dine investeringer.
 • LTV: Loan-To-Value (LTV) er belåningsgraden og er et udtryk for forholdet mellem lånebeløbet og værdien af det aktiv der lånes til. En LTV på 75% betyder at lånebeløbet svarer til 75% af ejendommens værdi. Desto lavere LTV, desto lavere risiko.

Ofte stillede spørgsmål

Crowdlending betyder gruppeudlån. Med crowdlending kan en gruppe af personer gå sammen om at låne penge ud til en låntager.

Du skal minimum være 18 år for at investere i crowdlending.

Crowdlending er som udgangspunkt en god idé. Crowdlending giver nemlig både investorer og låntagere flere muligheder.

Om crowdlending er en god idé for dig, afhænger af din investeringsprofil eller dit konkrete lånebehov.

Afkast fra crowdlending beskattes som kapitalindkomst. Skatten trækkes udelukkende på din gevinst.

Crowdlending foregår kun på specialiserede crowdlending-platforme.

Du kan derfor ikke investere i crowdlending lån gennem Nordnet eller SaxoInvestor.

Platforme som Nordnet og SaxoInvestor kan i stedet bruges til andre typer af værdipapirer.

For eksempel kan du bruge Nordnet og SaxoInvestor til at investere i obligationer, som minder om investering i crowdlending.

Crowdlending er ikke 100% sikkert og der er en risiko for at du mister penge når du investerer i crowdlending.

(Video) Sådan køber du kryptovaluta på Coinbase (Begynderguide)

Videos

1. The Rules for Rulers
(CGP Grey)
2. How to Build Innovative Technologies by Abby Fichtner
(CS50)
3. Hvad er et realkreditlån?
(Totalkredit)
4. Culture in Decline | Episode #1 "What Democracy?" by Peter Joseph
(Culture In Decline)
5. High Density 2022
(The Barista League)
6. Tjener passiv indkomst hver uge på Bitcoin | Sådan får du de højeste renter på din kryptovaluta
(Økonomichefen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 29/07/2023

Views: 6326

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.